szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2009.12.15.  
3092 alkalommal olvasva
2009-ben 32 fő tett állampolgársági esküt/fogadalmat Békéscsabán

Az idei esztendő utolsó állampolgársági esküjét a 10 éves Somboro Amore Gaston (törvényes képviselője) tette le Vantara Gyula polgármester előtt. A kisfiú Mali-ban született, és az anyai nagybátyja fogadta örökbe. Amore Békéscsabán jár általános iskolába, a nevelőapja geofizikus, a nevelőanyja pedig tanár, két leányuk van. A kisfiút három hónap alatt honosították, az állampolgársági esküt december 15-én tette le.

2009-ben 32 fő tett állampolgársági esküt/fogadalmat a békéscsabai polgármesteri hivatalban, 15 nő, 12 férfi és 5 gyermek, előző állampolgárságuk tekintetében 1 algériai, 1 mali, 1 német, 1 orosz, 17 román, 8 szerb és 3 ukrán.

Aki magyar állampolgárságát a köztársasági elnök határozatával szerezte meg (honosítás és visszahonosítás), a lakóhelye szerint illetékes önkormányzat polgármestere előtt - választása szerint - állampolgársági esküt vagy fogadalmat köteles tenni.

Az állampolgársági eskü szövege:
"Én, ...................... esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. A Magyar Köztársaságnak hű állampolgára leszek, Alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segéljen."

Az állampolgársági fogadalom szövege:
"Én, ...................... fogadom, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. A Magyar Köztársaságnak hű állampolgára leszek, Alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom."

Az állampolgársági eskü és az állampolgársági fogadalom egyenértékű.
A honosított az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg a magyar állampolgárságot. A polgármester az eskü vagy fogadalom letételének helyét és idejét a honosítási okiraton igazolja, és azt a letételt követően átadja a honosított személynek.


2017.12.14.
16 alkalommal olvasva
2017.12.14.
19 alkalommal olvasva
2017.12.11.
22 alkalommal olvasva