szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2012.05.04.  
3103 alkalommal olvasva
Közgyűlés: kitüntetések, zárszámadás, kórház, menetrend Képgaléria

Április 25-én tartotta soron következő ülését Békéscsaba közgyűlése. A testület napirendjén szerepelt egyebek mellett a 2011. évi költségvetés zárszámadása, a Körös Volán belvárosrehabilitációt is figyelembe vevő menetrendjavaslata, és a Réthy Pál kórház állami kézbe kerülése. Kitüntetések odaítéléséről, új munkahelyek támogatásáról és pályázatok beadásáról is döntöttek a képviselők.

Zárt ülés – kitüntetések, régi-új intézményvezetők a színházban és a bábszínházban
A pénteki közgyűlés elején, zárt ülésen döntöttek a képviselők a kitüntetések adományozásáról. Eszerint a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetést idén Kócsi Sándorné, a Szászorszép Művészeti Bázisóvoda vezetője és Vlcskó Pál, a BéKSZI igazgatóhelyettese kapja. A Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetést dr. Rück András fogszakorvosnak és Tárkány-Szűcs Zsuzsannának, a kórház ápolási igazgatójának ítélte oda a közgyűlés. A Békéscsabai Hűségdíjat a következők kapják: dr. Albert Erika háziorvos, Dénes Lajosné nyugalmazott szakasszisztens, dr. Gömöriné dr. Szászi Anna nyugalmazott házi gyermekorvos, Kanalas Lászlóné asszisztens, dr. Kerekes Attila fogszakorvos, Komoróczky Edit háziorvosi asszisztens, felnőtt szakápoló, Kovács Imréné nyugalmazott szakasszisztens, Szabó Ferencné orvosírnok, dr. Tóth Endre nyugalmazott házi gyermekorvos, dr. Vágréti Zsuzsanna házi gyermekorvos.

Szintén zárt ülésen bírálta el a testület az év elején a városhoz átkerült Békéscsabai Jókai Színház és a Békéscsabai Napsugár Bábszínház intézményvezetői pályázatát. Mindkét posztra egy-egy pályázat érkezett a korábbi vezetőktől, akiknek a munkájával Békéscsaba képviselő-testülete is elégedett, így a színház igazgatója újabb öt évre Fekete Péter, a bábszínházé pedig Lenkefi Zoltán lett.


Tizennyolc új munkahely megteremtését támogatja a város
A közgyűlés még múlt év végén döntött arról, hogy az Északi Ipartelep több mint háromezer négyzetméteres üzemcsarnokát bérbe adja az Electroplast Magyarország Kft.-nek, amely egyebek mellett műanyagflakonokat gyárt. Most a foglalkoztatás támogatása került napirendre.

A város a lehetőségeihez mérten továbbra is segít minden munkahelyteremtő vállalkozást. A cégnek – a hatályos uniós normákkal összeegyeztethető módon –, öt éven keresztül, úgynevezett „de minimis”, csekély összegű támogatás formájában, a heti negyven órában alkalmazottak után (14 fő) kétszázezer forint, a harmincöt órában alkalmazottak után (2 fő) százhetvenötezer forint, a húsz órában alkalmazottak (2 fő) után évi százezer forint/fő vissza nem térítendő támogatást nyújt.

Zárszámadás: A bevételek túl- a kiadások alulteljesültek a múlt évben
Az áprilisi közgyűlésen tárgyalták a képviselők a 2011-es zárszámadási rendeletet. Múlt évben a bevételi előirányzat 29,4 milliárd forint volt, a tényleges bevétel azonban több mint 31,4 milliárd lett, míg a kiadások szintje a tervezett alatt maradt.

Vantara Gyula felhívta a figyelmet arra, hogy a tavalyi költségvetés a vártnál jobb képet mutat. Mint mondta, a városvezetés kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények zavartalan működésének, amely intézmények múlt évben a tervezett előirányzatokon belül maradtak, és magas színvonalon látták el feladataikat. A fejlesztések folytatódtak, működési hitelt továbbra sem vett fel az önkormányzat, a lakosság terheit nem növelték, és mindeközben gyarapodott Békéscsaba vagyona. A város nem csak új beruházásainak szentelt figyelmet, hanem az intézményhálózatra is költött, hogy az a mai kor kihívásainak megfeleljen. Tavaly 123 százalékos eszközvisszapótlás történt; jóval többet fordítottak tehát felújításra, mint amennyi az értékcsökkenés volt.

Dr. Kerekes Attila megjegyezte, hogy a rendszerváltás utáni legnagyobb fejlesztéseit hajtja végre a város egy olyan időszakban, amikor pénzszűkében van nem csak Békéscsaba és az ország, hanem szinte az egész világ. Hangsúlyozta: örvendetes, hogy a helyi adóbevételek egy kicsivel még a tervezettnél is magasabb szinten teljesültek. Takács Péter köszönetet mondott a tisztességes adófizetőknek, de hozzátette azt is, hogy a vagyoni bevételek viszont évek óta csak mintegy ötven százalékos szinten teljesülnek. A polgármester rámutatott: ennek ellenére is sikerült úgy gazdálkodni, hogy a források elegendők legyenek. Ehhez hozzájárult az, hogy tavaly az önkormányzatoknak nyújtott támogatások csökkenése megállt, sőt Békéscsaba decemberben még 300 milliós plusz forrást is kapott. Miklós Attila szerint nem szerencsés sikernek beállítani, hogy a hátrányos helyzetűeknek nyújtott alapból kapott támogatást a város, de Kiss Tibor szerint szerencsés lett volna, ha a nem polgári kormányok idején, akár csak egyszer is kaptunk volna ilyen pluszforrást.

A zárszámadási rendeletet végül elfogadta a képviselő-testület, Vantara Gyula polgármester pedig megköszönte az intézményvezetők és a hivatal munkatársainak a takarékos gazdálkodás tekintetében is mindenre kiterjedő figyelmet, és munkát.

Az álláshelyek megszüntetésétől a képzés szerkezetének átalakításáig
Tizenhárom közalkalmazotti álláshely szűnik meg a város különböző oktatási intézményeiben, ugyanakkor a BéKSZI Kós tagiskolájának költözése miatt – ősztől a volt tizes iskola épületében folytatják a munkát – új feladatok lépnek be, ezért új munkatársakra is szükég lesz. A Kós tagiskolában az új helyen új ellátandó funkcióként lép be az étkeztetés, és a takarítandó terület is a korábbinál jóval nagyobb, ezért három és egynegyed álláshely létesítése válik szükségessé.

Szabóné Kocziha Tünde szerint az országban zajló sajnálatos folyamatok része az összességében mintegy tíz fős leépítés, miközben egymillió új munkahelyet ígértek. Dr. Ferenczi Attila megjegyezte: az intézményvezetők határozták meg, hogy a hatékony munkavégzéshez mekkora létszám szükséges. Néhány, az oktatás átszervezésére vonatkozó megjegyzés után Vantara Gyula hangsúlyozta, az oktatást az alapoktól kell újraépíteni, hogy az általános iskolákból olyan gyerekek kerüljenek ki, akiknek nem gond például a szövegértés, a szakképzés pedig igazodjon az igényekhez.

A közgyűlés jóváhagyta a létszámleépítést és a bővítést is, utóbbit azzal a megkötéssel, hogy a Kazinczy iskola (amelyhez jelenleg a volt tizes is tartozik) és BéKSZI vezetése tekintse át a személyi változások kezelésének lehetőségeit.

Hétköznapokon nyolcvanöt helyett húsz busz járna az Árpád és Derkovits soron
A belváros rehabilitációja miatt a tömegközlekedésben is szükség van változtatásokra. A Körös Volán Zrt. vezetése a vonalhálózatra többféle részletes menetrendet dolgozott ki. Az eredeti elképzelés szerint sok járat ment volna az Árpád és Derkovits soron, a lakossági észrevételeit figyelembe véve azonban Kiss Tibor alpolgármester a közgyűlésen egy újabb verzióval állt elő.

A Körös Volán részletes menetrendjében volt olyan változat, amelyet az Árpád soron és a Derkovits soron történő közlekedéssel, és olyan is, amelyet az említett helyeken történő közlekedés nélkül alkottak meg – Takács Péter ez utóbbi mellett foglalt állást. Vantara Gyula a közgyűlésen bejelentette, hogy az előzetes tájékoztatás szerint nyert az a pályázat, amely – a buszközlekedés figyelembevételével – az Árpád és Derkovits sor felújítására irányul. Ha a Szent István téren átmenő buszokat erre terelnék, a Derkovits és az Árpád soron hétköznapokon nyolcvanöt, hétvégeken harminchét járat menne át. Kiss Tibor az ötös és a nyolcas helyi járatok útvonalának módosítását javasolta, amit a közgyűlés elfogadott, így a szám lényegesen csökkent, hét közben húsz, hétvégén egy-két járat menne arra.

Vantara Gyula megjegyezte, hogy a belvárosi parkolóház építése folyamatban van, rövidesen elkezdődik a belváros felújítása, és harmincöt éve nem volt ilyen nagy volumenű menetrendváltozás, amelyre most készülnek. A menetrend rugalmas, a végleges változat kialakítására még van idő.

Május elsejétől a csabai kórház is az államhoz kerül
A Semmelweis Terv célkitűzései között szerepelt az egészségügyi intézményrendszer átalakítása annak érdekében, hogy hatékonyabb, költségtakarékosabb legyen az intézményfenntartás, az ellátás színvonala pedig növekedjen. Az erről szóló törvény értelmében május elsejétől a békéscsabai Dr. Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet fenntartói és tulajdoni joga is az államé lesz. Az erről szóló tájékoztató is most került a közgyűlés napirendjére.

Az intézményrendszer átalakítása során, első lépcsőben a fekvőbetegek ellátását biztosító megyei intézmények, súlyponti kórházak átvétele történt meg, második lépcsőben a vegyes fekvőbeteg-ellátást biztosító kórházak, fekvő- és járóbeteg-szakellátást végző intézmények és a krónikus ellátást nyújtó kórházak fenntartását veszi át az állam, amely a kórházakat terhelő adósságokat, kötelezettségeket is átvállalja. Az intézkedésektől azt várják, hogy lakóhelytől függetlenül, mindenki számára biztosított legyen a közel azonos színvonalú fekvőbeteg szakellátás.

A törvény értelmében tehát május elsejétől a csabai kórház is az állam tulajdonába kerül. Takács Péter a közgyűlésen hangsúlyozta: meggyőződése szerint az eddig megszokott formában ezután is jól működött volna a Réthy Pál kórház. Mint mondta, az államosítás révén szakítunk azzal a rendszerváltás idején kialakult elvvel, mely szerint a döntéseket az emberekhez legközelebbi szintekre kell telepíteni. Szabóné Kocziha Tünde szerint az állami kézbe került intézmények fejlesztésére felvett hiteleket és azok kamatterheit nem vállalja át az állam, a törlesztések tehát a várost terhelik. Dr. Kerekes Attila emlékeztetett arra, hogy az egészségügy erősen központosított, kötött szabályok alapján működik, OEP-finanszírozással – az egészségügyet tehát az állam irányítja és finanszírozza. Dr. Fábián Ágnes hozzátette: eddig éves szinte mintegy százmillió forintos támogatást adott a város a kórháznak, felfogható tehát úgy is, hogy a továbbiakban ennyivel több marad Békéscsaba kasszájában. Ráadásul a kórház száznyolcvanezer fős körzet betegeit látja el, azonban a többi település nem járult hozzá a fejlesztésekhez. Dr. Ferenczi Attila megjegyezte, hogy az irányítás eddig sem a városnál volt, csak a felújításokat, eszközbeszerzéseket látta el és segítette az önkormányzat. Hangsúlyozta továbbá, hogy a betegek ezután is magas színvonalú ellátást kapnak a csabai kórházban, a tulajdonosváltást tehát szinte észre sem fogják venni.

A képviselő-testület végül a közgyűlésen határozatba foglalva is köszönetet mondott a kórház menedzsmentjének és dolgozóinak a betegellátás terén végzett áldozatos tevékenységükért.


Módosul a gyermekfelügyeleti és játszócsoport igénybevételének díja
Hat évvel ezelőtt, pályázati forrásból a belvárosi bölcsődében egy gyermekfelügyeleti és játszócsoportot hoztak létre. 2006 áprilisában tíz férőhelyes játszóház, időszakos gyermekfelügyelet és a bölcsődei ellátáson belül a sajátos nevelési igényű gyermekek korai, rehabilitációs célú nevelése indult el, ötéves fenntartási kötelezettséggel, ami tavaly lejárt. Múlt évben úgy döntött a közgyűlés, hogy az önkormányzat működtesse tovább a játszóházat, és újabb egy év elteltével vizsgálják felül ennek szükségességét, eredményeit.

A működtetésről szóló tájékoztatóból kiderült, hogy a kisgyermekes szülők igényt tartanak erre a rugalmasan ellátásra, tavaly például összesen közel tizenegyezer órát töltöttek ott a kicsik. Múlt évben az első két óra díja óránként kettőszáz, minden további óra díja óránként százötven forint volt fejenként, és külön díj ellenében étkeztetésre is lehetőség nyílt. A képviselők a szolgáltatás fennmaradása mellett foglaltak állást, a díj némileg módosul, májustól ugyanis nem az első két, hanem az első négy óráért kell óránként kétszáz forintot fizetni.

Egészségre nevelő és oktatáshoz kapcsolódó pályázatok
A Réthy Pál kórház és Békéscsaba önkormányzata egészségre nevelő és szemléletformáló, kistérségi életmódprogramokra nyújt be pályázatot. A pályázat célja a szív- és érrendszeri valamint a daganatos megbetegedések számának csökkentése egy iroda létrehozásával, az egészséges életmód népszerűsítésével, az egészséget szolgáló, helyes magatartási minták kialakításával, az érintettek, a munkahelyi közösségek, orvosok, egészségügyi intézmények bevonásával. A maximálisan igényelhető összeg 125 millió forint, száz százalékos támogatottság mellett, vagyis önerő nélkül – a kórház és a város ezt célozta meg. Nyertes pályázat esetén az egészségfejlesztés fenntartási kötelezettséggel jár, ez 2013 és 2017 között évi mintegy 1,7 millió forint pluszköltséget jelent a városnak.

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítására meghirdetett, száz százalékos támogatottságú Öveges Programra szintén pályázatot nyújt be a város a Belvárosi iskola fejlesztésére. Nyertes pályázat esetén az iskolában olyan, minden igényt kielégítő természettudományos labort alakítanak ki, amely a kémiai, fizikai és biológiai kísérletekhez megfelelő eszköztárat és helyet biztosít, és amelynek az előnyeit az infrastrukturális fejlesztések révén más csabai intézmények is élvezhetik.

2012_marcius_kozgyules_II_01.jpg
2012_marcius_kozgyules_II_02.jpg
2012_marcius_kozgyules_II_03.jpg
2012_marcius_kozgyules_II_04.jpg
2012_marcius_kozgyules_II_05.jpg
2012_marcius_kozgyules_II_06.jpg
2012_marcius_kozgyules_II_07.jpg
2012_marcius_kozgyules_II_08.jpg
2012_marcius_kozgyules_II_09.jpg
2012_marcius_kozgyules_II_10.jpg
2012_marcius_kozgyules_II_11.jpg
2012_marcius_kozgyules_II_12.jpg
2012_marcius_kozgyules_II_13.jpg
2012_marcius_kozgyules_II_14.jpg
2012_marcius_kozgyules_II_15.jpg
2012_marcius_kozgyules_II_16.jpg


2018.04.27.
3698 alkalommal olvasva
2018.04.06.
3491 alkalommal olvasva
2018.03.21.
3615 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
legtöbbet olvasott (múlt hónap):
RSS logo feliratkozás az RSS-csatornára feliratkozás
  • Vantara Gyula
    Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
    5600 Békéscsaba

    T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2022 Vantara Gyula
parse time: 0.047seconds