szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2011.12.14.  
2026 alkalommal olvasva
Ülésezett a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

Az elnöki jogkört Békés Város polgármestere, Izsó Gábor gyakorolja, ezért az ülésre Békésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében került sor. Békéscsaba, Gyula és Békés által, 1997-ben alakult társulás célja a három közép-békési város összefogása és együttműködése közös fejlesztési területeken. A kis- és közepes méretű városok hálózatainak fejlesztését az Európai Unió is hangsúlyozza, mivel e hálózatok dinamizálják a helyi gazdaságot és tagjai nem egymást felülmúlva, hanem egymásért tevékenykednek. A közös gazdasági térség erősíti a városok közötti együttműködést, javítja a térség versenyképességét, ami egész Békés megyére pozitív hatást gyakorol. A társulás határon átnyúló kapcsolataival megteremti a lehetőséget arra, hogy a közép-békési térség visszanyerje a múlt században elveszített vonzáskörzetét, és új térségi központtá váljon, kitörve a korábbi (országhatár miatti) elszigeteltségéből és periferikus, korlátozott szerepköréből. A társulás fejlesztési céljait pályázati források útján igyekszik megvalósítani, így az utóbbi társulási ülésen is fejlesztési projektek kerültek napirendre - a Körösök Völgye ismertségét erősítő negyedéves kiadvány készítéséről szóló, új nyertes pályázat előfinanszírozása, valamint a jelenleg folyamatban lévő, aktívturisztikai kínálatot bővítő projekt beszámolója. Mivel a három önkormányzat egyetért a vidék fejlődése, az összefogás erejében és térségünk értékeinek hangsúlyozásában, a helyi termékek, mint Körösök Völgye Kincsei, valamint egy helyi pénzről szóló elképzelés is a napirendek között szerepelt. Az elnökség évente rotációsan változik a tagtelepülések polgármesterei között, így 2012-ben várhatóan Gyula Város polgármestere viseli ezt a jogkört.

Beszámoló a két projektről:

A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás az aktívturisztikai kínálatot jelentős mértékben javította jelenleg is zajló fejlesztésével, a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program finanszírozásával. 2010. november elsején indult a 18 hónapig tartó, ’Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében’ című projekt, melynek célja az aktív turizmus kínálatának növelése a térségben. A Körösök Völgye Natúrpark Egyesülettel és a Kis- és Középvállalkozások Romániai Nemzeti Tanácsa Aradi kirendeltségével partnerségben megvalósuló projekt azt célozza, hogy az itt élő lakosság és az ideérkező turisták részére több programlehetőség álljon rendelkezésre a Körösök Völgyében, amely által a tartózkodási idő is növelhető. Ennek érdekében 2 db 20-fős sárkányhajó, 12 db túrakenu, mentőmellények, 22 db kerékpár, 9 db GPS-készülék és 10 pár Nordic Walking túrabot került beszerzésre, valamint a biztonságos vízi túrázás érdekében stégek elhelyezésére kerül sor. Az Arad és Békés megyei aktívturisztikai útvonalakat román, magyar és angol nyelven megjelenő turisztikai kiadvány mutatja be 5-5000 példányban. Emellett sor kerül még stégek elhelyezésére az Élővíz-csatornán és a Kettős-Körösön, valamint a www.kozepbekes.hu és a www.imm-arad.ro honlapok turisztikai tartalommal történő fejlesztésére a 113.653 € összköltségű, 95% támogatási intenzitású projekt során. Az aktívturisztikai eszközöket a társulást alkotó három település, Békéscsaba, Gyula és Békés lakossága, iskolás csoportjai már több alkalommal kipróbálhatták, lehetővé téve a szabadidő friss levegőn történő eltöltését, a természet megismerését, a túrázás és az egészséges életmód megkedvelését.
A társulás és a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület tevékenységének része kerékpáros, gyalogos és vízi túraprogramok szervezése, a természettel való szorosabb kapcsolat, a környezeti érzékenység kialakítása a fiatalok és idősebb korosztály körében egyaránt. Ennek érdekében a két békéscsabai székhelyű szervezet számos turisztikai, valamint környezeti nevelési programot szervez egész évben.

A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás idén újabb határon átnyúló együttműködést célzó pályázati támogatásban részesült. A „Körösök Völgye Periodika – informatív kiadvány a Körös folyók természeti, kulturális értékeiről és turisztikai vonzerőiről” című, 2012. I. félévében induló, másfél évig tartó projekt a Körösök Völgye népszerűsítését, jobb megismerését célozza nyomtatott és elektronikus kiadványok megjelentetésével. A Körösök Völgye periodika negyedévente, összesen hat alkalommal jelenik meg a 18 hónap során. A projekt keretében több új foglalkoztatottból, rovatvezetőkből és főszerkesztőből álló stáb olvasmányos, színes kiadványsorozatban tájékoztat a Körösök vidékének természeti, kulturális értékeiről, turisztikai attrakcióiról, fejlesztésekről, túraajánlatokról, valamint javaslatokat ad az egészséges és tudatos életmódhoz. A közel 300.000 € költségvetésű projekt a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, valamint a nagyváradi Aqua Crisius természetvédelmi egyesület részvételével valósul meg. A partnerség az ingyenesen elérhető életmód- és élménymagazinnal a Körösök Völgye népszerűségének és látogatottságának javítását, valamint a természet iránti tisztelet növelését kívánja elérni az itt élő lakosság és az ideérkező turisták körében.

Mindkét projektben a Körösök Völgye földrajzi egységét és e határokon átívelő terület természeti értékeit, szépségét, egyben sérülékenységét kívánjuk hangsúlyozni. A térség érzékeny egyensúlya miatt a fejlesztések tervezése és megvalósítása a fenntarthatóság figyelembe vételével történik, a környezeti nevelés és az ismeretterjesztés érdkekében.

Békéscsaba, 2011. december 9.

Soczó Krisztina
Ügynökségvezető


2017.12.14.
132 alkalommal olvasva
2017.12.14.
125 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
  • Vantara Gyula
    Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
    5600 Békéscsaba

    T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2018 Vantara Gyula
parse time: 0.028seconds