szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2011.03.28.  
2443 alkalommal olvasva
Közgyűlési döntések II

A vállalkozások, az infrastruktúra és a zöldgazdaság fejlesztés a cél
Békéscsaba hosszú távú célja, hogy a térség gazdasági, közigazgatási, oktatási, kereskedelmi és szolgáltató központjává váljon, és az info-kommunikáció fejlesztésével az e-szolgáltatások terén is élenjáró legyen – áll abban a 2011-től 2014-ig szóló gazdasági programban, amelyet március huszonötödikén fogadott el a közgyűlés.
Az önkormányzati törvény előírja, hogy a választások után megalakuló új testület hat hónapon belül alkossa meg az adott ciklusra vonatkozó gazdasági programját. A most elfogadott, több mint hatvanoldalas program kijelöli a gazdaság fejlesztésének irányait, és ez képezi majd az alapját a következő évek költségvetési koncepcióinak. Az anyag, a helyzetelemzést követően a gazdaságfejlesztési célrendszert részletezi. Eszerint Békéscsabán, a következő négy évben kiemelt szerepet kap a vállalkozásfejlesztés, ezen belül az ipari infrastruktúra fejlesztése, a befektetés-ösztönzés, egy törzsház típusú vállalatcsoport létrehozása és a turizmus-fejlesztés. A következő fontos terület az alap infrastruktúra (utak, kerékpárutak, belvízelvezetés, ivóvízhálózat stb.) és az intézményi infrastruktúra (oktatás, egészségügy, szociális szféra, sport) fejlesztése. Ugyancsak kiemelt szerepet kap a zöldgazdaság, amely a szennyvízhálózat kiépítését, a hulladékok és a megújuló energiák hasznosítását foglalja magában.
Vantara Gyula polgármester a közgyűlésen hangsúlyozta, hogy a városvezetés továbbra is tiszta, nyílt és átlátható gazdálkodást folytat. A következő időszak egyik legfontosabb feladatának nevezte a folyamatban lévő és áthúzódó beruházások befejezését, hozzátéve, hogy szem előtt kell tartani a fejlesztések hatékonyságát, fenntarthatóságát és térségi hatásait. Miklós Attila szerint a programban nincsenek olyan konkrétumok, amelyek kiutat mutatnának a jelenlegi nehéz helyzetből. Takács Péter úgy vélte, a helyzetelemzés tényszerű, a fejlesztéseknek viszont gátat szab a város anyagi helyzete. Mint mondta, jelenleg sok fiatal vándorol el Békéscsabáról, ezért nem ért egyet azzal, hogy indokolatlan lenne egy újabb ifjúsági garzonház építése. Dr. Kerekes Attila és Herczeg Tamás jelezte, hogy az ifjúsági garzon iránti igényeket viszonylag rövid időn belül kielégíti a város, szociális bérlakásból viszont több kellene.
Dr. Ferenczi Attila kiemelte, hogy a gazdasági program a város helyzetének és céljainak megfogalmazásán túl figyelembe veszi azt is, hogy az uniós pályázati lehetőségek a jövőben jelentősen csökkenhetnek. A ma még meglévő lehetőségeket a leghatékonyabban kihasználva kell tehát azon dolgozni, hogy Békéscsaba fejlődjön.

Ötmillióba került a legutóbbi belvízvédekezés
Múlt év decembere után, a februári hóolvadáskor ismét a víz volt az úr Békéscsaba több pontján. A belvízvédekezés ezúttal több mint ötmillió forintba került. A legutóbbi közgyűlésen a képviselők úgy döntöttek, hogy kérelmet nyújt be a város a Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságához az előre nem tervezhető költségek hetven százalékának vis maior támogatására.

Májustól nőhetnek a térítési díjak
A szociális szolgáltatásokat igénybevevők – főként a szociális étkeztetésben részesülők és az idősek otthonainak lakói – egy ideje már találgatják, hogy a mindenhol tapasztalható áremelkedés vajon mikor gyűrűzik be ide is, mikortól kell többet fizetniük az ételért vagy az ellátásért. A közgyűlés két fordulóban – márciusi és áprilisi ülésén – tárgyalja a szociális intézmények által biztosított ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet, amelyből kiderül, hogy a tervek szerint május elsejétől kell drágulásra számítani.
A rendelet leköveti a központi jogszabályváltozásokat, és részletesen tartalmazza a szociális alapellátások és a szakosított ellátások igénybevételének feltételeit, díjait. A szolgáltatások egy része (például az idősek vagy demensek nappali ellátása étkezés nélkül) továbbra is ingyenes lesz, a többi térítési díj mintegy 3-5 százalékkal emelkedik. Folyamatosan nő az igény a szociális étkeztetésre, amelynek térítési díja napi 500 forint marad adagonként. A bentlakásos otthonok havi térítési díjai májustól a tervek szerint a következőképpen alakulnak: Ady Endre utca – 79 000 forint; Bartók Béla út, Csaba utca – 76 000 forint; Bankó András utca – 73 000 forint; időskorúak gondozóházai (Urszinyi utca, 4-es Honvéd utca, Orosházi út) – 76 000 forint; Életfa Nyugdíjasház – 90 000 forint.

Újabb 29 ember foglalkoztatására pályáznak
Újabb 29 ember, nyolc hónapig történő közfoglalkoztatására nyújtott be pályázatot a város a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához. A pályázat keretében huszonhét szakmunkás napi hatórás, és két munkavezető napi nyolcórás foglalkoztatását tervezik. A megpályázott támogatási összeg 17 hétmillió forint, az önkormányzatot terhelő önrész 4,8 millió forint.

Vita az szmsz-ről: két fő az egy pár, három fő egy csoport
A legutóbbi testületi ülésen hosszas vita folyt a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatáról, különösen arról, hogy kinek lehet előterjesztési joga, és hogy hány fős egy frakció.
A dokumentum szerint előterjesztő lehet a polgármester, az alpolgármester, a tanácsnok, a bizottság, a bizottsági elnök, a településrészi önkormányzat vezetője, a képviselőcsoport, a képviselőcsoport vezetője, a jegyző, az aljegyző, az osztályvezetők és mindazok, akiket a közgyűlés előterjesztés készítésére kötelez, vagy felkér. Az előző ciklusban egy képviselőcsoport megalakításához három fő kellett, az MSZP és a Jobbik szerette volna elérni, hogy a kisebb testületben kétfős frakciók alakulhassanak, lévén, hogy két-két képviselőjük jutott a közgyűlésbe. A többség szerint azonban két fő az csak egy pár, de nem csoport, így Békéscsabán, ebben a ciklusban egyedül a Fidesz alakíthat frakciót. Hrabovszki György az MSZP nevében egész javaslatcsomagot nyújtott át. Takács Péter azt kérte, hogy előterjesztő lehessen minden képviselő, Szabóné Kocziha Tünde pedig szerette volna elérni, hogy a listás képviselők is rendelkezzenek képviselői célelőirányzattal. A többség ezeket a kéréseket nem támogatta.
Vantara Gyula hangsúlyozta, hogy a korábbi szervezeti és működési szabályzatot szinte változtatás nélkül vették át. Kiemelte, hogy az egyéni képviselők kifejezetten a választókerület dolgaira kapnak keretet, és megjegyezte azt is, hogy a frakciók tagjainak létszámát illetően meg kell húzni egy határt.

Közszolgálati műsorok támogatása
Békéscsaba idei költségvetése összesen harminckétmillió forintot tartalmaz médiakapcsolatokra. A legutóbbi közgyűlés döntése alapján, ebből a keretből huszonnégymillió forinttal támogatják a Csaba Televízió és négymillió forinttal a Csaba Rádió közszolgálati műsorainak gyártását és sugárzását.
Miklós Attila azt javasolta, hogy a maradék négymillió forintból két-kétmilliót kapjon a Hír6 és a Rádió1, Strifler Attila pedig túlzott mértékűnek tartotta a támogatásokat. Vantara Gyula jelezte, hogy a tévé és a rádió megemelt műsoridőben foglalkozik a várossal. Kiemelte, hogy minden párt megszólalási lehetőséget kap, és megjegyezte azt is, hogy csak azok a médiumok juthatnak önkormányzati támogatáshoz, amelyek közszolgálati szerepet vállalnak.


2018.04.27.
3711 alkalommal olvasva
2018.04.06.
3503 alkalommal olvasva
2018.03.21.
3630 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
legtöbbet olvasott (múlt hónap):
RSS logo feliratkozás az RSS-csatornára feliratkozás
  • Vantara Gyula
    Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
    5600 Békéscsaba

    T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2022 Vantara Gyula
parse time: 0.066seconds