szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2016.11.24.  
2415 alkalommal olvasva
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság októberi tájékoztatója

I. Tűzoltói beavatkozások

A választókerületben működő Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság által végzett tűzoltói beavatkozások:

  • Tűzoltói beavatkozások: 37
  • Tűzeset: 18
  • Műszaki mentés: 19

II. Szakmai feladatok

Éves minősítő gyakorlaton az önkéntesek
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság október 11-én ötödik alkalommal rendezte meg az önkéntes tűzoltó egyesületek éves minősítő és rendszerbe állító gyakorlatát. A gyakorlaton a szaktevékenységet végző tizenkettő önkéntes tűzoltó egyesület vett részt összesen hetvennyolc fővel, akik öt gyakorlati helyszínen bizonyíthatták rátermettségüket valósághű környezetben.
Az egységeknek a tűzoltási feladatok között füsttel telítődött helyiségből személymentést, valamint lakóépület tűz során magasban végzett sugárszerelést kellett végrehajtaniuk. A műszaki mentési gyakorlati elemek közül roncsolódott gépjárműből személy mentése, viharkár következtében faeltávolítás és pincéből történő vízeltávolítás volt a feladat. A gyakorlat végrehajtását a megyei tűzoltósági főfelügyelő megfeleltre értékelte.

Polgári védelmi szervezetek felkészítése
November végéig valamennyi Békés megyei településen felkészítik a polgári védelmi szervezetek települési parancsnoki törzs és az infokommunikációs egységébe beosztott embereket a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakemberei. Az infokommunikációs egység tagjai részére riasztási gyakorlat kerül végrehajtásra a közbiztonsági referensek közreműködésével, majd ezt követően szakkiképzés keretében elméleti ismeretek elsajátítására, valamint az ismeretek felfrissítésére kerül sor kiegészülve a települési polgári védelmi parancsnokság tagjaival.

A gyakorlatok első részének célja, hogy ellenőrizzék a polgármester által határozattal beosztott személyek riaszthatóságát, de emellett a nyilvántartásban szerepelő adatok pontosítására is sor kerül.

Az ezt követő polgári védelmi szakkiképzés három részre tagolható. A felkészítés első részében a jogszabályi háttér változásiról kapnak a résztvevők tájékoztatást. Ezt követően a parancsnoki munka feladatainak ismertetése, munkarendje és az infokommunikációs egység tagjainak felkészítésére vonatkozó feladatok, valamint az egység részét képező informatikai raj feladatainak bemutatására kerül sor. A felkészítés zárásaként a vis maior rendelet ismertetése, a támogatás céljára és az igénylés menetére hívják fel a figyelmet.

A polgári védelmi szakkiképzésen – amelyen részt vesz valamennyi polgári védelmi szervezetbe beosztott személy – kiemelt hangsúlyt kap az adott település veszélyeztetettségéből adódó elsődleges védekezési feladatok ismertetése, az állampolgárok polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos jogai és kötelességei is.

III. Egyéb események

Véradás a katasztrófavédelemnél
A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös szervezésében, országos program keretében véradásra nyílt lehetőség ma délelőtt a békéscsabai hivatásos tűzoltó-parancsnokságon, az orosházi véradó állomáson és a szeghalmi művelődési központban október 12-én. A kollégák négy órán át élhettek a véradás lehetőségével, mely idő alatt nyolcvanhatan szánták el magukat arra, hogy vérüket adják. Az előzetes állapotfelmérés és orvosi vizsgálat után végül hetvennégyen tehették ezt meg. A katasztrófavédelem megyei állománya mellett a Békés Megyei Kormányhivatal munkatársai is eljöttek az igazgatóságra, hiszen köztudott, mennyire fontos a vérkészítmények pótlása az egészségügyi ellátás zavartalan működéséhez.

Nyugdíjas tűzoltók találkozója
Az elmúlt hétvégén a Gyulai Tűzoltók Nyugdíjas Klubja a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közreműködésével találkozót szervezett az egykori állománytagok részére. A rendezvényt Kiss András tűzoltó ezredes, a megyei igazgatóság igazgatóhelyettese nyitotta meg, aki köszöntötte a találkozó résztvevőit, melynek legfontosabb célja az volt, hogy az egykori bajtársak jó hangulatban újra felelevenítsék a múlt emlékeit. A találkozó programjait, valamint a közös ebéd elfogyasztását követően a kötetlen beszélgetés keretébe a szolgálatban töltött aktív időszak történéseit elevenítették fel a nyugdíjas kollégák.

Lakosságvédelmi szirénapróba megyeszerte
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. október és november hónapban megyeszerte végzi a lakossági riasztó, – tájékoztató (régi nevén légvédelmi sziréna) eszközök úgynevezett „morgató” próbáját. Az ellenőrzés során a sziréna működtetésre kerül, mely rövid ideig tartó hanghatással jár. A települések területén lévő lakossági riasztó, -tájékoztató eszközök meghatározott hangjelzések leadására képesek, melyekkel szükség esetén figyelmeztethetik a lakosságot egy katasztrófára vagy veszélyhelyzetre.

A szirénák „morgató” – felfutó hangjelzés 6 másodpercen keresztüli – próbájának célja ellenőrizni az eszközök állapotát és megvizsgálni működőképességét. A próba során kiadott jelzéseket kizárólag műszaki ellenőrzés céljából adják le és semmilyen veszély bekövetkeztét sem jelzik, a lakosság részéről semmiféle teendő nem szükséges.

A katasztrófavédelem és az áramszolgáltató szakemberei a településeken található valamennyi szirénát leellenőrzik. Minden kapcsolószekrényhez odamennek, egy speciális kulccsal felnyitják és működésbe hozzák a készülékeket. Az ellenőrzések előre meghatározott ütemezés szerint zajlanak. Egy bekövetkezett vagy előre jelzett katasztrófa esetén a hatóságok ezekkel az eszközökkel is riasztják az állampolgárokat, így fontos tudni, hogy hol szólalnak meg, illetve szükséges-e az eszköz esetleges javítása.

Összességében a térségben élő lakosság katasztrófavédelmi szempontok szerinti biztonsága a rendelkezésre álló technikai eszközökkel és állománnyal biztosított.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről, felépítéséről, vezetőiről és a napi aktualitásokról további információk találhatók a Békés MKI honlapján, amely a bekes.katasztrofavedelem.hu címen érhető el.


2018.04.27.
3698 alkalommal olvasva
2018.04.06.
3491 alkalommal olvasva
2018.03.21.
3615 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
legtöbbet olvasott (múlt hónap):
RSS logo feliratkozás az RSS-csatornára feliratkozás
  • Vantara Gyula
    Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
    5600 Békéscsaba

    T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2022 Vantara Gyula
parse time: 0.066seconds