szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2012.03.05.  
2469 alkalommal olvasva
Vantara Gyula MOB-tag beszámolója a legutóbbi közgyűlésről

Hatalmas támogatottsággal, 141 MOB-tag igen szavazatával választotta meg a tisztújító közgyűlés Borkai Zsoltot az olimpiai mozgalom élére: az új elnök a küldöttek 96 százalékának bizalmát nyerte el a voksoláson.

A közgyűlést Molnár Zoltán főtitkár nyitotta meg a MOB elnöki jogkörrel megbízott vezetőjeként.
Először az elmúlt időszakban eltávozottakra emlékezett a tagság, majd a napirend elfogadását követően az alapszabálynak megfelelően döntött az örökös tiszteletbeli elnöki cím odaítéléséről. A küldöttek egyhangúlag választották meg Schmitt Pál Köztársasági elnököt, aki – miután több mint három (összesen öt) cikluson keresztül vezette az olimpiai mozgalmat – jogosulttá vált e cím viselésére.

A voksolás előtt Kamuti Jenő méltatta Schmitt Pálnak a MOB élén eltöltött 21 évét, hangsúlyozva, hogy a rendszerváltás időszakában egy sikertörténet indult meg azzal, hogy ő az elnöki székbe került.

„A jó vezető az, aki a jelenben végzett munkája során a múlt értékeinek megbecsülésével építi a jövőt“ – idézett egy francia akadémikust Kamuti doktor, kifejtve, hogy Schmitt Pál teljes mértékben megfelelt mindennek, hiszen a MOB támogatóinak köszönhetően folyamatosan tudta segíteni az olimpiai felkészülést, miközben részt vett az utánpótlás-programok kidolgozásában, egyszersmind nagy hangsúlyt fektetett a hagyomány ápolására, a régi nagyságok megfelelő életkörülményeinek megteremtésére. Kamuti Jenő – csak Schmitt Pál, Aján Tamás és ő mondhatja el magáról, hogy 21 éve folyamatosan tagja a MOB elnökségének – végül Orbán Viktor miniszterelnök méltató szavait citálta, aki Schmitt Pál beiktatásakor kijelentette: le kell számolni a vesztes ország, vesztes nemzet képével, ezért kell az ország élére egy igazi bajnok.

Ezután Schmitt Pál kért szót, s először is megköszönte a nemes gesztust, hogy örökös tiszteletbeli elnökké választották. „Mindenféleképpen pozitív módon emlékezem erre a huszonegy évre. Mindenekelőtt büszkék lehetünk arra, hogy a MOB még a rendszerváltás teljes sikere előtt, 1989 tavaszán deklarálta önállóságát, elutasítva azt, hogy elnöke a mindenkori állami sportvezető legyen, és titkos szavazással új vezetőt választott. Büszkeséggel töltött el, hogy én lehettem az, és hogy személyemben egy olimpiai bajnok került a szervezet élére.“ A köztársasági elnök kifejtette, a legnagyobb eredmények közé sorolja, hogy sikerült még jobban beépíteni a közgondolkodásba az olimpiai eszmét és a sport szeretetét, fenntartani azt, hogy sportos nemzet vagyunk, olyan bajnokokkal, akikre nem csupán a fiatalok néznek fel, de az egész világ.
Schmitt Pál utódjának útravalóként azt ajánlotta, hogy gondolkodása középpontjában a sportolók, olimpikonok álljanak továbbra is, mint ahogy az ajtaja neki is rendre nyitvaállt előttük: „nem csupán ők számíthattak rám ezáltal, de tudtam, adott esetben én is számíthatok rájuk.“ Az elnök kijelentette, nagy tisztelettel adózik a sportszakma képviselői, mindenekelőtt az edzők előtt: „a testnevelőktől a mesteredzőkig érezniük kell a MOB odafigyelését, hiszen nélkülük senkiből sem válhat bajnok, ők a letéteményesei a sikereknek. Ezen túlmenően a sporttudomány iránti elkötelezettség és alázat legalább ennyire fontos, ez a másik pillére a nemzetközi eredményességnek.“

Huszonegy esztendő mérlege
Schmitt Pál büszke arra, hogy a MOB közgyűlése egy olyan – az egyetlen – fórummá vált, ahol a sportélet szinte valamennyi területének képviselői – így például az önkormányzatok vezetői is – úgymond kibeszélhették közös dolgaikat, és egységesen léphettek fel a kormányzat felé. Az elnök az egyik legfontosabb lépésnek tartotta, hogy az elmúlt két évtizedben sikerült megvalósítani egyfajta „brand managementet“, avagy a MOB szponzori tevékenysége igen kiemelkedő a maga nemében, az önállóság 21 éve alatt ugyanis több mint 8 milliárd forint támogatást kapott a mozgalom, így olykor a nehézkesen csordogáló állami támogatás tízszeresével tudta szolgálni a MOB az olimpiai felkészülést és az ötkarikás eszme népszerűsítését. Munkája összegzésében megemlítette a doppingellenes harcban meghirdetett zéró tolerancia elvét, ezért fájtak különösen az athéni esetek, melyeket követően tovább kellett szigorítani az ellenőrzéseket és a szankcionálást. Nagy eredmény, hogy a MOB elvi támogatásával az Országgyűlés már a kilencvenes években – többek között a padsorokban ülő bajnokok, így Gyarmati Dezső hathatós közreműködésével – létrehozta az olimpiai életjáradék intézményét, így a játékok érmeseiz és edzőiket életük végéig megbecsüli a magyar állam. A sikertörténet részeként említette még a sportolók továbbtanulását segítő Életút Programot, valamint az edzők felkarolására létrejött Bay Béla-programot – és számos más kezdeményezést (Nők a sportban, Fair Play Bizottság, környezetvédelmi aktivitás). „Végig többes számban beszéltem, és ezt ajánlom utódomnak is: gondolkozzon csapatban, hiszen sokan számítottak rám, és én is sokakra számítok.“

Az olimpiai mozgalom mindenesetre új lendületet kaphat: „a kormány deklarálta: a sport stratégiai ágazat, én pedig köztársasági elnökként többek között az egészséges életmód, a testnevelés mellett tettem hitet, és szeretném elérni, hogy a sport szó, mint a nevelés és a szociális kohézió egyik legfontosabb eszköze szerepeljen az új alkotmányban.“ Scmitt Pál végül azzal köszönt el a küldöttektől, hogy NOB-tagként továbbra is részese lesz az olimpiai mozgalomnak, majd Pál apostol idézetével zárta beszédét: „a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitemet megtartottam.“

Borkai Zsoltot 141 MOB-tag támogatta
Ezután következett a MOB új elnökének megválasztása: 147 küldött adta le a voksát, az egyetlen jelöltöt, Borkai Zsolt 141-en támogatták (3 nem és 3 érvénytelen voks mellett). 
A MOB új vezetőjének elsőként Schmitt Pál gratulált – jelképes volt a kézfogás, hiszen Schmitt Pál NOB-tag pályafutása első olimpiai aranyérmét 1988-ban éppen Borkai Zsoltnak adta át a szöuli olimpián...

„Vannak csodálatos pillanatok az ember életében: a mai nap ilyen – kezdte első elnöki beszédét Borkai Zsolt. 
" Nagy felelősség, hogy egy olyan MOB-ot irányíthatok, amely eddig is rendkívül eredményes volt, az itt dolgozóknak köszönhetően a társadalmi elismertsége folyamatosan nőtt.“ Borkai Zsolt úgy vélte, a társadalmi munkában végzett feladat sokkal nagyobb felelősséget jelent, mint amit szerződés alapján csinál valaki, hiszen „ez a bizalmon alapul, amit mos megkaptam önöktől. Széchenyi Imre, a MOB második elnöke mondta: egynek minden nehéz, a soknak semmi sem lehetetlen. Ha mi összefogunk, és a céljainkat közösen próbáljuk meg elérni, akkor bizonyosan eredményesek leszünk.“

Az elnök emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban nem volt egyszerű a sportot szerető embereknek, hiszen a támogatások folyamatos csökkenése nehéz helyzetbe hozta az olimpiai mozgalmat – most mégis azt kérte, csak akkor tekintsenek immáron a múltba, ha a szépet tudnak mondani, elsősorban a jelen és a jövő foglalkoztasson ezentúl mindenkit. „Scmitt Pál elnök úr sok tanáccsal látott el az összefogásról, az együttgondolkodásról – mindezeket megfogadom, hogy aztán még nagyobb, fiatalos lendülettel, az idősek bölcsességével és támogatásával igyekezzünk a magyar olimpiai mozgalom elismertségét, eredményeit javítani, a fiatalságot nevelni, oktatni.“
Borkai Zsolt közölte, komoly változás előtt áll a magyar sport, a MOB nagy lehetőségek előtt áll, és komoly felelősség hárul majd rá az új sportirányításban és a támogatási rendszerben – mindennek részleteit a többi köztestülettel közösen kell kimunkálni a közeljövőben. „Köszönöm még egyszer a bizalmat, mindent megteszek annak érdekben, hogy az említett célokat elérjük, én szívvel-lélekkel fogok dolgozni, és remélhetőleg az önök segítségével.“

Alapszabály-módosítás és beszámolók
A közgyűlés ezután a 2011-től esedékes változások szellemében elfogadta a MOB alapszabályának módosítását – a szervezethez kerül az olimpiai felkészülési támogatások és a Gerevich-ösztöndíjak kifizetése –, majd beszámolókat hallgatott meg a szingapúri ifjúsági olimpiáról és a londoni előkészületekről.

Előbbi esemény kapcsán Gyulay Zsolt alelnök a jelentésben foglaltakhoz rövid szóbeli kiegészítést is fűzött. Először is elmondta, életük meghatározó élményében volt részük ez év augusztusában, hiszen az előkészületek során meglévő kétségek teljes mértékben eloszlottak a helyszínen, ráadásul a jóval nagyobb csapat (20-25 versenyzővel kalkuláltak, végül 19 sportágban 51 fiatal vehetett részt) nem várt, hatalmas sikert aratott s végzett az éremtáblázat nyolcadik helyén, amiért köszönetet mondott valamennyi szövetség és egyesület vezetőinek és edzőinek.

„Életünk leghálásabb feladatát láthattuk el Egerszegi Krisztinával, amikor nagykövetként a versenyeket járva segítettük a fiatalokat – ezt a tisztet négy év múlva is szívesen vállaljuk.“
Molnár Zoltán csapatvezető ehhez annyit tett hozzá, a fiatalok számára óriási élmény volt a két egykori világklasszis közelsége.

A londoni előkészítő bizottság vezetője, Kovács István szintén röviden kommenálta az írásbeli jelentést: úgy látja, 615 nappal a játékok előtt „nem túl rózsás a helyzet, sok olyan probléma van, ami orvosolni kell.“ A londoni munkalátogatás alapján amondó, a 2012-es játékokon sokkalta komolyabban betartatnak majd minden szabályt, mint eddig bármikor.

Sportszakmai szempontból Kovács Tamás sportigazgató adott rövid tájékoztatást. Az elmúlt két esztendő eredményeit elemezve a legfőbb tanulság, hogy sajnálatosan kevés lábon áll a magyar sport, hiszen az eredményesség döntő része két sportág – kajak-kenu, úszás – sikereire alapszik, míg a sikersportágak közül többnél visszaesés, illetve hullámzás a jellemző. Az mindenesetre beszédes adat, hogy két évvel a játékok előtt pontosan annyi pontot szereztünk olimpiai számokban a világbajnokságokon (97), mint a pekingi játékok előtt – ugyanez a szám az athéni „félidőben“ még 120 volt. Összegzésképpen Kovács Tamás elmondta: tizenegy sportág tartható éremesélyesnek, és további ötben reménykednek pontszerzésben.

Zsivótzky Gyula-díj az ifi olimpikonoknak
A közgyűlés zárásaként két legendás bajnokot, Kertész Alizt és Pézsa Tibort köszöntötték 75. születésnapja alkalmából, majd Schmitt Pál és Borkai Zsolt nyújtotta át a NOB külön kitüntetését a női bizottság tagjainak.

Végül az újonnan alapított Zsivótzky Gyula-díj érmeit és okleveleit vehette az ifjúsági olimpia valamennyi érmes versenyzője, valamint felkészítő edzőik és sportágvezetőik.


2018.04.27.
3693 alkalommal olvasva
2018.04.06.
3488 alkalommal olvasva
2018.03.21.
3606 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
legtöbbet olvasott (múlt hónap):
RSS logo feliratkozás az RSS-csatornára feliratkozás
  • Vantara Gyula
    Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
    5600 Békéscsaba

    T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2022 Vantara Gyula
parse time: 0.065seconds