szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2012.03.05.  
1232 alkalommal olvasva
Vantara Gyula MOB-tag beszámolója a legutóbbi közgyűlésről

Hatalmas támogatottsággal, 141 MOB-tag igen szavazatával választotta meg a tisztújító közgyűlés Borkai Zsoltot az olimpiai mozgalom élére: az új elnök a küldöttek 96 százalékának bizalmát nyerte el a voksoláson.

A közgyűlést Molnár Zoltán főtitkár nyitotta meg a MOB elnöki jogkörrel megbízott vezetőjeként.
Először az elmúlt időszakban eltávozottakra emlékezett a tagság, majd a napirend elfogadását követően az alapszabálynak megfelelően döntött az örökös tiszteletbeli elnöki cím odaítéléséről. A küldöttek egyhangúlag választották meg Schmitt Pál Köztársasági elnököt, aki – miután több mint három (összesen öt) cikluson keresztül vezette az olimpiai mozgalmat – jogosulttá vált e cím viselésére.

A voksolás előtt Kamuti Jenő méltatta Schmitt Pálnak a MOB élén eltöltött 21 évét, hangsúlyozva, hogy a rendszerváltás időszakában egy sikertörténet indult meg azzal, hogy ő az elnöki székbe került.

„A jó vezető az, aki a jelenben végzett munkája során a múlt értékeinek megbecsülésével építi a jövőt“ – idézett egy francia akadémikust Kamuti doktor, kifejtve, hogy Schmitt Pál teljes mértékben megfelelt mindennek, hiszen a MOB támogatóinak köszönhetően folyamatosan tudta segíteni az olimpiai felkészülést, miközben részt vett az utánpótlás-programok kidolgozásában, egyszersmind nagy hangsúlyt fektetett a hagyomány ápolására, a régi nagyságok megfelelő életkörülményeinek megteremtésére. Kamuti Jenő – csak Schmitt Pál, Aján Tamás és ő mondhatja el magáról, hogy 21 éve folyamatosan tagja a MOB elnökségének – végül Orbán Viktor miniszterelnök méltató szavait citálta, aki Schmitt Pál beiktatásakor kijelentette: le kell számolni a vesztes ország, vesztes nemzet képével, ezért kell az ország élére egy igazi bajnok.

Ezután Schmitt Pál kért szót, s először is megköszönte a nemes gesztust, hogy örökös tiszteletbeli elnökké választották. „Mindenféleképpen pozitív módon emlékezem erre a huszonegy évre. Mindenekelőtt büszkék lehetünk arra, hogy a MOB még a rendszerváltás teljes sikere előtt, 1989 tavaszán deklarálta önállóságát, elutasítva azt, hogy elnöke a mindenkori állami sportvezető legyen, és titkos szavazással új vezetőt választott. Büszkeséggel töltött el, hogy én lehettem az, és hogy személyemben egy olimpiai bajnok került a szervezet élére.“ A köztársasági elnök kifejtette, a legnagyobb eredmények közé sorolja, hogy sikerült még jobban beépíteni a közgondolkodásba az olimpiai eszmét és a sport szeretetét, fenntartani azt, hogy sportos nemzet vagyunk, olyan bajnokokkal, akikre nem csupán a fiatalok néznek fel, de az egész világ.
Schmitt Pál utódjának útravalóként azt ajánlotta, hogy gondolkodása középpontjában a sportolók, olimpikonok álljanak továbbra is, mint ahogy az ajtaja neki is rendre nyitvaállt előttük: „nem csupán ők számíthattak rám ezáltal, de tudtam, adott esetben én is számíthatok rájuk.“ Az elnök kijelentette, nagy tisztelettel adózik a sportszakma képviselői, mindenekelőtt az edzők előtt: „a testnevelőktől a mesteredzőkig érezniük kell a MOB odafigyelését, hiszen nélkülük senkiből sem válhat bajnok, ők a letéteményesei a sikereknek. Ezen túlmenően a sporttudomány iránti elkötelezettség és alázat legalább ennyire fontos, ez a másik pillére a nemzetközi eredményességnek.“

Huszonegy esztendő mérlege
Schmitt Pál büszke arra, hogy a MOB közgyűlése egy olyan – az egyetlen – fórummá vált, ahol a sportélet szinte valamennyi területének képviselői – így például az önkormányzatok vezetői is – úgymond kibeszélhették közös dolgaikat, és egységesen léphettek fel a kormányzat felé. Az elnök az egyik legfontosabb lépésnek tartotta, hogy az elmúlt két évtizedben sikerült megvalósítani egyfajta „brand managementet“, avagy a MOB szponzori tevékenysége igen kiemelkedő a maga nemében, az önállóság 21 éve alatt ugyanis több mint 8 milliárd forint támogatást kapott a mozgalom, így olykor a nehézkesen csordogáló állami támogatás tízszeresével tudta szolgálni a MOB az olimpiai felkészülést és az ötkarikás eszme népszerűsítését. Munkája összegzésében megemlítette a doppingellenes harcban meghirdetett zéró tolerancia elvét, ezért fájtak különösen az athéni esetek, melyeket követően tovább kellett szigorítani az ellenőrzéseket és a szankcionálást. Nagy eredmény, hogy a MOB elvi támogatásával az Országgyűlés már a kilencvenes években – többek között a padsorokban ülő bajnokok, így Gyarmati Dezső hathatós közreműködésével – létrehozta az olimpiai életjáradék intézményét, így a játékok érmeseiz és edzőiket életük végéig megbecsüli a magyar állam. A sikertörténet részeként említette még a sportolók továbbtanulását segítő Életút Programot, valamint az edzők felkarolására létrejött Bay Béla-programot – és számos más kezdeményezést (Nők a sportban, Fair Play Bizottság, környezetvédelmi aktivitás). „Végig többes számban beszéltem, és ezt ajánlom utódomnak is: gondolkozzon csapatban, hiszen sokan számítottak rám, és én is sokakra számítok.“

Az olimpiai mozgalom mindenesetre új lendületet kaphat: „a kormány deklarálta: a sport stratégiai ágazat, én pedig köztársasági elnökként többek között az egészséges életmód, a testnevelés mellett tettem hitet, és szeretném elérni, hogy a sport szó, mint a nevelés és a szociális kohézió egyik legfontosabb eszköze szerepeljen az új alkotmányban.“ Scmitt Pál végül azzal köszönt el a küldöttektől, hogy NOB-tagként továbbra is részese lesz az olimpiai mozgalomnak, majd Pál apostol idézetével zárta beszédét: „a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitemet megtartottam.“

Borkai Zsoltot 141 MOB-tag támogatta
Ezután következett a MOB új elnökének megválasztása: 147 küldött adta le a voksát, az egyetlen jelöltöt, Borkai Zsolt 141-en támogatták (3 nem és 3 érvénytelen voks mellett). 
A MOB új vezetőjének elsőként Schmitt Pál gratulált – jelképes volt a kézfogás, hiszen Schmitt Pál NOB-tag pályafutása első olimpiai aranyérmét 1988-ban éppen Borkai Zsoltnak adta át a szöuli olimpián...

„Vannak csodálatos pillanatok az ember életében: a mai nap ilyen – kezdte első elnöki beszédét Borkai Zsolt. 
" Nagy felelősség, hogy egy olyan MOB-ot irányíthatok, amely eddig is rendkívül eredményes volt, az itt dolgozóknak köszönhetően a társadalmi elismertsége folyamatosan nőtt.“ Borkai Zsolt úgy vélte, a társadalmi munkában végzett feladat sokkal nagyobb felelősséget jelent, mint amit szerződés alapján csinál valaki, hiszen „ez a bizalmon alapul, amit mos megkaptam önöktől. Széchenyi Imre, a MOB második elnöke mondta: egynek minden nehéz, a soknak semmi sem lehetetlen. Ha mi összefogunk, és a céljainkat közösen próbáljuk meg elérni, akkor bizonyosan eredményesek leszünk.“

Az elnök emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban nem volt egyszerű a sportot szerető embereknek, hiszen a támogatások folyamatos csökkenése nehéz helyzetbe hozta az olimpiai mozgalmat – most mégis azt kérte, csak akkor tekintsenek immáron a múltba, ha a szépet tudnak mondani, elsősorban a jelen és a jövő foglalkoztasson ezentúl mindenkit. „Scmitt Pál elnök úr sok tanáccsal látott el az összefogásról, az együttgondolkodásról – mindezeket megfogadom, hogy aztán még nagyobb, fiatalos lendülettel, az idősek bölcsességével és támogatásával igyekezzünk a magyar olimpiai mozgalom elismertségét, eredményeit javítani, a fiatalságot nevelni, oktatni.“
Borkai Zsolt közölte, komoly változás előtt áll a magyar sport, a MOB nagy lehetőségek előtt áll, és komoly felelősség hárul majd rá az új sportirányításban és a támogatási rendszerben – mindennek részleteit a többi köztestülettel közösen kell kimunkálni a közeljövőben. „Köszönöm még egyszer a bizalmat, mindent megteszek annak érdekben, hogy az említett célokat elérjük, én szívvel-lélekkel fogok dolgozni, és remélhetőleg az önök segítségével.“

Alapszabály-módosítás és beszámolók
A közgyűlés ezután a 2011-től esedékes változások szellemében elfogadta a MOB alapszabályának módosítását – a szervezethez kerül az olimpiai felkészülési támogatások és a Gerevich-ösztöndíjak kifizetése –, majd beszámolókat hallgatott meg a szingapúri ifjúsági olimpiáról és a londoni előkészületekről.

Előbbi esemény kapcsán Gyulay Zsolt alelnök a jelentésben foglaltakhoz rövid szóbeli kiegészítést is fűzött. Először is elmondta, életük meghatározó élményében volt részük ez év augusztusában, hiszen az előkészületek során meglévő kétségek teljes mértékben eloszlottak a helyszínen, ráadásul a jóval nagyobb csapat (20-25 versenyzővel kalkuláltak, végül 19 sportágban 51 fiatal vehetett részt) nem várt, hatalmas sikert aratott s végzett az éremtáblázat nyolcadik helyén, amiért köszönetet mondott valamennyi szövetség és egyesület vezetőinek és edzőinek.

„Életünk leghálásabb feladatát láthattuk el Egerszegi Krisztinával, amikor nagykövetként a versenyeket járva segítettük a fiatalokat – ezt a tisztet négy év múlva is szívesen vállaljuk.“
Molnár Zoltán csapatvezető ehhez annyit tett hozzá, a fiatalok számára óriási élmény volt a két egykori világklasszis közelsége.

A londoni előkészítő bizottság vezetője, Kovács István szintén röviden kommenálta az írásbeli jelentést: úgy látja, 615 nappal a játékok előtt „nem túl rózsás a helyzet, sok olyan probléma van, ami orvosolni kell.“ A londoni munkalátogatás alapján amondó, a 2012-es játékokon sokkalta komolyabban betartatnak majd minden szabályt, mint eddig bármikor.

Sportszakmai szempontból Kovács Tamás sportigazgató adott rövid tájékoztatást. Az elmúlt két esztendő eredményeit elemezve a legfőbb tanulság, hogy sajnálatosan kevés lábon áll a magyar sport, hiszen az eredményesség döntő része két sportág – kajak-kenu, úszás – sikereire alapszik, míg a sikersportágak közül többnél visszaesés, illetve hullámzás a jellemző. Az mindenesetre beszédes adat, hogy két évvel a játékok előtt pontosan annyi pontot szereztünk olimpiai számokban a világbajnokságokon (97), mint a pekingi játékok előtt – ugyanez a szám az athéni „félidőben“ még 120 volt. Összegzésképpen Kovács Tamás elmondta: tizenegy sportág tartható éremesélyesnek, és további ötben reménykednek pontszerzésben.

Zsivótzky Gyula-díj az ifi olimpikonoknak
A közgyűlés zárásaként két legendás bajnokot, Kertész Alizt és Pézsa Tibort köszöntötték 75. születésnapja alkalmából, majd Schmitt Pál és Borkai Zsolt nyújtotta át a NOB külön kitüntetését a női bizottság tagjainak.

Végül az újonnan alapított Zsivótzky Gyula-díj érmeit és okleveleit vehette az ifjúsági olimpia valamennyi érmes versenyzője, valamint felkészítő edzőik és sportágvezetőik.


2017.12.14.
16 alkalommal olvasva
2017.12.14.
19 alkalommal olvasva
2017.12.11.
22 alkalommal olvasva