szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2010.07.09.  
1411 alkalommal olvasva
Családok Átmeneti Otthona akadálymentesítése

A Békéscsabai Kistérségi Társulás munkaszervezete 2009. április 2-án pályázatot nyújtott be az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által meghirdetett „A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban” című programja keretében, „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése” címmel. A Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Bartók Béla úton található Családok Átmeneti Otthonának komplex akadálymentesítése volt a pályázatunk célja.
Az intézményben az épület szolgáltatásait havonta átlagosan igénybe vevő fogyatékos, vagy megváltozott munkaképességű személyek aránya 20 % körüli. Az épületben 2008-ig még nem végezték el a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő akadálymentesítési átalakításokat.
A pályázat elbírálása 2009. szeptemberében megtörtént, és a projektet 14 423 786 Ft támogatásban részesítette a kiíró szerv. Így összességében 18.029.733 Ft-ból valósítható meg a fejlesztés. A Társulás által biztosított önrész mértéke 3,6 m Ft. A támogatáson felüli összeget a kistérség pályázati önerőre elkülönített tartalékából fedezi.
A Támogatási szerződés aláírása után elkészülnek a kiviteli tervek, majd közbeszerzési eljárással kiválasztásra kerül a kivitelező. A projekt megvalósításának végső határideje 2010. augusztus 31.
A Családok Átmeneti Otthona 375 m²-es hasznos alapterületű. Az épület komplex akadálymentesítése valósul meg. Az átalakításokkal elérjük, hogy a különböző fogyatékkal élők is igénybe tudják venni az otthon által nyújtott szolgáltatásokat. Várhatóan 5-10%-kal fog bővülni az intézményt látogató fogyatékos személyek száma. 2010. július 8-án Vantara Gyula polgármester ünnepélyes keretek közt adta át az immár akadálymentesített otthont a csabai rászorulóknak.


2018.02.13.
65 alkalommal olvasva