szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2011.12.20.  
2825 alkalommal olvasva
Közgyűlési döntések Képgaléria

Az év utolsó közgyűlésén a képviselők Szűcs Csabának ítélték oda a Békéscsaba Kultúrájáért Kitüntetést, és határoztak arról, hogy Békéscsaba átveszi a színházat és a bábszínházat az Ibsen Házzal együtt. Számos költségvetési, városüzemeltetési és vagyoni ügyben döntöttek, a leghosszasabban azonban egy eredetileg zárt ülésre tervezett, végül nyilvános ülésen zajlott ügyről, a vásárcsarnok és a piac jövőbeni üzemeltetéséről tárgyaltak. Mint ismert, a piacot bérlő Agóra-Csaba szerződése az év végén lejár. A város és cég a továbbiakat illetően nem tudtak megegyezni, jogi útra terelik az ügyet, de szem előtt tartják, hogy az üzletek bérlőit, az árusokat és a vásárlókat ne érje hátrány emiatt.

Szűcs Csabának ítélték oda kitüntetést
A Békéscsaba Kultúrájáért Kitüntetést a közgyűlés Szűcs Csaba zenetanárnak, karmesternek, harsonaművésznek ítélte oda. Szűcs Csaba a zeneművészeti tanárképző intézetében végzett harsona- és szolfézstanárként, majd a konzervatóriumban harsonaművészként kapott diplomát. A kezdetektől a Bartók Béla zeneiskolában tanít, növendékei szépen szerepelnek a hazai és nemzetközi versenyeken. A hazai legjobb tíz fúvószenekar között levő Körös-parti Vasutas Koncert Fúvószenekar karmestere, a különböző korosztályból jött közösséget amatőr felnőttek és tehetséges növendékek alkotják. Rendszeresen vesznek részt fúvóstalálkozókon, versenyeken, számos diplomát, díjat nyertek, így Szűcs Csaba munkájának köszönhetően Békéscsaba országosan és nemzetközileg is elismert, magas színvonalon játszó fúvószenekarra lehet büszke. Szűcs Csabát 2006-ban Príma-díjjal tüntették ki, a Békéscsaba Kultúrájáért Kitüntetést jövő tavasszal veheti át.

Ülés és napirend előtt
Az év utolsó ülését eredetileg pénteken reggel kilenc órára hívta össze a polgármester, de később parlamenti elfoglaltságai miatt délután négy órára módosult a kezdés. Az MSZP két képviselője, Hrabovszki György és Miklós Attila reggel kilenc órára érkezett a díszterembe, hogy aláírják a jelenléti ívet. Mivel ezt ekkor nem tudták megtenni, közölték, hogy a törvény értelmében a közgyűlés meghívóját négy nappal az ülés kezdete előtt, írásban kell eljuttatni a meghívottakhoz. Eszerint a meghívó szerint az ülésnek kilenc órakor kellett volna kezdődnie. Elhangzott, hogy két nappal a közgyűlés előtt telefonon értesítették a képviselőket arról, hogy az ülés kezdetének új időpontja tizenhat óra. Miklós Attila úgy tudja, hogy a szervezetei és működési szabályzat szerint csak rendkívüli ülést lehet összehívni telefonon, így a délutánra összehívott ülés jogszabályellenes, amelyen nem is lehet törvényes döntéseket hozni. Hrabovszki György délután más elfoglaltságai miatt már nem tudott eljönni a közgyűlésre, de Miklós Attila minden jelentősebb napirendnél felállt, hogy a közgyűlés tudomására hozza mindezt. Dr. Szvercsák Szilvia jegyző leszögezte, szabályszerűen hívták össze a közgyűlést, Vantara Gyula polgármester pedig hangsúlyozta: a döntések ennek megfelelően törvényesek.

Jövőre megszűnik az egymillió forint bevételig nyújtott adómentesség
Békéscsabán a lakosságot sújtó helyi adókat nem vetettek ki, és a korábbi években lehetőség volt arra, hogy a vállalkozásoknál bizonyos engedményeket tegyen a város. Adómentességet kaptak azok a vállalkozók, akiknek éves árbevétele nem haladta meg az egymillió forintot. A mai rendkívül nehéz helyzetben az említett adómentesség megszűnik, kedvezményeket von vissza az önkormányzat azokon a területeken, ahol más támogatási forrásból ezt részben pótolni tudják. Jövőre emelkedik a gazdasági tevékenység célját szolgáló építmények adója is. Az építményadó 2000 óta változatlan volt, most a belvárosban az évi 600 forint/négyzeteméterről 1200 forintra, a belterületen 250-ről 500 forintra, külterületen 50-ről 200 forintra nő ez az összeg. A képviselők leginkább az adómentesség megszüntetése miatt kértek szót. – Nem tartom szerencsésnek, hogy pont azoknak az adómentessége szűnik meg, akiknek az éves árbevétele egyébként sem magas. 16,3 millió forint éves szinten az ebből várható bevétel, szerintem ha takarékosan gazdálkodunk, ezt máshol meg tudjuk spórolni – fogalmazott Takács Péter. Strifler Attila szerint ez kicsit olyan, mint amikor valaki az egyik kezével ad, a másikkal elvesz. Vantara Gyula hangsúlyozta, hogy ez egy adómentesség volt, amikor megtehette a város, akkor élt vele, de most nehéz helyzetben vagyunk. Leszögezte, hogy össze kell húzni a nadrágszíjat és minden megtakarított forintra szükség lesz. Hozzátette: a törvény mostantól lehetőséget ad arra, hogy adósok névsorát nyilvánosságra hozzák, magánszemélyeknél 1000, vállalkozásoknál 10 000 forint összeghatártól. A kintlévőségek behajtása érdekében tehát akár ezt az eszközt is bevetheti a város.

Intézményvezetői pályázatok
A Petőfi Utcai Általános Iskola, az Erzsébethelyi Általános Iskola, az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola igazgatóinak – Papp Gyöngyi, Kucseráné Szabó Mária, Komáromi István, Török Árpád, Csajányi Melinda – öt évre szóló megbízatása jövő év júliusában lejár, ezért pályázatot ír ki a város a vezetői posztok betöltésére. A pályázatok 2012 februárjában-márciusában jelennek meg, a közgyűlés júniusban dönt majd a vezetők személyéről.

Január elsejétől a városé a színház és a bábszínház az Ibsen Házzal együtt
Amennyiben a kormányhivatal is jóváhagyja, január elsejétől a város fenntartásába kerül a Békés Megyei Jókai Színház és a Békés Megyei Napsugár Bábszínház az Ibsen Házzal együtt. A kormányhivatal december
elején kért egy nyilatkozatot arról, hogy átvenné-e a város, és megállapodás-tervezet született a vagyonelemek feltüntetésével. Takács Péter a közgyűlésen beszélt arról, hogy ő már a bizottsági ülésen is tartózkodó álláspontra helyezkedett, de ez nem a színháznak szólt, hanem a helyzetnek, ami elé állították a várost. Korábban úgy volt, hogy a kormányhivatalok veszik át a színházakat, most mégis az önkormányzatok kapják a feladatot. Mint mondta, jó lenne, ha emellé jelentős forrást is rendelne az állam. Vantara Gyula megjegyezte, hogy több más színházzal ellentétben a Fekete Péter igazgatása alatt működő csabai színháznak nincsenek jelentős kintlévőségei, és jelzálog sem terheli az épületet. Beszélt arról is, hogy egyeztetnek a kormányoldallal, hisz az intézmények átvétele előre nem tervezett kiadásként jelentkezik a városnál. A közgyűlés határozata alapján az átvételt követően továbbra is Fekete Péter igazgató áll a színház és Lenkefi Zoltán a bábszínház élén, de a szabályoknak megfelelően majd pályázatot kell kiírni a vezetői poszt betöltésére. Kiss Tibor hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a színház és az ott folyó minőségi munka, amennyire az önkormányzattól telik, ezt támogatják a jövőben. Hanó Miklós hozzátette, a parlamentben dolgoznak azon, hogy állami források is járjanak az új feladathoz.

Egy-két kivétellel az infláció mértékével nőnek a szolgáltatási díjak
A gyermekélelmezés és a szociális étkeztetés díját differenciáltan emelik, a bölcsődéknél másfél százalékkal nő a díj, a többi intézménynél inflációkövetően (4,2 százalék), a nyersanyagnorma emelkedésének és az áfa emelésének mértékével (mint ismert januártól az eddigi 25 százalékos áfa mértéke 27 százalékra nő). A parkolási díjak zöme 5-6 százalékkal emelkedik jövőre, a bírság viszont ennél nagyobb mértékben. A hulladékszállításért, a kéményseprésért és a köztemetésekért és a közterület-használatért szintén az infláció mértékével kell majd többet fizetni. A vízdíjak 4,3 százalékkal nőnek januártól a csatornadíj viszont több mint 16 százalékkal, ugyanis az unió által támogatott beruházásoknál előírás az amortizáció mértékének beépítése. Ezt több lépcsőben lépi meg a város, viszont így a későbbiekben nem lesz gond egy-egy vezetékszakasz felújítása, hisz a csatornadíjba ennek összegét beépítik. 2012-től eszerint a lakosság által fizetendő vízdíj köbméterenként 172 forint, a csatornadíj köbméterenként 215 forint, míg az önkormányzati vízdíj ára köbméterenként 240, a csatornadíj 310 forint lesz.

Piac – „fél lábbal” bent lehet a város
1994-ben jött létre, azóta többször módosult és most év végén lejár az az alapszerződés, amely a piac és a vásárcsarnok felújítására és üzemeltetésére irányult. A piacot működtető Agóra-Csaba az eddigi beruházásai fejében anyagi követelésekkel élt a város felé. Mint azt Vantara Gyula elmondta, két éve volt egy tárgyalás-sorozat amely megszakadt. Az előzetes egyeztetések során a bérlő és a város nem tudott megegyezni, ezért úgy döntöttek, hogy bíróságtól kérik a tulajdoni és elszámolási vita rendezését.Szabóné Kocziha Tünde a közgyűlésen kiemelte, hogy gyakorlatilag három lehetséges megoldás van. Az első, hogy a bérlő marad ott, a város elindítja a jogi eljárást, amely nagyon hosszan elhúzódhat. A második verzió, hogy esetleg erőszakkal veszi át a helyet a város, a harmadik verzió pedig az, hogy félig a város, félig a bérlő üzemelteti a piacot, amíg a bíróság másként nem dönt. Kiemelte, hogy ez utóbbi esetben arról is képet kapnának, hogy mennyi bevételt hozhat a piac. Takács Péter megkérdőjelezte: milyen alapon köt majd továbbra is szerződéseket egy olyan cég, amelynek az erre vonatkozó szerződése lejár. Hanó Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy ha a piacnak az egyik részét a város üzemelteti, abból a jövőben már jelentős bevétel származhat, tehát érdemes belemenni egy ilyen megoldásba Dr. Ferenczi Attila megjegyezte: még az sem tisztázott, hogy koncessziós vagy vállalkozói szerződése van a jelenlegi bérlőnek. Ha koncessziós, akkor „lelakhatja”, ha vállalkozói, akkor visszaigényelheti a beruházott javakat. A tanácsnok szerint egyelőre az árusok, a város lakói és az önkormányzat szempontjából is a kompromisszumos megoldást kell választani, tehát azt, hogy a jogi eljárás elindul, de részben a város lesz a piac üzemeltetője. A közgyűlés döntése alapján bírósághoz fordul Békéscsaba, de a jogerős döntésig, külön megállapodás alapján, az önkormányzat és az Agóra-Csaba közösen üzemelteti a piacot, mégpedig úgy, hogy a csarnokot és a mellette levő asztalos részt a város, a bódésoron túli részt és a nagybani piacot továbbra is az Agóra működteti és adja bérbe az árusoknak. Vantara Gyula hangsúlyozta, azon lesznek, hogy a kereskedőket, az árusokat és a vásárlókat a változások miatt semmilyen kár se érje.

kozgyules_december_01.jpg
kozgyules_december_02.jpg
kozgyules_december_03.jpg
kozgyules_december_04.jpg
kozgyules_december_05.jpg
kozgyules_december_06.jpg
kozgyules_december_07.jpg
kozgyules_december_08.jpg
kozgyules_december_09.jpg
kozgyules_december_10.jpg
kozgyules_december_11.jpg
kozgyules_december_12.jpg
kozgyules_december_13.jpg
kozgyules_december_14.jpg


2018.04.27.
3711 alkalommal olvasva
2018.04.06.
3503 alkalommal olvasva
2018.03.21.
3631 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
legtöbbet olvasott (múlt hónap):
RSS logo feliratkozás az RSS-csatornára feliratkozás
  • Vantara Gyula
    Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
    5600 Békéscsaba

    T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2022 Vantara Gyula
parse time: 0.069seconds