szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2012.06.23.  
3256 alkalommal olvasva
Ülésezett a közgyűlés Képgaléria

Pénteken tartotta soron következő ülését Békéscsaba közgyűlése. A testület újabb öt évre intézményvezetőket választott, döntött a Jankay Ház pályázatának beadásáról, az előrelépés érdekében hozzájárult a Békéscsaba 1912 Futball Zrt. megalakításához, és ahhoz is, hogy vallásturisztikai központ létesüljön a volt Trófeánál.

Lemondott bizottsági tisztségéről Andó Tamás
Lemondott tisztségéről Andó Tamás, a pénzügyi, gazdasági, városfejlesztési bizottság külső tagja. Helyére a képviselő-testület döntése értelmében Uhljar Eriket választották, aki a közgyűlésen esküt tett.

Kitüntetések, elismerések
A képviselő-testület zárt ülésen döntött arról, hogy a Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetést idén Lustyik István, a Kemény Gitárklub vezetője kapja. A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Elismerése kitüntetést ezúttal Bogár Évának, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetőjének, és Mikóczy Erikának, lapunk, a Csabai Mérleg lapszerkesztőjének ítélték oda.

Alapítványi beszámolók, költségvetés
Elfogadták a képviselők a közalapítványok beszámolóit. Egyedül a Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány késlekedett a dokumentumok leadásával, ezért őket ennek pótlására utasították június 30-ai határidővel.

Kisebb vita alakult a költségvetési rendelet módosítása kapcsán arról, hogy érte-e vagyonvesztés a várost azzal, hogy a Réthy Pál kórház májustól állami tulajdonba kerül. Strifler Attila úgy vélekedett, hogy az ingatlan elvesztése mindenképpen hátrányos, ám Vantara Gyula polgármester emlékeztetett arra, hogy városi pénzből mindössze a Kórház utcai, régi tömb épült fel. A komplexum újabb, Gyulai úti épületei mind úgynevezett állami nagyberuházás eredményeként, központi forrásokból valósultak meg. Vantara Gyula azt hangsúlyozta, hogy a legfontosabb a betegek érdekének védelme, tehát az, hogy az átadás-átvétel ne befolyásolja a most is zajló, minőségi gyógyító munkát.

Ugyancsak Strifler Attila javaslata volt a költségvetési rendelet módosításának tárgyalása során, hogy vizsgálja meg a testület a helyi pénz bevezetésének lehetőségeit. Erre reagálva dr. Ferenczi Attila, a gazdasági bizottság elnöke elmondta: a helyi pénz bevezetését (bár tudjuk, hogy számos helyen van erre példa) jelenleg Békéscsaba gazdasági helyzete nem teszi lehetővé, tehát nem időszerű a kérdés felvetése.

Öt oktatási intézmény vezetőjének szavaztak újra bizalmat
A közgyűlés csütörtöki ülésén öt oktatási intézmény jelenlegi vezetőjének szavazott bizalmat újabb öt esztendőre. Az Erzsébethelyi Általános Iskolában Kucseráné Szabó Mária, a Petőfi utcai Általános Iskolában Papp Gyöngyi, az Andrássy Gyula Gimnáziumban Komáromi István, a Vásárhelyi Pál Szakközépiskolában Török Árpád, a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskolában pedig Csajányi Melinda Katalin tölti be az igazgatói posztot augusztus 1-jétől 2017. július 31-éig.

Később döntenek a hulladékkezelő mű új depóniájának finanszírozásáról
Békéscsabán a szilárdhulladék szállítását a TAPPE Hulladékgazdálkodási Köztisztasági és Szolgáltató Kft. végzi, a hulladékkezelő művet pedig a Békéscsaba Városüzemeltetési Kft. üzemelteti – mindkét társaság a TAPPE cégcsoport tagja. Az önkormányzat négy évvel ezelőtt megállapodást írt alá a városüzemeltetési kft.-vel arról, hogy a hulladékkezelő mű területén kialakítják a II. depónia teret. A finanszírozást illetően még folyamatban vannak a tárgyalások, ezért a képviselő-testület az erre vonatkozó megállapodás megkötésének határidejét június 30-ról szeptember 30-ra módosította. Vantara Gyula polgármester a közgyűlésen azt is megjegyezte, hogy egyeztetések folytak az NFÜ-vel, egy komplex békéscsabai hulladékválogató rendszer kiépítése is szóba került, szeptemberben pedig a parlament elé kerül az új hulladékgazdálkodási törvény, amely szintén hatással lehet a továbbiakra. Fontos szempont, hogy a lakosságra ne háruljanak pluszterhek.

A Krizsán és Társai Kft. maradt a könyvvizsgáló
A város három vállalkozástól kért ajánlatot tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében Békéscsaba önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására. Az előírt határidőig közülük csak Krizsán és Társai Kft. nyújtott be olyan ajánlatot, ami megfelelt a feltételeknek. A közbeszerzési és döntéshozó bizottság az előírás szerinti tárgyalásokat lefolytatta az ajánlattevővel, a közgyűlés pedig döntött arról, hogy 2013. június 30-ig a Krizsán és Társai Kft.-t bízza meg a könyvvizsgálói feladatok ellátásával.

Pályázatok: Jankay Ház – kerékpáron a művészetek nyomában; innovatív kezdeményezések a hivatalban
Békéscsaba pályázatot nyújt be Jankay Ház – kerékpáron a művészetek nyomában címmel a DAOP Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívására. A pályázat részben az Andrássy út 38. szám alatti épület felújítására irányul annak érdekében, hogy az épület földszintjén 8-10 kiállító helyiséget alakítsanak ki a Jankay-Kolozsváry-Tevan hagyaték elhelyezésére és bemutatására, a tetőtérben pedig raktár- és tárolóhelyiségek kialakítást tervezik. Másrészt kerékpárosbarát szolgáltatásokkal bővülne a kínálat, például a térség kerékpározásra alkalmas túraútvonalainak GPS alapú felmérésével, kiadványok készítésével, a kerékpáros infrastruktúra hiányzó elemeinek kiépítésével és a meglévők felújításával. A komplex programcsomag részeként új kerékpárút kialakítását tervezik a Jókai utca Szarvasi út és Luther utca közötti szakaszán, az Andrássy út 38. számú épületet bekapcsolnák a Petőfi utcai kerékpárút-hálózatba, emellett meglévő kerékpárutat újítanának fel Doboz irányában, a Dobozi úti körforgalom és a gerlai bekötőút között. A beruházás tervezett költsége 500 millió forint, a támogatási intenzitás 100 százalékos.

A közgyűlésen Takács Péter megjegyezte, második alkalommal „fut neki a város” annak, hogy az Andrássy út 38-ban helyezze el az említett hagyatékot, holott a hagyaték befogadásakor a Szent István tér 10. számú épülete volt kijelölve erre a célra. Kérdést intézett a polgármesterhez: miért nem inkább ennek az épületnek a felújítására pályázik Békéscsaba?

Vantara Gyula emlékeztetett arra, hogy a volt óvoda épülete (most Andrássy Úti Társaskör) évek óta kihasználatlanul állt, átmenetileg a társaskör kapott benne helyett, most pedig száz százalékos támogatással új funkciót kaphat, és a városnak nem kellene galériát bérelnie a Csaba Centerben. Hangsúlyozta, hogy a Szent István tér 10. számú épületének külső felújítása a belváros revitalizáció része, a belső felújítást kötelezően ezzel összehangolva kell megvalósítani, ezt üzleti alapon oldja meg a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

Szintén pályázatot nyújt be a város Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában címmel a TÁMOP rugalmasságot növelő helyi innovatív kezdeményezések pályázatára. A pályázat célja olyan helyi szintű, innovatív tartalmú kísérleti projektek megvalósítása, amelyek az intézmények együttműködésének javításával, működésük racionalizálásával, rugalmasabb szolgáltatásaikkal hozzájárulnak a munka és a magánélet összeegyeztetésének megkönnyítéséhez.

Békéscsaba 1912 Futball Zrt. alakul – szponzor a labdarúgóknál
Mint ismert a Békéscsaba 1912 Előre Kft. keretében működik városunkban a női kézilabda és a labdarúgás az utánpótlással együtt. A társaság több mint 98,5 százalékban a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. tulajdona. A jelenlegi vezetést három évvel ezelőtt választották meg, a város elvárása velük szemben az volt, hogy az elnökség tiszta, rendezett viszonyokat hozzon létre és saját utánpótlására alapozva teremtse meg a hosszú távú fejlődés lehetőségét.

Tudvalevő, hogy Békéscsaba focicsapata hét évvel ezelőtt esett ki az első osztályból. A csapatot a megszűnés fenyegette, de aztán a harmadosztályban indult újra, és azóta a másod- harmadosztályban ért el eredményeket. Az utóbbi években azonban a munka minden tekintetben jól haladt, és mind az utánpótlás, mind a felnőtt szép eredményeket ért el, a felnőtt csapat idén harmadik lett a bajnokságban, az utánpótlásban pedig több mint kétszáz fiatal edződik nap mint nap. A klub továbblépése a jelenlegi forrásokból már nem lehetséges, viszont a rendezett viszonyoknak és az eredményeknek köszönhetően sikerrel járt a támogatókeresés, így az önkormányzat mellé egy jelentős szponzor, a Békés Drén Kft. bevonására nyílt lehetőség.

A közgyűlés döntött arról, hogy az önkormányzat és szponzor, mint a két leendő tulajdonos (harminc százalékban a város és hetven százalékban a Békés Drén Kft.) az átlátható keretek biztosítása érdekében zártkörű részvénytársaságot hozzon létre, ami azt is jelenti, hogy a focicsapat és az utánpótlás kiszáll a Békéscsaba 1912 Előre kft.-ből. A Békéscsaba 1912 Futball Zrt. július 1-jén alakul meg, vezetését az igazgatóság, dr. Kovács Mihály elnök, valamint Gera Imre és Barkász Sándor látja el. Az ellenőrzés a felügyelőbizottság feladata lesz, ennek tagjai Kiss Tibor, Szikszai László és Páskainé Szabó Ilona Zsuzsanna.

A női kézilabda továbbra is a kft.-ben marad, a közgyűlés a társaság ügyvezetőjének itt Szabó Károlyt, felügyelő bizottsági tagnak a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, Kozma Jánost javasolja.

Takács Péter a közgyűlésen megkérdezte, miért nem működhet továbbra is a korábbiaknak megfelelően a társaság, ha az sikeres volt. Kozma János leszögezte, hogy a kft. valóban sikertörténet, jól menedzselte a focit és a kézilabdát is. Most azonban magántőke kíván belépni a rendszerbe, szeretne egy bizonyos tulajdonrészt, ezt viszont a kft.-ben nehezen tudnánk megadni neki, ezért alakulnak gazdasági társasággá. Vantara Gyula hozzátette: a három éve kinevezett elnökség áldatlan állapotokat talált, mára azonban tiszta viszonyok vannak, a labdarúgókat hivatalosan és legálisan alkalmazzák. Ez is közrejátszott abban, hogy a befektető lehetőséget lát a labdarúgásban, és beszáll. A csapatnak pedig így esélye lehet feljutni az NB I-be.

Strifler Attila az üzleti tervet hiányolta, erre dr. Ferenczi Attila megjegyezte, hogy a cég megalapítása még csak most van folyamatban, üzleti tervet pedig akkor kell készíteni, ha már létezik egy cég.

– A foci a világ legnépszerűbb sportága. Három éve kaptunk felhatalmazást arra, hogy tiszta, rendezett viszonyokat hozzunk létre, ez megtörtént, miközben mind a felnőtt csapat, mind az utánpótlás fejlődik. Közgazdaságilag elértük a maximumot, ennyi pénzből többet már nem tudunk kihozni. Komolyan dolgoztunk azon, hogy támogatónk legyen, és bízunk abban, hogy a százéves előre ismét az NB I-be kerül. Koncepcionális elgondolásaink vannak, amint feláll a zrt. forintra lebontva is elkészítjük az üzleti tervet – tette hozzá dr. Kovács Mihály.

Hungarikumok az ipartelepen
A Traffik Jam Kft. 4500 négyzetméternyi területet vásárol meg az Északi Ipartelepen a várostól. A több éve sikeresen működő vállalkozás – amelynek fő profilja az ételízesítők gyártása – a Hungarikum élelmiszer- és italgyártó klaszter fejlesztése a Dél-Alföldön című DAOP pályázaton támogatást nyert csarnoképítésre, amelyet a terveik szerint itt építenek majd fel.

Vallásturisztikai központ Csabán
A Pro Bene Központ, mint a Magyar Pünkösdi egyház intézménye azzal kereste meg a várost, hogy egy beruházás keretében ökumenikus alapokon működő ifjúsági központot hozna létre Békéscsabán, a korábbi Trófea Hotelben. Az ehhez szükséges források pályázatokból, befektetői tőkéből és saját erőből állnának össze. A pályázat benyújtásához azonban a tulajdonos nyilatkozata szükséges arról, hogy hozzájárul a beruházás megvalósításához.
A beruházás várható költsége 220 millió forint, a központ azt kérte: húszéves bérleti szerződést köthessen a várossal oly módon, hogy a felújítás költsége a bérleti díjba beszámítható legyen. Tekintettel arra, hogy a Trófea állaga folyamatosan romlik, a közgyűlés némi vita után nem gördített akadályt a pályázat beadása elé. Dr. Ferenczi Attila hangsúlyozta: a város értékeinek felújításáról van szó, és az is elképzelhető hogy akár valláskonferenciákat szerveznek majd ide, például az Agóra konferenciatermébe. A CsabaPark, és a korábbi Trófea Hotel, mint leendő vallásturisztikai központ, olyan egymásra épülő projektek, amelyek kölcsönösen hozzájárulhatnak a város vonzerejének növeléséhez.

Második félévi munkaterv
A nyár előtti utolsó közgyűlésen döntöttek a képviselők a második félév munkatervéről is. Eszerint legközelebb szeptember 28-án, majd október 26-án ülésezik a testület. November 23-án közmeghallgatással egybekötött közgyűlés lesz, a 2012. évi utolsó ülés tervezett időpontja pedig december 14.

2012_junius_kozgyules_01.jpg
2012_junius_kozgyules_02.jpg
2012_junius_kozgyules_03.jpg
2012_junius_kozgyules_04.jpg
2012_junius_kozgyules_05.jpg
2012_junius_kozgyules_06.jpg
2012_junius_kozgyules_07.jpg


2018.04.27.
3711 alkalommal olvasva
2018.04.06.
3503 alkalommal olvasva
2018.03.21.
3630 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
legtöbbet olvasott (múlt hónap):
RSS logo feliratkozás az RSS-csatornára feliratkozás
  • Vantara Gyula
    Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
    5600 Békéscsaba

    T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2022 Vantara Gyula
parse time: 0.052seconds