szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2011.04.27.  
2542 alkalommal olvasva
Békéscsaba felfelé ívelő pályán

A közgyűlésen 13 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők az idei költségvetést. A büdzsé 3 milliárd 86 milliós hiánnyal számol. A békéscsabaiak polgármesterét, Vantara Gyulát arra kértük, értékelje a megyeszékhely költségvetését, annak várható hatásait a fejlesztésekre, beruházásokra és a munkaerőpiacra.

A költségvetéssel kapcsolatban az újabb négymilliárdos kötvénykibocsátásról is döntött a képviselő-testület. Miért volt erre szükség?
Az önkormányzat az elmúlt három évben soha nem látott mértékű fejlesztésekbe kezdett, amelyek külső források bevonásával történnek. Amikor az önkormányzat 2008-ban kötvénykibocsátás mellett döntött, fontos volt, hogy az elkövetkező két-három év fejlesztési kiadásainak részbeni fedezetet teremtsen. Kijelenthetjük, hogy a cél megvalósult, az idei költségvetés is tartalmaz pénzeszközt a kötvénytőke fel nem használt részeként. Az elmúlt évek költségvetési politikáját erőteljesen meghatározta, hogy ekkor indultak az Európai Unió által támogatott pályázatok, amelyeken Békéscsaba rendkívül eredményesen szerepelt. A pályázati forrásból megvalósuló beruházások jelentős része 2010 és 2014 között lép a kivitelezési szakba, és számolni kell ezek sajátforrás-igényével. Városunk fejlődési pályára állítása, növekedésének biztosítása, vonzerejének fokozása pusztán önerőből a jövőben sem lesz lehetséges, ezért továbbra is törekednünk kell a külső, vissza nem térítendő támogatások elérésére. Jelenlegi ismereteink szerint az uniótól remélhető források erőteljesen korlátozott módon, viszonylag rövid időtávra lesznek elérhetőek. A 2007 és 2013 közötti uniós költségvetési ciklus még meglévő pályázati forrásai, a ciklus végéig történő felhasználás kötelezettsége mellett, az idén pályázhatóak utoljára, így önkormányzatunk forrásszerzési törekvéseit is erre az időszakra kell és lehet koncentrálni.
Hogyan érinti a kötvénykibocsátás a várható fejlesztéseket, illetve miért szorul a város hitelfelvételre?
Önkormányzatunk sok kötelező és önként vállalt feladatot lát el: alapvető feladatunk a folyamatos működés biztosítása, amely követelménynek mindig eleget is tettünk. A kormányzat a megszorítások miatt mind kevesebb forrást biztosított az önkormányzatok számára meghatározott feladatok mellé, így évek óta erőteljesen csökkent az önkormányzatok feladatellátásának központi támogatással történő finanszírozása. A normatív állami hozzájárulásként érkező pénzeszközöket úgy határozzák meg, hogy feltételezik az önkormányzatok egyéb bevételekből származó, növekvő mértékű részvállalását is a finanszírozásban. A gazdasági válságra visszavezethető helyi adóbevételek erőteljes csökkenése, illetve a kötelező feladatellátáshoz, intézményeink fenntartásához, működtetéséhez nyújtott központi normatívák elvonása eredményezte, hogy városunk működési hitel felvételére kényszerül. A kötvénykibocsátás képes biztosítani, hogy önerő hiányában nem leszünk kénytelenek lemondani a város számára meghatározó fejlesztési elképzeléseinkről, amelyek Békéscsaba fejlődését, a munkahelyteremtést hivatottak elősegíteni.
Melyek azok a fejlesztések, nagyberuházások, amelyek a következő években, évtizedekben meghatározzák majd Békéscsaba arculatát?
Röviden, a teljesség igénye nélkül: a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése, a belváros funkcióbővítő városrehabilitációs programja, a szociális városrehabilitációs program, továbbá kerékpárút létesítése a Békési, Szarvasi és Orosházi úton, turisztikai célú kerékpárút kiépítése a Békéscsaba–Doboz–Sarkad–méhkeréki határátkelő–Nagyszalonta nyomvonalon, kerékpárúthálózat-fejlesztés a Szarvasi úton, az Agora Kulturális Központ kialakítása, struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban a Réthy Pál kórház-rendelőintézetnél, a Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde férőhelybővítése, az északi ipartelepi infrastruktúra kiépítése és ugyanitt 3000 m2-es üzemcsarnok építése…
Milyen hatással lehetnek ezek a fejlesztések a munkaerőpiacra és a város vagyoni helyzetére?
Az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztések eredményeként már az előző ciklusban 55 milliárd forintról 61 milliárd forintra nőtt az önkormányzat vagyona, de a következő időszakban megvalósuló fejlesztések hatására további, mintegy 30 százalékos növekedéssel számolunk. Fejlesztéseink közvetett és közvetlen módon is hatnak a térség munkaerőpiacára, hiszen a korábban említett beruházások megvalósítása számos lehetőséget kínál elsősorban az építőipari cégeknek, de más egyéb beszállítók is élvezhetik ennek előnyeit. Ezen túl természetesen az iparicsarnok-beruházás, az ipari terület infrastruktúrafejlesztése, illetve az inkubátorház fejlesztése közvetlen módon teremt lehetőséget új munkahelyek létrehozására.


2018.04.27.
3693 alkalommal olvasva
2018.04.06.
3487 alkalommal olvasva
2018.03.21.
3605 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
legtöbbet olvasott (múlt hónap):
RSS logo feliratkozás az RSS-csatornára feliratkozás
  • Vantara Gyula
    Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
    5600 Békéscsaba

    T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2022 Vantara Gyula
parse time: 0.063seconds