szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2012.05.29.  
2561 alkalommal olvasva
Ülésezett a közgyűlés

Pénteken tartotta soron következő ülését Békéscsaba közgyűlése. A testület zárt ülésen háromszázezer forint temetési támogatást szavazott meg annak a családnak, amelynek tagja volt a hét elején baleset köveztében elhunyt, huszonnyolc éves várandós nő és a három kiskorú gyermek. A képviselők megtárgyalták egyebek mellett a gyermekvédelemről szóló tájékoztatót, a tiltott és közösségellenes magatartásokról szóló rendeletet, szó volt a téli útüzemeltetésről, a helyi közlekedésről, és az egyházi ingatlanok támogatásának felosztásáról, ami vitát generált.

Napirend előtt – Hungaropharma, Csíksomlyó Express, lobogó
Napirend előtt Takács Péter kért szót annak kapcsán, hogy a Hungaropharma távozása miatt közel száz munkahely szűnik meg Békéscsabán. Mint mondta, nem csak az új munkahelyek létrehozását kellene támogatni, meg kellene vizsgálni azt is, hogyan tudja segíteni a város a munkahelyek megtartását. Miklós Attila nehezményezte, hogy a polgármester csak a sajtóból értesült a társaság lépéséről. Vantara Gyula polgármester leszögezte, hogy a városvezetés tartja a kapcsolatot a vállalkozókkal, lehetőségeihez mérten támogatja és segíti őket, de csak azzal tudnak együttműködni, aki ebben a partner, ez a társaság pedig nem volt az.

Szabóné Kocziha Tünde tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy pénteken begördült a békéscsabai állomásra a Csíksomlyó Expressz az Aranycsapat legendás futballistájával, Buzánszky Jenővel. A Jobbik képviselője szomorúan vette tudomásul, hogy a városvezetés részéről csak ők voltak kint az állomáson, hogy köszöntsék a Csíksomlyóra Békéscsabán keresztül utazókat. Nehezményezte azt is, hogy nem volt nemzeti színű lobogó az érkezési oldalon. A zászló apropóján javasolta, hogy kövessék Lázár János és a hódmezővásárhelyi képviselő-testület példáját, ott ugyanis áprilisban megszavazták, hogy ingyenesen nemzeti színű zászlót adnak azoknak a lakosoknak, akik kifüggesztik a lobogót a házukra. A polgármester válaszában elmondta, hogy a székelyudvarhelyi küldöttségnek Kiss Tibor is tagja, az alpolgármester ott fogadja a vonatot, ő pedig Buzánszky Jenővel találkozik majd egy rendezvényen.

A gyermekvédelem jól működik Csabán, de a város nem helyettesítheti a szülőt
Törvény írja elő, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden évben átfogó értékelést készít. A beszámolót most tárgyalta meg a testület.

Az anyag kitért Békéscsaba demográfiai mutatóira, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. Eszerint a város lakossága múlt év végén 61 977 fő volt, ebből 19 211 fő tartozott a gyermek, ifjúsági illetve a fiatal felnőtt korosztályba (az utóbbi öt évben a szám mintegy 1800 fővel csökkent). A gyermekek (0-14 éves korig) száma 7 546 fő, ifjúsági korosztályba sorolható (15-22 éves korig) 5 572 fő, és fiatal felnőtt (23-30 éves korig) 6 093 fő.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokat illetően kiderült, hogy 2261 fő volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 822 család kapott. Emellett 97-en részesültek óvodáztatási, 401-en iskolakezdési támogatásban, 33 fő igényelt felsőfokú tanulmányokat támogató segélyt. A város tavaly is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz, ennek segítségével nyolcvanan kaptak támogatást. Az önkormányzat a rászorulók és nagycsaládosok esetében tavaly is támogatta gyermekétkeztetést, és a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Központon keresztül segített a veszélyeztetett gyermekeknek. A Családok Átmeneti Otthonát 11 család vette igénybe, (18 felnőtt és 23 gyermek), ebből 8 család volt békéscsabai.

A beszámoló kitért a fiatalkorú bűnelkövetőkre, a bűncselekmények okaira és a bűnmegelőzésre is, kiemelve, hogy az önkormányzat – a civil szervezetekkel együttműködve – továbbra is fontos feladatának tartja a szoros együttműködést a városi jelzőrendszer tagjaival.

A családokban lecsapódó társadalmi-gazdasági problémák felerősítik a gyermekek védelmének szükségességét, a nehézségek alapvetően befolyásolják a családok, s ezen keresztül a gyermekek helyzetét. Az életkörülmények negatív alakulása pedig a gyermekvédelemnek különös hangsúlyt ad. Dr. Kerekes Attila megjegyezte, hogy a csabai önkormányzatnál összesen 25 ember foglalkozik ezzel a kérdéssel, rengeteg ügyirat keletkezik, és a város mintegy ötvenmilliót költ ifjúsági feladatokra. Vantara Gyula megköszönte a szakmailag megalapozott, alapos beszámolót. Mint mondta, a gyermekvédelem terén akár az iskolában, óvodában, vagy azon kívül, sok mindent meg tud tenni a város, de a gyermekek kezét nem tudja megfogni, az bizony a szülő dolga és felelőssége.

Közterületen, erkélyen tilos macskát, madarat etetni - helyi rendelet a „tiltott, közösségellenes” magatartásokról
Egy új törvény szerint az önkormányzatoknak május végéig hatályon kívül kell helyezniük a különböző rendeletek szabálysértésekre vonatkozó rendelkezései, ehelyett új rendeletben kell meghatározniuk az úgynevezett tiltott és közösségellenes magatartásokat.

A békéscsabai helyi rendeletek többsége tartalmaz olyan passzusokat, amelyek a társadalmi együttélést szabályozzák, és a tiltott közösségi magatartás körébe sorolhatók. A közgyűlés legutóbbi ülésén tárgyalta az erről szóló helyi rendeletet, amely tizenegy önkormányzati rendeletből veszi át az ide sorolható tilalmakat. Új elemként kizárólag a közterületi macskaetetés, galamb- illetve egyéb madár etetése jelenik meg.

Az új rendelet szerint közösségellenes magatartásnak számít például az, ha valaki nem végzi el a hóeltakarítást és a síkosság-mentesítést a háza előtt, illetve ha gazos a háza környéke. Ugyancsak közösségellenes magatartásnak számít eldugítani (törmelékkel) a csapadékvíz-elvezető árkot, hosszasan fent hagyni az aktualitását vesztett falragaszt, de közöségellenesnek minősül közterületen és többszintes, többlakásos lakóépület erkélyén, függőfolyosóján galambot, egyéb madarat vagy macskát etetni is. Tilos szórólapot az utcán engedély nélkül terjeszteni, közhasználatú zöld területre járművel ráhajtani és ott parkolni, műalkotásokat megrongálni és így tovább. Az elkövetővel szemben 50 000 forintig terjedő helyszíni, illetve 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírságot szabhatnak ki, amely összegek a település bevételét képezik.

Szabóné Kocziha Tünde megjegyezte, a Jobbik szeretett volna néhány kiegészítéssel élni: például szerették volna tiltólistára tenni az azonos neműek kapcsolatát népszerűsítő programokról szóló szórólapokat, illetve az ilyen kiadványokat. Takács Péter megkérdezte, hogy eszerint ha valaki galambot etet a színház előtt, azt megbüntetik? Hozzátette, hogy talán az ifjúsági parkok kérdéskörét és az illegális szemétlerakás kérdéskörét is be kellett volna emelni az anyagba. Hrabovszki György az elnevezést – tiltott, közösségellenes magatartás – nem tartotta a legszerencsésebbnek, mint mondta, a magatartás viselkedésforma, ennek kapcsán pedig a Jobbik rögtön a szexuális beállítódással jött elő. A képviselő a bírság összegét is magasnak tartotta.

Dr. Szvercsák Szilvia elmondta, a macskák, galambok etetésének tiltása kifejezetten lakossági kérés volt, a madarak szennyezik az épületeket, a környezetet. Az elnevezést központi jogszabály határozta meg, a bírság összege pedig korábban is ennyi volt. A rendeletet végül változatlan formában szavazta meg a testület.

Egyházi ingatlanok felújításának támogatása – Hit-vitával
Az egyházi ingatlanok felújítására szánt pályázati támogatási keretet a nemzetiségi, ügyrendi és ellenőrzési osztja fel, amit ezután a közgyűlésnek kell szentesítenie. Idén tíz egyház nyújtott be pályázatot ingatlan felújításra, az igény 5,4 millió forint volt, a keret ennek kevesebb mint a fele, 2,54 millió forint. Az elosztással eddig nem volt különösebb gond, most azonban egy tétel – a Hit Gyülekezetnek beállított százezer forintos támogatás – ellen szót emelt a Jobbik.
– Fontos az egyházaknak nyújtandó támogatás – mondta Strifler Attila –, azonban meg kell nézni, hogy kit támogatunk. Nem tartjuk támogatandónak azt a gyülekezetet, amelynek vezetője keresztény holokausztról beszél . Egy cionista biznisz szektának nincs helye a magyar egyházak között – fogalmazott a képviselő.
Vantara Gyula felhívta a képviselő figyelmét arra, hogy Békéscsabán mindenki békében él egymással, provokációnak nem ülnek fel az emberek. Itt sem nemzeti, sem etnikai, sem vallási alapon nem tesznek különbséget emberek között, ugyanolyan súllyal esik latba mindenki. Takács Péter hozzátette, hogy a Hit Gyülekezete a bejegyzett egyházak között van. Kutyej Pál megjegyezte: voltak az egyház történetében olyan pillanatok, amikor új szelek fújtak, régen például a protestánsokat büntették. Mint mondta, keresztény emberként el kell fogadni, hogy más emberek másként gondolkodnak. Dr. Ferenczi Attila leszögezte, a támogatás a békéscsabai embereknek szól, akik egy legálisan bejegyzett egyház kötelékébe tartoznak.
Az egyházi támogatásokkal kapcsolatos előterjesztést végül az eredeti felosztásnak megfelelően fogadta el a testület, a Hit Gyülekezete tehát megkapja a százezer forintot.

Július közepétől a volt tizes iskolába költözik a Kós
Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyarországi Evangélikus Egyház megvásárolja a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium tagintézményének, a Kós Károly szakképzőnek a Baross utca 1-3. szám alatt található épületét. A képviselő-testület még februárban döntött arról, hogy a Kós diákjai ez év őszétől a volt tizes iskola épületében tanuljanak, a tizesben – mint a Kazinczy Ferenc iskola tagiskolájában – maradt felsősök pedig a Kazinczy (volt kettes) iskola Irányi utcai épületébe járjanak.

Az előírt véleményezési eljárásokat lefolytatták, és a májusi ülésén arról döntött a testület, hogy a Kós tagiskola épületét július közepétől vonják ki az oktatásból. A volt tizes iskola Kazinczy utcai épületét pedig átadják a szakiskolának, és a terveknek megfelelően, a volt tizes iskolában maradt általános iskolásokat a Kazinczy Ferenc iskolában helyezik el.

Ismét bevezetik a hatosztályos képzést a Belvárosiban
A Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 1990-ben indított hatosztályos képzést, hogy tehetséges tanulóit beiskolázza. A törvényi változások miatt 2007-től nem volt lehetőség felvételire azoknál a diákoknál, akik az intézmény általános iskolájába jártak, mivel így nem érvényesült a tehetségkiválasztó funkció, áttértek a nyolc plusz négy évfolyamos képzésre. A 2013/14-es tanévtől azonban ismét elindul a hatosztályos képzés a Belvárosiban. Az ügyben a szükséges véleményezési eljárásokat lefolytatták, és megállapították azt is, hogy az új feladata ellátásához a személyi és tárgyi feltételek adottak az iskolában. Nincs tehát akadálya annak, hogy a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium a 2013/14-es tanévtől felmenő rendszerben ismét átálljon a hat évfolyamos képzésre. Az elképzelések szerint a négyosztályos képzés fokozatosan kifut, a 2015/16-os tanévtől kezdődően pedig nem iskoláznak be diákokat kilencedik évfolyamra.

Pályázat óvodafejlesztésre
Békéscsaba önkormányzata pályázatot nyújt be a TÁMOP keretében az önkormányzati óvodák fejlesztésére. A száz százalékos támogatási intenzitású program keretében szeretnék bővíteni a 18 feladat-ellátási hely szolgáltatási színvonalát, a nevelési programban foglalt szolgáltatások, tevékenysége körét – kiemelten a hagyományőrzést, tehetséggondozást és a néptáncoktatást a Balassi irányításával – de az eszközökre és képzésekre, továbbképzésekre is költenének. A projekt tervezett összköltsége százmillió forint.

Tavaly is veszteséges volt a helyi közlekedés
A Körös Volán közel 24,5 milliós hiányt könyvelt el múlt évben a békéscsabai helyi járatok működtetése miatt. Az alacsony normatív támogatás (éves szinten 29 milliós) és a bruttó közel 117 milliós önkormányzati támogatás nem volt elegendő a veszteség elkerülésére – derült ki múlt évi beszámolójukból.

A Körös Volán Békéscsabán múlt évben 16 autóbuszvonalon közlekedtette helyi járatait, hét közben 405, hétvégén 209 járattal. A városban 26 helyi autóbusz van forgalomban, ebből 11 csuklós, a buszok átlagéletkora tavaly 11,5 év volt. A helyi forgalomban a buszok közel 1,2 millió kilométert tettek meg.

Takács Péter a közgyűlésen sajnálattal állapította meg, hogy a központi támogatás mértéke tavaly rendkívül szerény volt. Miklós Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy év végén lejár a Körös Volánnal kötött közszolgáltatási szerződés, el kell kezdeni foglalkozni ezzel is. Vantara Gyula megjegyezte, hogy Fónagy János miniszteri biztos dolgozik a közösségi közlekedés megújításán. Még nincs meg a személyszállítási törvény végleges változata, de már tervezik a helyi közlekedés jövőjét, semmivel sincs elkésve az önkormányzat.

Téli útüzemeltetés
A város vállalkozó útján oldotta meg a téli útüzemeltetést, a vele kötött szerződést lejárt, a közgyűlés most tárgyalta az új pályázat előkészítését. A pályázatban a feladatellátás időtartamát három évre tervezik, a pályázó gépi, kézi és kisgépi feladatokra kap megbízást, a munka elszámolása pedig alapdíjjal és teljesítménydíjjal történik majd. A feladatok várható költsége éves szinten ötvenmillió forint lesz. Hrabovszki György megjegyezte, hogy más munkáknál, például a szúnyoggyérítésnél is tervezhetőbbé, kiszámíthatóbbá kellene tenni a munkát. Dr. Ferenczi Attila elmondta, a lakossági panaszokat meghallgatva elérkezett az ideje annak, hogy módosítsanak az eddigi téli útüzemeltetési gyakorlaton. Újdonság, hogy három évre terveznek (2010 előtt öt évre, azóta egy-egy szezonra szólt a szerződés), és beállítanak egy alapdíjat, mert akkor is készenlétben kell tartani a gépeket, embereket, ha nincs nagy tél.

Fejlesztési hitel a Szent István tér 10. számú épület felújításához
A Szent István tér 10. szám alatti épület felújítása része a belváros revitalizációs programjának. A külső felújítás benne van a programban, a belső felújításra kötelezettséget vállalt a város, ez utóbbi azonban nem támogatott. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. a belső felújításhoz fejlesztési hitelt szeretne felvenni, amelyet a tervek szerint tíz év alatt, a befolyó bérleti díjakból fizetne vissza. A közgyűlés hozzájárult a maximum 152 milliós hitel felvételéhez.

Hrabovszki György szerint az épületet helyre kell állítani, ez nem kérdés, abban azonban szkeptikus volt, hogy a vagyonkezelő által felvázolt bevételi terv tartható-e. Dr. Ferenczi Attila megjegyezte, hogy a pénznek rendelkezésre kell állnia mire a közbeszerzést kiírják, ezért célszerű hitelt felvenni, a város költségvetése pedig elbír ilyen jellegű kötelezettségvállalást. Kozma János vezérigazgató hozzátette, hogy az alsó szint üzleteire száz százalékban van kereslet, az irodákra pedig úgy hetvenöt százalékban, tehát nagy valószínűséggel, a terveknek megfelelő ütemben tudják visszafizetni a hitelt, amelynek felvételét végül megszavazta a testület.

Békéscsaba képviselő-testülete legközelebb június 22-én tart ülést a városháza dísztermében.


2018.04.27.
3701 alkalommal olvasva
2018.04.06.
3495 alkalommal olvasva
2018.03.21.
3616 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
legtöbbet olvasott (múlt hónap):
RSS logo feliratkozás az RSS-csatornára feliratkozás
  • Vantara Gyula
    Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
    5600 Békéscsaba

    T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2022 Vantara Gyula
parse time: 0.05seconds