szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2010.08.06.  
2553 alkalommal olvasva
A városban zajló beruházások aktuális helyzete

Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerűsítése (pályázati azonosító: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0015).
A fejlesztés a meglévő SBO épületi és felszereltségi, orvostechnikai feltételei magasabb szintre emelését foglalja magában. Ezzel növekszik az ellátás biztonsága, elérhetősége, a beavatkozások megkezdésének, lefolytatásának gyorsasága. A tárgyi feltételek korszerűsítése, kiegészítése egyrészt a jövőben hatékonyabb és eredményesebb sürgősségi ellátást eredményezhet, másrészt a finanszírozási szerződés fenntartásának feltétele is. A speciális diagnosztikai hátteret képező meglévő CT berendezés minőségi cseréje orvos szakmai szempontból indokolt, és általa végzett képalkotó eljárások hosszú távú finanszírozásának követelménye. A fejlesztés része akadálymentes parkoló és főbejárat létesítése, valamint az informatikai eszközök és hálózat korszerűsítése.
A fejlesztés összköltsége 512.952.800 forint, melyből 456.347.976 forint támogatás és 56.604.824 forint saját forrás.
A projekt megvalósításának jelenlegi helyzete:
A kiviteli terv elkészült, az építésre, felújításra vonatkozó közösségi közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, az várhatóan július végén jelenik meg.
A CT készülék beüzemelésre került, előkészítés alatt áll az egyéb orvosi gép-műszerek beszerzésére vonatkozó közösségi közbeszerzési eljárás előkészítése (közel 150 millió Ft).


TEUT 2009-es keret
A Regionális Fejlesztési Tanács a 2009. augusztus 13-i döntése szerint Békéscsaba a TEUT pályázati keretből 58.830 ezer Ft támogatást nyert, amelyből hét utca (a Csiki, az Ihász, az Őr, a Kerekes György, a Tölgyfa, a Szerdahelyi és Szabolcs utca csomópontja, valamint a Vigasz utca) felújítási munkálatait végzik majd el. A rehabilitáció tervezett összköltsége mintegy 118 millió Ft.
Hat utca (Csiki, Ihász, Őr, Kerekes György, Tölgyfa, Vigasz) 2010. június 30-i teljesítéssel elkészült, a támogatás lehívása folyamatban van.
A Szerdahelyi és Szabolcs utca csomópontjának felújítása csúszik, mivel a kivitelezés megkezdésekor az ivóvízvezetéken szivárgást észlelt a kivitelező, ezért a Békés Megyei Vízművek Zrt. hibaelhárítást végez, amelyet 2010. június 30-ig valósít meg. A burkolatfelújítási munkák ezen időpont után kezdhetők el, várható befejezés 2010. szeptember 30.


2. sz. iskola felújítása
A Dél-alföldi Operatív Program (DAOP-2007-4.2.1/2/2F) Alapfokú nevelés-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése című pályázat keretében kerül felújításra a 2.sz. Általános Iskola.
A munkaterület ez év nyarán kerül átadásra a kivitelezőnek, munkálatok ezt követően azonnal megkezdődnek, a felújítás befejezése a 2011. augusztusára várható. A projekt elszámolható költsége 535.375.647,- Ft, elnyert támogatás 482.378.082,-Ft.
A projekt tartalma: akadálymentes parkolóhelyek kialakítása, tetőfedés cseréje, homlokzat hőszigetelése, falak szigetelése, padló- és falburkolatok cseréje, épület akadálymentesítése, fűtési rendszer és villanyhálózat korszerűsítése, tantermek struktúrált kábelezése, játszóudvar kialakítása, nyílászárók cseréje, vizesblokkok felújítása, eszközbeszerzés. A fejlesztés 29 tantermet, 1 csoportszobát, az ebédlőt, zsibongót, könyvtárat, tanári szobákat és az udvart érinti.
A beruházás a régi épületrészen megkezdődött, várható befejezés 2010. szeptember-október. A tornaterem felújításának határideje is 2010. ősze.
Hivatalos nyitórendezvény: augusztus 20.


AGÓRA projekt
Összesen 1 milliárd 703 millió forintot nyert Békéscsaba kulturális és rendezvényközpont kialakítására. A fejlesztés összköltsége mintegy 2 milliárd forint (10 százalék önrész vállalása mellett).
A jelenlegi ifjúsági ház helyén egy új, modern, minden korosztály igényeit kielégítő multifunkcionális közösségi- és kulturális központ jön létre. Az épület a mostani 2520 m2-ről 6000 m2-re bővül. A látványos beruházás egyik eleme a csónakkikötő az Élővíz-csatornán, a nagyterem pedig többfunkciós (színház-, hangverseny-, konferenciaterem) rendezvénytérré alakul.
A második fordulóra benyújtott pályázat bírálata megtörtént 2009. december 17-én, a támogató levél megérkezett, a támogatási szerződés 2010. március 22-én kétoldalúan aláírásra került. A kiviteli tervek készülnek, 2010. nyarán megkezdődnek a bontási és építési munkálatok. A beruházás befejezésének határideje: 2011. június 30.

Június hónapban megjelent a nyilvánosság biztosítására kiírt, közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás hirdetménye. A bontásra és építésre két héten belül kerül meghirdetésre a közbeszerzés.

Tervezett ütemterv a következő hónapokban:
Július-augusztus-szeptember: nyílt közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására;
Október közepe: Kivitelezési szerződés aláírása, munkaterület átadás-átvétel;
Október- november- december: Bontás, kiviteli tervezés;


A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése Békéscsabán
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. decemberében pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetésre került, a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című, DAOP-4.1.3/B-2009 azonosító számú pályázati felhívásra.
A pályázati kiírás/komponens célja az 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) által nevesített gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődék férőhelyeinek bővítése, új intézmények létesítése és infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése. Kiemelt cél a bölcsődei férőhelyszám bővítése, ezért kizárólag kapacitásbővítést eredményező fejlesztések támogathatóak.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott, „A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése Békéscsabán” című, DAOP-4.1.3/B-09-2009-0007 azonosító számú projekt összköltségvetése 165.953.899,- Ft, ebből 149.358.509,- Ft (90%) támogatás és 16.595.390,- Ft (10%) saját erő. A pályázat támogatási szerződésének megkötése jelenleg folyamatban van, valamint a kiviteli tervezés zajlik.
A projekt keretében a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Belvárosi és Pásztor utcai bölcsőde felújítása, infrastrukturális feltételeinek és a bölcsődei szolgáltatások színvonalának emelése, valamint férőhelyeinek bővítése valósul meg. A fejlesztés eredményeként a bölcsődei férőhelyek száma 130-ról 170 férőhelyre növekszik. A projekt hozzájárul a színvonalasabb gondozó-nevelő munka feltételeinek biztosításához és a kisgyermekes anyák munkaerőpiaci reintegrációjához.
A projekt 2010. május 3. és 2011. április 29. között valósul meg.

Jaminai Közösségi Ház
Jamina városrész közösségi életének élénkítésében nagy szerepet játszik az Orosházi út 101. szám alatti Jaminai Közösségi Ház épületének felújítása. A beruházás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának önerejéből valósul meg 2010. április 12. és 2010. október 31. között. Az utcafronti, leromlott állapotú épületszárny lebontása, újjáépítése és a kapcsolódó felújítás 47.678.471,- Ft-ból valósul meg. A megvalósuló épületegyüttes 348 m2 alapterületen biztosít lehetőséget a városrész egyesületeinek, hogy programjaikkal színesebbé tegyék a közösség kulturális életet.

A beruházás zajlik, jelenleg a koszorúk zsaluzása, vasalása és öntése zajlik.

Kalandpark
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2009. decemberben engedélyezte a Kalandpark alapinfrastruktúra kiépítésének megkezdéséhez a 68412008. (XII. 18.) közgyűlési határozat szerint vállalt saját forrás - kötelezettségvállalással nem terhelt - összegét felhasználni, és egyben felhatalmazta Vantara Gyula polgármestert az alapinfrastruktúra kiépítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítására.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése továbbá felhatalmazta Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a Kalandpark teljes akcióterületére vonatkozóan (I., II. ütem) a terveket átdolgoztassa és a beruházás megvalósítására készítsen elő egy a költséghatékonyságot is szem előtt tartó kiemelt projektet, amelyet az előkészítés után az önerő biztosítása céljából terjesszen a közgyűlés elé.
A kiemelt projekt tartalmi elemei: alapinfrastruktúra kiépítésének folytatása, erdei tó, színpad és nézőtér, közösségi épület és közösségi tér, sétányok (csökkentett tartalommal az eredeti tervekhez képest), fogadóépület (csökkentett műszaki tartalommal az eredeti tervekhez képest), állatsimogató, kanopi pálya, akcióterületek (12 db hőlégballon leszállóhely), parkoló és utak, kolbászfalu, rendezvénycsarnok, rendezvénytér és sátrak, kolbászház. A kiemelt projekt előzetesen becsült költsége: 1,5 milliárd forint.
 
Jelenleg az elkészült tervek alapján az engedélyezési eljárás van folyamatban, valamint folyamatos a legmegfelelőbb pályázati/kiemelt projekt források keresése.

Hulladéklerakó rekultiváció
Hulladékgazdálkodás terén Békéscsaba Megyei Jogú Város 2008-ban pályázatot (KEOP-2.3.0/1F-2007-0013) nyújtott be bezárt hulladéklerakójának (Kétegyházi út) rekultivációjára, a Kondoros Nagyközség gesztorságával megalakult társulással.
Az Irányító Hatóság döntése alapján a Társulás a projekt előkészítésére irányuló feladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesül, melyre a támogatási szerződés a gesztor önkormányzat által aláírásra került. A Szerződés tárgya a „Települési szeméttelep rekultivációs program a Körös-szögben” című, EU támogatással megvalósítani tervezett projekt. A megvalósításra ezen támogatás felhasználásával a kivitelezésre vonatkozó pályázatkészítése van folyamatban. A hulladékgazdálkodási rendszer korszerűsítésére a DAREH társulás településeivel az első sikertelen pályázat után új pályázat készül és kerül benyújtásra.
Az előkészítő munkák le nem vonható ÁFA-val számított becsült összköltsége: 92.880.000,- Ft, ebből a költségből Békéscsaba előkészítésre fordítható költsége: 40.680.000,- Ft, melyből a becsült támogatás összege: 34.578.000,- Ft, a saját erő pedig: 6.102.000,- Ft.

A pályázat második fordulójának leadása június 30-án megtörtént, a bírálatot várjuk.

Északi ipartelep infrastruktúrájának fejlesztése és egy 3000 m2-es üzemcsarnok építése
A Dél-alföldi Operatív Program keretében az „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” (DAOP-2009-1.1.1/A) kiírás keretében az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Északi ipartelep infrastruktúrájának fejlesztése és egy 3000 m2-es üzemcsarnok építése céljából. A projekt teljes költsége 593 millió Ft, amely fejlesztés 250 millió Ft támogatás mellett valósulhat meg. A projekt megvalósításának határideje – a közbeszerzési eljárások lefolytatását, valamint a közművek kiépítését követően – 2011. június 30.

A nyílt, közösségi közbeszerzési eljárás a csarnok építésére folyamatban van, az ajánlatok 2010. július 22-én érkeznek be.
A Balassa utca infrastruktúra kiépítése folyamatban van. Jelenleg a régészeti feltárás folyik, július végéig.

Idei év: hírközlés, közvilágítás, gázvezeték, trafóállomás kiépítése, valamint az útalap elkészítése.


Közösségi közlekedés fejlesztése Békéscsabán
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. márciusában pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Közösségi közlekedés fejlesztése” című felhívásra a buszpályaudvar fejlesztésének céljából. A „Közösségi közlekedés fejlesztése Békéscsabán” című projektünk bruttó 294.485.349 Ft összköltséggel, 265.036.814 Ft támogatásból valósul meg. A fejlesztéshez szükséges 29.448.535 Ft önerőt az önkormányzat és a Körös Volán Zrt 50-50%-os megoszlásban fizeti. A projekt tehát a békéscsabai autóbusz pályaudvar fejlesztésére irányul, mely a következő tevékenységeket foglalja magában:
- az autóbusz-állomás területén a közutak hibáinak kijavítása;
- a peronok térburkolatának cseréje, elválasztó korlát telepítése;
- az aluljárókból a peronokra vezető lépcső és a lépcsőkorlát felújítása;
- az aluljáróból a felszínre vezető lift kialakítása;
- az aluljáróban a falburkolat cseréje, 2 db WC felújítása, ifjúsági váró kialakítása;
- a peronok és a lépcső teljes hosszban történő lefedése, a peronok új padokkal, hulladéktárolókkal történő ellátása;
- a Temető sori helyi buszmegálló járda felületén a térburkolat cseréje, a jelenlegi utasváróba új, nagyobb méretű váró telepítése;
- a Temető sori és a vasútállomás közötti felszíni gyalogosforgalom akadálymentesítése;
- kerékpár tárolók kialakítása;
- az autóbusz-állomás környezetében a növényzet rehabilitációja;
- valós idejű utastájékoztató rendszer kialakítása, térinformatikai fejlesztések megvalósítása, biztonsági kamerák telepítése.
A fejlesztés hozzájárul a megyeszékhely közösségi közlekedés színvonalának emeléséhez, biztonságosabbá tételéhez, minőségi fejlesztéséhez.
A beruházási munkák 2010. április hónapban megkezdődtek, és 2010. augusztus 31-ig fejeződnek be

Kiegészítő munkák szükségessége miatt várhatóan 1 hónappal módosul a kivitelezési határidő, 2010. szeptember végére.

Oktatási intézmények napkollektoros melegvíz ellátása
Az "Energiáért-energiát" alapból kerül támogatásra. Folyamatban van azoknak az intézményeknek a meghatározása, amelyeknél gazdaságos lenne kiépíteni a rendszert.

Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium
„Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése” című, kollOKA-XVII. kódszámú pályázaton az intézmény nyílászáró cserére 8.000.000 Ft támogatást nyert, amely összeget az Önkormányzat 2.500.000 Ft támogatással kiegészített. A közalapítvánnyal történő szerződéskötés folyamatban van, a kivitelezést addig nem kezdi meg az intézmény.
 
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon
„Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése” című, kollOKA-XVII. kódszámú pályázaton az intézmény a tetőszigetelés cseréjére 8.000.000 Ft támogatást nyert, amely összeget az Önkormányzat 3.309.000 Ft támogatással kiegészített. A közalapítvánnyal történő szerződéskötés folyamatban van, a kivitelezést addig nem kezdi meg az intézmény.


2018.04.27.
3693 alkalommal olvasva
2018.04.06.
3488 alkalommal olvasva
2018.03.21.
3606 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
legtöbbet olvasott (múlt hónap):
RSS logo feliratkozás az RSS-csatornára feliratkozás
  • Vantara Gyula
    Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
    5600 Békéscsaba

    T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2022 Vantara Gyula
parse time: 0.05seconds