szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2011.06.28.  
1576 alkalommal olvasva
Közgyűlési döntések

Egységes irányítási rendszer a gazdálkodó társaságoknál
Többlépcsős és az új rendszer végső kialakításáig is folyamatos szakmai egyeztetéssorozat alapozta meg a közgyűlés döntését, melynek értelmében 2012 januárjától egységesítenék az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok irányítását. A város vezetése nem csak takarékossági okokból szorgalmazza az átszervezést, az ellenzék pedig az ellenőrzési jogkörök beszűkülésétől tart. A testület legutóbbi ülésének legfontosabb témája egyértelműen a törzsház konszernről szóló előterjesztés volt.

Az új rendszer véglegesítéséig zajlik majd az a már megkezdett szakmai egyeztetés, melynek eredményeként az érintett szervek szakértői is hozzájárulnak a legelőnyösebb struktúra kialakításához – kezdte a közgyűlési vitát megelőző bevezetőjét Vantara Gyula polgármester. Az összesen nyolc gazdálkodó szerv összevonásáról szóló döntést megelőzően Takács Péter (LMP) a jelenlegi rendszer összetételére utalva a döntési jogkörök arányos megoszlását méltatta, mely szerint a polgármester, a testület és a bizottságok hatáskörében hozott döntések és a tulajdonosi kontrollt végző felügyelőbizottságok munkája együttesen kellő működési hatékonyságot biztosít az egyes szervek számára. Ehhez csatlakozott Hrabovszki György (MSZP) szocialista képviselő is, aki szerint egy belterjes, a döntéseket elmismásoló társaság jöhet létre, amelynek működéséről nem kaphat pontos információkat a közgyűlés. Ahogy fogalmazott: - Az irányítás egységesítése mellett szavazva a képviselők közvetlen ellenőrzési jogköréről mond le a testület a konszern igazgatótanácsának javára, miközben az átszervezésből adódó költségcsökkenést a jelenlegi struktúrában is megspórolhatná a város.

Dr. Ferenczi Attila (FIDESZ) a városi intézményracionalizáláshoz hasonlította a tervezett változtatást, amelyre szintén gazdasági körülmények kényszerítették a várost. A képviselő arra emlékeztetett, hogy az átszervezés célja továbbra is az ésszerűbb, hatékonyabb és átláthatóbb városi gazdálkodás rendszerének kialakítása. A pénzügyi bizottság elnöke külön kihangsúlyozta, hogy a konszern tagszerveinek stratégiai összehangolása, az egységes eredménytervezés és a központosított szolgáltatások folyamatos és átfogó ellenőrzésre nyújtanak lehetőséget, tehát felesleges a kontrolleszközök hatékonyságának visszaesésétől tartani. Ezt erősítette Vantara Gyula hozzászólása is, melyben a közgyűlés ellenőrzési jogköre kapcsán kijelentette, hogy a kontrollrendszer formájának és jellegének kialakításáról is maga a testület dönthet és a felügyelőbizottságok is megmaradnak. A polgármester szerint meg kell találni azt az arany középutat, amelyben a tulajdonos önkormányzat minden pénzügyi érdeke érvényesül, miközben nem szól bele minden „piszlicsálé” ügyecskébe. Strifler Attila (Jobbik) a konszern későbbi értékesítésével kapcsolatos aggályainak adott hangot a közgyűlésen, mellyel kapcsolatban a polgármester kisebb profiltisztítást – kizárólag az 1-2 százalékos résztulajdonok értékesítését – ugyan kilátásba helyezett, de elzárkózott a magasabb hányadú önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező társaságok eladásának tervétől.

A közgyűlés végül elfogadta a törzsház konszern létrehozására vonatkozó határozati javaslatot, melyre vonatkozóan az IFOA Horváth&Partners Kft. dolgozott ki egy közel 7 milliós előkészítési tanulmányt. A cég szakértőjének beszámolójából kiderült, hogy hasonló holding-, vagy konszern jellegű társaságok kialakításán számos nagyobb város túlesett már. Ilyen a Debreceni Vagyonkezelő Holding és az Egri Törszház konszern is, amely jelenleg is hatékonyan működve segíti elő az említett városok gazdálkodását.


Fórumsorozat szeptemberben
Szeptemberben fórumsorozat keretében tájékoztatják a lakosságot a belváros rehabilitációja következtében felmerülő forgalmi rend változásairól és a közösségi közlekedés menetrendjében tervezett módosítások javaslatairól. - Összevont fórumokon ismertetjük az eddig kidolgozott elképzeléseket, s még az új rendszer véglegesítését megelőzően kérjük és várjuk a lakosok véleményeit a belvárosi felújítás munkálatai alatt - és azokat követően is – érvénybe lépő, új közlekedési rend kapcsán. – tájékoztatott Vantara Gyula. A polgármester hozzátette, hogy az ősz elejére tervezett négy-öt fórumon minden nagyobb városrész lakosai lehetőséget kapnak a tájékozódásra és javaslataik megtételére. A közösségi közlekedést érintő ügyek között szerepelt a 3-es, a 9-es és a 11-es buszjáratok menetrendjének július 1-től érvénybe lépő módosítása és a 2-es és 10-is iskola összevonása kapcsán felmerülő szülői igényekhez igazítva induló kiegészítő járatról szóló döntés is. A polgármester ez utóbbi kapcsán kijelentette, hogy a szeptembertől közlekedő kisegítő járatok kihasználtságát és hatékonyságát fél év múlva felülvizsgálják, ahogy az említett három buszjárat esetében is.


2018.02.13.
68 alkalommal olvasva