szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2009.11.26.  
3620 alkalommal olvasva
Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények szükségszerű felújításai, fejlesztései (2008-2010)

Békéscsaba Megyei Jogú Város közterületein lévő szabadtéri sportlétesítmények szükségszerű felújítási, valamint középtávú (öt évre szóló) fejlesztési terve elkészült. Melyet Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 18-i ülésén elfogadott. A Közgyűlési döntés nyomán a felújítási, és beruházási munkák, előkészítése, megtervezése, terveztetése már 2008 év elején megkezdődött. 2008. július 31-én elkészültek a területekre vonatkozó építési engedélyezési tervek, melyek az építési hatósághoz benyújtásra kerültek.

A sportlétesítményeken a 2008. évben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

 • A Lencsési úti Ifjúsági Parkban: kosárlabda pálya aszfaltjának rendbehozatala, padok kihelyezése (4 db), kosárlabda palánkok kihelyezése (legalább 3 db), szemeteskukák kihelyezése (4 db), esőfogó kihelyezése, füves focipályák rendbehozatala, pingpongasztalok rendbehozatala, a szánkódomb mellett természetes elemekből extrém pálya kialakítása fog megvalósulni. A fejlesztésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozó kiválasztásra került, az átadás időpontja: 2009. április 25. (beruházási összeg: 1.341.114 Ft)


 • A Dohány utcai Ifjúsági Parkban: futballpálya újraaszfaltozása, a pályák felfestése [futballpálya, kosárlabdapálya], sportolói padok esőfogóval (2db) kihelyezése + szurkolói padok (4 db) kihelyezése, rögzítése, kosárlabdapalánkok (2 db) kihelyezése, labdafogó hálók cseréje, új, a szabályoknak s az előírásoknak megfelelő kapuk kihelyezése (2 db), rögzítése, kisméretű mozgatható kapuk kihelyezése (2 db), világítás kiépítése pálya mellé, ping-pong asztal kihelyezése, hulladékgyűjtők kihelyezése, a pálya melletti terep rendezése, szánkódomb mellett természetes elemekből extrém kerékpáros pálya kialakítása fog megvalósulni. A fejlesztésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozó kiválasztásra került, az átadás időpontja: 2009. április 25. (beruházási összeg: 3.251.400 Ft)


 • Útbaigazító táblák: A szabadtéri sportlétesítmények helyszínén egységes ismertető táblák kerülnek kihelyezésre, melyen feltüntetésre kerül a sportlétesítmény neve, a fontosabb hívandó telefonszámok, és a játszóeszközök felsorolása. A városközpontban egy, a szabadtéri sportlétesítményeket, valamint az ifjúsági játszótereket feltüntető térkép, információs tábla kihelyezése fog megtörténni. A fejlesztésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozó kiválasztásra került, az átadás időpontja: 2009. április 15. (beruházási összeg: 595.800 Ft)


 • A Tolnai utcai, Petőfi utcai, Bánszky utcai, valamint a Sportcsarnok melletti játszótereken kisebb fejlesztések valósulnak meg általában szemetes edények, valamint kosárlabda palánkok kerülnek kihelyezésre az érintett helyeken. A fejlesztésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozó kiválasztásra került, az átadás időpontja: 2009. április 15. (beruházási összeg: 194.400 Ft)


 • Pacsirta utcai játszótér: A füves labdarúgó pálya egyik kapuja mögé labdafogó háló kerül felépítésre A fejlesztésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozó kiválasztásra került, az átadás időpontja: 2009. május 12. (beruházási összeg: 394.800 Ft)


 • Rózsa utcai Ifjúsági Park: A kapuk mögötti labdafogó háló rendbehozatala, a salakpálya felújítása, padok kihelyezése, természetes elemekből extrém pálya kialakítása kerékpárosok részére, nagy teherbírású (középiskolások számára is használható) játékok beszerzése fog megvalósulni. A fejlesztésre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezajlott, a vállalkozó kiválasztásra került, az átadás időpontja: 2009. május 12. (beruházási összeg: 5.100.000 Ft)


 • Munkácsy téri sportlétesítmény: Labdafogó háló cseréje, pingpongasztal javítása, kosárlabda palánk és gyűrű felszerelése, pálya újraaszfaltozása, környezetének rendbetétele pályacsíkok felfestése. Az átadás időpontja: 2009. június 2. (A meghívásos közbeszerzési eljárás 2009. márciusában indult el.)


 • Vécsey utcai sportlétesítmény: Aszfaltpálya újraaszfaltozása, 2 db rögzített kapu kihelyezése, labdafogó kerítés rendbe hozatala, bejáró forgó elemének pótlása, pályacsíkok felfestése. Az átadás időpontja: 2009. június 2. (A meghívásos közbeszerzési eljárás 2009. márciusában indult el.)


 • Lehel utcai játszótér (új): A volt 3. sz. iskola sportudvara. A sportudvar iskolaépülettől történő elválasztása már megtörtént. A II. ütem közbeszerzése keretén belül kijavították az aszfaltos kézilabdapályát, elbontásra került a lábteniszpálya, és szemetes edények, illetve új kosárlabda palánkok kerültek kihelyezésre. Az átadás időpontja: 2009. június 2.


 • Játszótér kerítés építés: A Fövenyes utcai, valamint a Tolnai-Kisszik utcai játszótér kerítése újult meg. Az átadás időpontja: 2009. május 26.


A 2009. évben a sportlétesítmény felújítási program szerint 1 helyszínen történt sportlétesítmény felújítás, fejlesztés: a sportcsarnok melletti extrém pálya újabb elemekkel bővült, amelynek keretén belül egy magyarországi viszonylatban is jelentős fejlesztés került megvalósításra ezen a pályán,

A 2009. évi tervben szerepelt még a Tölgyfa utcai Ifjúsági Park kialakítása, azonban az eredeti terület nem volt alkalmas a megvalósításra, ezért új helyszín került meghatározásra., illetve az erre a sportlétesítményre tervezett fejlesztések a 2010. évben egyszerre kerülnek megvalósításra, erről a Közgyűlés 2009. november 19-i ülésén döntött. Így a Tölgyfa utcai tervezett feladatokra összesen 27.500.000,- Ft került jóváhagyásra.

Volt SZTK pálya felújítása (beruházási összeg: 19.000.000.- Ft)

Az IBSEN Palota átépítése kapcsán a Békés Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) megállapodott Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Városi Önkormányzat) abban, hogy a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola sportpályáját a beruházás megvalósításához részben igénybe veszi, részben pedig felvonulási területként használja.
A Városi Önkormányzat vállalta, hogy a pálya pótlására az önkormányzat tulajdonában lévő és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által üzemeltetett, a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban belterület 4078/1 hrsz. alatt felvett sporttelepen a Kis Tabán utca felőli aszfaltburkolattal ellátott sportpálya átépítésével kerül sor.
A pályafelújítás terve a Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztályával és az érintett intézménnyel egyeztetett módon úgy készül el, hogy az elbontott anyagok minél nagyobb arányban kerüljenek felhasználásra.
A Megyei Önkormányzat a szakközépiskola sportpályájának kiváltási költségeihez egyszeri 10 millió forintos költséggel járul hozzá a két önkormányzat által megkötött megállapodásnak megfelelően.
A pálya átépítése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. irányításával valósult meg. Az építésre rendelkezésre álló forrásból Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 19 millió forintot fejlesztési támogatásként adott át a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. részére.
Az átépítés 2009. szeptember 24-én elkészült, amelynek során a pálya megvilágítása felújításra került, új aszfaltborítás került kialakításra, két új kosárlabdapalánk került kihelyezésre, labdafogó kerítés, ill. háló épült a pálya köré, illetve az elbontott anyagok felhasználásával egy lelátó is megépítésre került. Az aszfaltozási munkák befejeződése után a pálya műanyag burkolattal került leborításra, így szeptemberben az elbontott pályához hasonló jó minőségű sportlétesítményt vehettek birtokba az iskola tanulói.

Gerlai Általános Művelődési Központ (Békéscsaba, Csabai út 1.) területén, sportpálya építés (A beruházás költsége: 21.700.000,- Ft)

Az önkormányzat a pályaépítéshez szükséges területet két szomszédos telekből történő földrészletek megvásárlásával biztosította. Megépítésre került 1035 m2 felületű aszfaltburkolatú sportpálya, különböző labdajátékok (kézilabda, kosárlabda, röplabda, tenisz) számára burkolati jelek felfestésével. A pálya körül labdafogó kerítés készült. A pálya csapadékvíz elvezetése folyóka építésével és az utcai közcsatornába vezetésével megoldott. A pálya tornaterem felöli megközelítésére kiselemes térkő burkolatú járda készült. A kivitelezési munkák befejezésének időpontja: 2009. augusztus 14.

A 2010. évben a Trefort utcai játszótéren fognak megvalósulni újabb fejlesztések, többek között kosárlabda-pálya, grafiti fal is kialakításra kerül, illetve Fényesen kerül kialakításra egy új sportlétesítmény labdarúgó pályával ping-pong asztalokkal, pihenőpadokkal. 2010. évre tervezett felújítások várható költsége (Szabó Pál Téri Iskola melletti létesítmény, Trefort utcai játszótér fejlesztés, Fényes sportlétesítmény kialakítás). A beruházások költsége: 33.815.000.- Ft


2018.04.27.
3711 alkalommal olvasva
2018.04.06.
3503 alkalommal olvasva
2018.03.21.
3631 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
legtöbbet olvasott (múlt hónap):
RSS logo feliratkozás az RSS-csatornára feliratkozás
 • Vantara Gyula
  Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
  5600 Békéscsaba

  T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2022 Vantara Gyula
parse time: 0.113seconds