szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2012.03.31.  
3035 alkalommal olvasva
Közgyűlés: rendőrségi beszámoló, sportkoncepció, pályázatok Képgaléria

Pénteken tartotta soron következő ülését Békéscsaba közgyűlése. A testület napirendjén szerepelt egyebek mellett a rendőrség beszámolója, a 2012-től 2015-ig szóló sportkoncepció, de döntöttek a szociális otthonok térítési díjairól és számos pályázat beadásáról is. A kisgyermekes szülők megnyugodhatnak, Békéscsaba önkormányzati bölcsődéiben nem vezetik be a gondozási díjat, viszont a polgármester a szülők együttműködését kéri.

Minden okunk megvan a nyugalomra, lassan elfelejthetjük megőrizni a pánikot
2011-ben mintegy 10 százalékkal kevesebb bűntényt regisztráltak a Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi területén, amely a megyeszékhely mellett még két városra és hét községre terjed ki. A százezer lakosra jutó bűncselekmények számát tekintve városunk 24-ből a 22. helyen végzett tavaly a megyeszékhelyek és a megyei jogú városok rangsorában, megyei szinten pedig mi vagyunk a legbékésebbek – derült ki pénteken délelőtt a városi rendőrkapitányság éves beszámolójának ismertetésekor, melynek keretében rövid megyei kitekintést is hallhatott a közgyűlés. A testület egyöntetűen fogadta el Hajdú Antal, békéscsabai rendőrkapitány beszámolóját.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság vezetője a közgyűlés tavaly megfogalmazott kéréseinek felidézésével kezdte az éves jelentést kiegészítő beszédét, mellyel kapcsolatban kijelentette, hogy 2011-ben is igyekeztek figyelembe venni a testület korábban megfogalmazott elvárásait. Ennek keretében városszerte fokozták a gyalogos járőrszolgálat intenzitását, külön figyelmet fordítottak az önálló településrészek közbiztonságának fenntartására, a korábban nagyobb gyakorisággal megjelenő betöréssorozatok felgöngyölítése is hatékonyabb lett. Hajdú Antal azt is elmondta, hogy bizonyos tekintetben a szennyvízberuházás munkálatai is befolyásolták az elmúlt egy év bűnügyi mutatóit, hiszen nem egyszer kellett kábel-, szerszám- vagy éppen sóderlopás miatt eljárniuk. A rendőrkapitány kihangsúlyozta, hogy a lopások tekintetében sok esetben a tulajdonosok figyelmetlensége is hozzájárult a bűncselekmények sikeréhez, ami különösen igaz az utóbbi időben megnövekedett számú kisebb kárértékű lopások esetében, vagy a kerékpárlopásoknál.

A balesetek számáról szólva Hajdú Antal csökkenő tendenciát említett, amely vélhetően a közlekedési szabálysértések – főleg anyagi – szankcióinak szigorodása és a gyakoribb ellenőrzések is elősegítettek. Takács Péter (LMP) a Lencsési-lakótelep egyik csoportképző területén gyülekező, s ott hajnalig hangoskodó fiatalok problémájával szembesítette a rendőrség elöljáróit, amelyre reagálva Hajdú Antal arra buzdított minden szabálytalanságot, rendbontást, vagy bűncselekményt észlelő békéscsabait, hogy bátran hívja a 107-et, ha gyanús, vagy zavaró körülményeket észlel. Dr. Ferenczi Attila frakcióvezető (Fidesz) megköszönte a rendőrség elmúlt egy éves munkáját, különös tekintettel a Békéscsabai Rendőrkapitányság szakembereinek a bűnmegelőzés területén tett erőfeszítéseire. A Lencsési részönkormányzat vezetője a körzeti megbízotti rendszer további erősítését kérte a jövőre nézve, de köszönetet mondott a rendőrséggel szoros együttműködésben munkálkodó polgárőrségnek is. Kiss Tibor (Fidesz) a rendőrség prevenciós és közlekedésbiztonsági törekvéseit méltatta, amely elsősorban az iskolák környékén megnyilvánuló folyamatos jelenlétben, valamint a szintén elsősorban fiatalokat érintő ifjúsági- és sportrendezvények biztonságának fokozott felügyeletében mutatkozott meg. Az alpolgármester kitért a Garabonciás Napok rendezvénysorozatára is, amely a rendőrség fokozott figyelmének köszönhetően jóval nyugodtabb keretek között zajlott 2011-ben, mint az azt megelőző korábbi években.

Gyurosovics József, megyei rendőrfőkapitány rövid megyei kitekintést is tett a tavalyi bűnügyi helyzet elemzésekor, mely szerint az ország megyéi közül még mindig Békés megye a legbékésebb a százezer főre jutó bűncselekmények számát tekintve.

Elkészült az új sportkoncepció – Békéscsaba továbbra is erőn felül támogatja a sportot
Békéscsaba egy 2008-tól 2011 év végéig szóló sportkoncepcióval rendelkezett, időszerű volt tehát a következő időszakot felölelő, 2012-től 2015-ig szóló sportkoncepció megalkotása. Az új koncepciót pénteki ülésén tárgyalta a testület.

Mint azt Kiss Tibor alpolgármester elmondta, a koncepció részletesen kitér az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladataira, szerepvállalására a gyermek- és ifjúságsportoktól a versenysporton és sportrendezvényeken át a sportlétesítmények fenntartásáig, és olyan speciális területekig, mint például a sportegészségügy vagy a sportturizmus. Felvázolja a stratégiai célokat, különös tekintettel az utánpótlás-nevelésre és az egészséges életmódra.

A sporttámogatási rendszer sarkalatos pontja a dokumentumnak. A közgyűlés már tavalyelőtt megfogalmazta, hogy szükséges az egyesületi támogatások felülvizsgálata, ugyanis az egyesületek akkori költségvetésének mintegy 60-65 százalékát az önkormányzat biztosította. Múlt évben módosították a támogatás rendszerét. Vantara Gyula szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez alatt az egy év alatt az önkormányzati támogatási rendszer egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált, bevált az „egycsatornás finanszírozás”, amelynek lényege, hogy egy pénzügyi keret áll az egyesületek rendelkezésére, megszűntek a külön rendezvényi, eredményességi és egyéb támogatások. Az egyesületek így tudták, mennyiből gazdálkodhatnak, az önkormányzat pedig jobban tudta tervezni a költségeket – így az új koncepcióban is ez jelenik meg.

Takács Péter (LMP) szerint ez a támogatási rendszer nem sarkall eredményességre, ugyanakkor a képviselő nehezményezte, hogy „Európa egyik legeredményesebb egyesülete”, a József Attila Lakótelepi SE támogatása csökkent. Miklós Attila (MSZP) úgy vélte, hogy a koncepcióban egyetlen jó dolog van, mégpedig az, hogy a tavalyi „drasztikus visszalépés” után nem tartalmaz további visszalépéseket a finanszírozás terén. A szocialista képviselő is kiállt a lakótelepi sportegyesület mellett. Dr. Ferenczi Attila (Fidesz) emlékeztetett arra, hogy a várostól 192 millió forint közvetlen támogatást kapnak az egyesületek, 10 millió forint az olimpiai felkészülésre és rangos nemzetközi versenyekre szánható keret, és az intézményeket, sportlétesítményeket ingyenesen használhatják az egyesületek. Kiss Tibor hozzátette, hogy korábban az Invitel-pénzből kaphattak nagyobb támogatást az egyesületek, azt a pénzt többek közt eszközfejlesztésre használták fel, és tudták, hogy csak egyszeri forrásról van szó.
Vantara Gyula megjegyezte, hogy a sport finanszírozása nem kötelező önkormányzati feladat, Békéscsaba mégis erőn felül igyekszik támogatást nyújtani. A koncepciót végül tizenkét igen, egy nem szavazat és négy tartózkodás mellett fogadta el a testület.

Békéscsabán nem vezetik be a gondozási díjat a bölcsődékben – a polgármester a szülők együttműködését kéri
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény ez év januárjától lehetővé teszi, hogy a fenntartó a bölcsődékben, az étkezésen túl, a gyermekek gondozásáért, felügyeletéért, neveléséért is térítési díjat határozzon meg. Az országban számos helyen éltek is ezzel a lehetőséggel, Békéscsabán a közgyűlés döntése alapján nem szabnak ki gondozási díjat, viszont – tekintettel arra, hogy állami normatíva csak azokra a napokra jár, amikor a gyerekek a bölcsődében tartózkodnak – a szülők együttműködését kérik.

A gondozási díj alól a törvény értelmében mentesülnek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, a három- vagy többgyermekesek, és az átmeneti gondozásban, ideiglenesen nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermekek. Békéscsaba önkormányzata – figyelembe véve a normatív hozzájárulást és az egy főre eső önköltséget – maximum napi 1085 forint gondozási díjat határozhatna meg, amelynek kiszabásánál persze figyelembe kellene vennie a fiatal szülők jövedelmi helyzetét. Az összeg megállapítását befolyásolná az is, hogy a gyermekenként kiszabott személyi térítési díj – a gondozásért és az étkeztetésért fizetendő díj együttesen – nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem huszonöt százalékát.

Békéscsabán három önkormányzati fenntartású bölcsőde működik 204 férőhellyel, valamint egy vállalkozási formában üzemeltetett bölcsőde 42 férőhellyel. Az önkormányzati bölcsődékben a törvényben felsorolt okok miatt 79-en mentesülnének a gondozási díj megfizetése alól, és vélhetően a többiek nagy hányadának is komoly gondot jelentene a havi maximális, mintegy 22 700 forintos pluszköltség megfizetése. Vannak települések, ahol napi 100 forintot kérnek, de sokaknak még ez is nagy teher lenne. Mindezekre tekintettel a közgyűlés úgy döntött, hogy nem kér gondozási díjat a bölcsődés gyerekek szüleitől.
– Az intézményvezetőket és a szülőket arra kérem, működjenek együtt velünk. Ha nem beteg a gyermek, vigyék bölcsődébe, különben nem kapja meg a város az utánuk járó normatívát, és az önkormányzat lesz kénytelen pótolni az így kieső bevételeket. Ez akkora teher lehet, amit nem tudunk vállalni. Egy év múlva felülvizsgáljuk a bölcsődék helyzetét, bízva abban, hogy az együttműködés eredményre vezet – mondta Vantara Gyula.

Májustól egy kivétellel nőnek a szociális otthonok térítési díjai
A szociális szolgáltatásokat igénybevevők lassan hozzászoknak, hogy ezen a területen nem január elsejétől, hanem májustól igazítják az árakat az aktuális költségekhez. A változás mértékéről a közgyűlés pénteki ülésén tárgyaltak a képviselők.

Májustól változnak a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Egyesített Szociális Intézmény különböző szolgáltatásaiért fizetendő díjak. Nagy az igény a szociális étkeztetésre, amelynek térítési díja Békéscsabán napi 400 forint plusz áfa marad. A demens és fogyatékos emberek nappali intézményi ellátása étkezéssel 260 forint plusz áfa naponta, étkezés nélkül ingyenes. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja naponta 20 forint készülékenként. A bentlakásos otthonok havi térítési díjai, egy kivételével, májustól emelkednek, az árak a következőképpen alakulnak: Ady Endre utcai otthon – 85 020 forint; Bartók Béla úti, Csaba utcai, Bankó András utcai otthon – 80 010 forint; szenvedélybetegek otthona – 79 020 forint; időskorúak gondozóháza – 85 020 forint. Az Életfa Idősek Otthonában a térítési díj a tavalyival megegyező marad – 90 000 forint.

A lakossági vízterhelési díj változatlan marad, szippantott szennyvíz esetében nő
A környezetterhelési díjról szóló törvény értelmében vízterhelési díjat kell fizetni a felszíni vizekbe illetve az időszakos vízfolyásokba juttatott környezetterhelő anyagok után. A közgyűlés döntésének értelmében április elsejétől a vízterhelési díj mértéke lakossági és önkormányzati fogyasztóknál 10 forint plusz áfa köbméterenként, hatósági díjas fogyasztóknál és a szippantott szennyvíz esetében pedig 40,3 forint plusz áfa. Ez azt jelenti, hogy a lakossági díj mértéke nem változik, a hatósági díjas és szippantott szennyvíz díja azonban csaknem a duplájára nő. A díjat a Békés Megyei Vízművek Zrt. továbbra is a csatornadíjat tartalmazó számlán, de attól megnevezésében és összegében elkülönítve jeleníti meg, és érvényesíti úgy, hogy csatornadíj alapjául szolgáló vízmennyiséget veszi alapul.

Hat pályázat beadásáról döntött a közgyűlés
Az önkormányzat igyekszik minden lehetőséget megragadni arra, hogy minél magasabb támogatási arányú pályázatokkal bővítse Békéscsaba forrásait. A márciusi közgyűlésen a képviselők hat pályázat beadásáról döntöttek.
Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a létszámcsökkenéshez kapcsolódó egyszeri hozzájárulás igényléséhez. Bár hét közalkalmazotti álláshely szűnt meg, két fő létszámcsökkentéséhez tud támogatást igényelni a város, mert a többiek esetében vagy nem merült fel költség, vagy nem mutatható ki tényleges létszámcsökkentés az intézményekben. Ugyancsak pályázik az önkormányzat a Körösi Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatásának támogatására, amelyben húsz békéscsabai vesz részt. A Kistérségi Startmunka Mintaprogram keretében 323 ember napi nyolcórás közfoglalkoztatására pályáznak, mégpedig százszázalékos támogatás mellett.
Májustól az államhoz kerül a csabai kórház fenntartása, működtetése (erről a későbbiekben bővebben beszámolunk), de most még a város közgyűlése döntött arról, hogy pályázatot nyújtanak be a kórház dolgozóinak képzésére, szintén száz százalékos támogatottság mellett. A közgyűlés a hozzájárulását adta ahhoz is, hogy a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás pályázatot nyújtson be a Bankó András utcai idősek otthona épületének átalakítására, bővítésére.
Végül döntöttek arról, hogy a Szent István tér 10. szám alatti műemléképület belső terének felújítására szintén pályázatot nyújt be Békéscsaba.

2012_marcius_kozgyules_01.jpg
2012_marcius_kozgyules_02.jpg
2012_marcius_kozgyules_03.jpg
2012_marcius_kozgyules_04.jpg
2012_marcius_kozgyules_05.jpg
2012_marcius_kozgyules_06.jpg
2012_marcius_kozgyules_07.jpg
2012_marcius_kozgyules_08.jpg
2012_marcius_kozgyules_09.jpg
2012_marcius_kozgyules_10.jpg
2012_marcius_kozgyules_11.jpg
2012_marcius_kozgyules_12.jpg
2012_marcius_kozgyules_13.jpg
2012_marcius_kozgyules_14.jpg
2012_marcius_kozgyules_15.jpg
2012_marcius_kozgyules_16.jpg
2012_marcius_kozgyules_17.jpg
2012_marcius_kozgyules_18.jpg


2018.04.27.
3698 alkalommal olvasva
2018.04.06.
3491 alkalommal olvasva
2018.03.21.
3615 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
legtöbbet olvasott (múlt hónap):
RSS logo feliratkozás az RSS-csatornára feliratkozás
  • Vantara Gyula
    Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
    5600 Békéscsaba

    T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2022 Vantara Gyula
parse time: 0.049seconds