szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2010.06.02.  
2438 alkalommal olvasva
Közgyűlési döntések

Kezelik a kötvényforrást
Békéscsaba önkormányzata 2008-ban közgyűlési határozattal döntött négymilliárd forintnak megfelelő összegű, svájci frank alapú kötvény kibocsátásáról. Az ügylet célja, hogy az önkormányzat két-három évre szóló felhalmozási célú kiadásainak forrásbiztosítása rugalmasan, egyben valósuljon meg.
A testület a CIB Bankot bízta meg a tranzakció lebonyolításával, az ezzel kapcsolatos pénzügyi-gazdasági szakértői feladatok elvégzésére pedig a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft.-t kérték fel. A kötvényforrásból 2008-ban – a költségvetési beszámolóban kimutatottak szerint – több mint 857 millió forintot használtak fel meghatározott céllal, tavaly pedig 661 millió forint kötvénytőkét vettek igénybe. A tételes elszámolást a közgyűlés napirendjén szereplő 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet is tartalmazza. A kötvényből az annak felhasználásáig, átmenetileg rendelkezésre álló forrást „megforgatták”. A Priv-Invest készítette el a kötvényforrás 2009. évre vonatkozó menedzsmenttájékoztató anyagát is. Az idén a több mint 27 millió CHF névértékű kötvény után fizetendő kamat összege 95 millió forint körül várható, amely a négymilliárd forint összegre vetítve 2,35%-os éves kamatszintnek felel meg, beleértve az 1,1%-os kamatfelárat is. A májusi közgyűlést Csapó Ágnes, a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft. képviselője tájékoztatta a kötvényforrás kezelésének 2009. évi eredményeiről, s a beszámolót – Tarné Stúber Éva osztályvezető szóbeli kiegészítéseivel –másodszorra, tizenöt támogató, három ellenző és hat tartózkodás szavazat mellett fogadta el a csabai testület.

Régi-új könyvvizsgáló
Békéscsaba közgyűlése a 184/2010. (III. 19.) határozatával döntött arról, hogy pályázatot ír ki az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására. A pályázati felhívás a Csabai Mérleg április 8-ai számában és a város internetes honlapján is megjelent. A pályázat benyújtására rendelkezésre álló 30 napos határidőn belül négy pályázat érkezett: IKSZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. (4100 Berettyóújfalu, Tardy utca 1.), Pasarét Auditor Kft. (1173 Budapest, 527. utca 3.), Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13.) és Cséffai János (5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22.). A pályázati kiírásban szereplő feltételeknek mind a négy pályázat megfelelt, a pályázók csatolták a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó éves munkaprogram-tervezetet, a könyvvizsgálati módszerek ismertetését, szakmai önéletrajzukat, a szükséges dokumentumokat és nyilatkoztak az összeférhetetlenségről. A pályázatok előzetes értékelésével a gazdasági, költségvetési és pénzügyi bizottságot május l7-ei ülésén egyhangú igen szavazattal a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft. megbízását támogatta a meghirdetett egyéves időtartamra 330 000 forint + áfa havi megbízási díjért. A május 27-ei közgyűlés a könyvvizsgálói feladatok ellátásával július elsejétől 2011. június 30-ig tehát a Krizsán és Társai-t bízta meg.

Szente Béla az Agóra igazgatója
Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzata májusi közgyűlését is zárt ajtók mögött kezdte meg. A zárt ülésen délelőtt fellebbezéseket, méltányossági ügyeket tárgyaltak, döntöttek a „Békéscsaba Egészségügyéért” kitüntetés adományozásáról és elbírálták a Békéscsabai Kulturális Központ (Agóra) intézményvezetői állására benyújtott pályázatot. Egy pályázó volt Szente Béla eddigi igazgató személyében, s a zárt ajtók mögül kihallatszó taps a pozitív döntést valószínűsíti. A nyilvános ülésen közel hetven napirendi pont megtárgyalása várt a képviselőkre.

Feléledhet a Csabagyöngye
Bár a Csabagyöngye szőlő nemesítője a békéscsabai Stark Adolf volt, ma már környékünkön alig található meg ez a fajta, pedig a szakemberek szerint a városnak ugyanolyan nevezetessége ez, mint a méltán híres csabai kolbász.
A Csabagyöngye felélesztésére, a szőlőfajta megőrzésére és bemutatására dr. Sicz György kertészmérnök készített koncepciót, amelyet két lépésben szeretne megvalósítani a város. A tervek szerint először a Csaba-tó és a Kenderföldek közötti területen, 2,5 hektáron telepítenek majd ültetvényt. Második lépésben a város anyagi lehetőségeitől és a pályázati forrásoktól függően olyan építkezések indulnának, amelyek lehetővé tennék a szőlőtermesztés és a borkészítés helytörténeti kiállítással egybekötött bemutatását.
Mint azt Vantara Gyula elmondta, ezzel a kezdeményezéssel a szőlő és Stark Adolf emlékének az ápolása az elsődleges cél. Opauszki Zoltán megjegyezte, hogy a Csabagyöngye a legkorábban érő szőlőfajta, a legkorábban lesz belőle bor, ebben Guinness-rekorder. Baji Lajos örült a kezdeményezésnek, mert így a kolbászfesztiválon talán nem csak badacsonyi Csabagyöngyét lehet majd kapni. Dr. Ferenczi Attila hozzátette: a híressé vált kolbászfesztivált a kezdetektől támogatta a város, és az most „idegen kezekbe került”, szerinte a Csabagyöngye esetében el kellene kerülni, hogy ugyanez történjen.
Szente Béla a kuriózummá vált szőlőfajta elterjesztését szorgalmazta, Hanó Miklós pedig megemlítette, hogy nem csak bornak, hanem pálinkának is kiváló ez a szőlő.

Karácsony a májusi közgyűlésen
A közgyűlés még 2008-ban három évre a Duplakávé Kft.-t bízta meg a karácsonyi vásárok és szilveszteri utcabálok megrendezésével. Múlt év adventjének elején a nem megfelelő teljesítés miatt a város felmondta a szerződést a céggel, a rendezvényt ezután a Békéscsabai Kulturális Központ bonyolította le. A testület május 27-én felkérte Szente Bélát, a központ igazgatóját arra, hogy a következő közgyűlésre készítsen egy tervezetet az idei karácsonyi vásárról, mégpedig a helyi vállalkozások és az Andrássy úti üzlettulajdonosok bevonásával.

Fejleszt és takarékoskodik a Körös Volán
A közgyűlés legutóbbi ülésén tárgyalta a Körös Volán Zrt. beszámolóját Szarvas Péter, a társaság vezérigazgatója jelenlétében.
Békéscsabán 2009-ben 16 autóbuszvonalon közlekedtek helyi járatok összesen több mint 1,2 millió kilométer futásteljesítménnyel. A tanuló- és nyugdíjasbérletek állami normatívája jelentősen csökkent, és kevesebben utaztak, ezért takarékossági intézkedésekre volt szükség. Az eredményesebb gazdálkodás érdekében áprilistól megszűnt a 14-es és a 19-es vonal, és visszavettek a járatszámból. Tavaly a csabai járatok működtetéséhez közel nettó 66 millió forint támogatást biztosított a város, enélkül veszteséges lett volna a helyi közlekedés.
A Körös Volán jelenleg pályázati forrásokból fejleszt, felújítják a csabai autóbusz-állomást, javítják az utastájékoztatást a buszokon, és chipkártyás bérleti rendszer kialakítását is tervezik.

Energiáért energiát
Az Energiáért energiát stratégiai program megvalósításához év elején 70 milliós energia-céltartalékot különített el a város, ebből 50 millió a beruházási jellegű céltartalék, amelynek felhasználásáról legutóbbi ülésén tárgyalt a testület.
Az energiaköltségek ma az intézmények dologi kiadásainak mintegy hatvan százalékát teszik ki. A stratégiai program lényegét dr. Ferenczi Attila úgy foglalta össze, hogy az önkormányzat az erre irányuló pályázatok révén energia-megtakarítást ér el, és a megspórolt pénzt újabb energia-megtakarítást eredményező beruházásokra használja fel. A döntés alapján a BéKSZI Kós tagiskolájának 16,4 milliót szánnak az önálló közműbekötések kiépítésére, míg a Keményben a nyílászárók cseréjét támogatják 8 millió forinttal. A Vásárhelyi szakközépiskola 6 millió, a belvárosi iskola 3,6 millió forintot kap a céltartalékból energia-megtakarítást hozó pályázataik megvalósíthatósági tanulmányához. Több intézményben víztakarékos adagoló-berendezéseket szerelnek fel körülbelül 1 millió forintért, emellett lecserélik az elavult kazánokat, a meleg víz biztosításához pedig gazdaságosabb berendezéseket és napkollektorokat telepítenek összesen 15 millió forint értékben.

A Double Decker a nyertes
A szennyvíztisztítás és -csatornázás fejlesztését szolgáló beruházás PR-feladatainak ellátására közbeszerzési eljárást írt ki a közgyűlés, amelyre hat érvényes és két érvénytelen ajánlat érkezett. A nyertes ajánlattevő – közel nettó 47 millió forintos árral – a Double Decker Kft. lett. Amennyiben senki sem támadja meg az eredményt, a munkát ők végezhetik el.

Közlekedésfejlesztés
Elkészült Békéscsaba közlekedési koncepciója, amelynek alapvető célja, hogy az integrált városfejlesztési stratégiához illeszkedve meghatározza a legfontosabb közlekedésfejlesztési irányokat.
A HB.C.E. Kft. vezette konzorcium a polgármesteri hivatal osztályaival együttműködve olyan csomagot tárt a közgyűlés elé, amely összhangban van Békéscsaba fejlesztési terveivel, figyelembe veszi az Európai Unió irányelveit, „belátható időn belül megvalósítható, a versenyképesség és az életminőség javítását vonja maga után”. A koncepcióban olvashatunk a közösségi közlekedés fejlesztéséről, a vasúti beruházásról, a kerékpárosokról, a légi és a vízi közlekedésben rejlő lehetőségekről. Az anyagot szakmai konzultáción, azt követően pedig lakossági fórumon vitatják meg, ezután készül el a végleges terv.


2018.04.27.
3711 alkalommal olvasva
2018.04.06.
3502 alkalommal olvasva
2018.03.21.
3629 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
legtöbbet olvasott (múlt hónap):
RSS logo feliratkozás az RSS-csatornára feliratkozás
  • Vantara Gyula
    Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
    5600 Békéscsaba

    T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2022 Vantara Gyula
parse time: 0.066seconds