szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2010.04.28.  
1398 alkalommal olvasva
Együttműködési Megállapodás az aktív turizmusért

A mai napon aláírták a Körösök Völgye Natúrpark Egyesülettel kooperáló 8 szervezet képviselői azt az Együttműködési Megállapodást, amely a térségi turizmus kínálatának és színvonalának fejlesztését hivatott szolgálni.
Vantara Gyula, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület elnökének köszöntője után az együttműködő partnerek bemutatkozása következett, melynek végén a felek aláírásaikkal hitelesítették a megállapodást.

Jelen Együttműködési Megállapodás hasonló körülmények között jött létre, mint 2002 évben a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület megalakulása. Újfent azzal a kihívással kell szembe nézni, hogy a térség természeti adottságai kihasználatlanok, ugyanakkor továbbra is lehetőséget biztosítanak a turizmus - ezen belül az aktív- és ökoturizmus - közös összehangolt fejlesztésére.
A realitásokhoz hozzátartozik, hogy 2013-ig a turizmus valószínűleg nem lesz a térség gazdaságának húzóágazata, mert sem az attrakciós, sem pedig az infrastrukturális adottságai nem versenyezhetnek az ország más fejlettebb, kiemelt jelentőségű turisztikai vonzereivel.

A települési önkormányzatoknak, a civil szervezetekkel, szakmai intézményekkel és a vállalkozásokkal összefogva, tudatosan együtt gondolkodva, egymásra épülve kell a szükséges fejlesztéseket meghatározni és már most a program-naptárukat összeállítani. Ebben fontos szerepet játszhatnak a hagyományok újraélesztése mellett az új hagyományok megteremtésére irányuló törekvések.
A programok generálása nem egyszeri, alkalmi, hanem rendszeresen visszatérő feladat. Ezért jelen partnerség éves napirendi programjainak is visszatérő programpontja kell hogy legyen a térségi turizmus helyzete, bővítési lehetőségei, együttműködési lehetőségek kialakítása határon innen és túl.


2017.12.14.
16 alkalommal olvasva
2017.12.14.
19 alkalommal olvasva
2017.12.11.
22 alkalommal olvasva