szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2012.09.28.  
4660 alkalommal olvasva
Ülésezett a közgyűlés Képgaléria

Békéscsaba közgyűlése pénteken tartotta soron következő ülését a városháza dísztermében. Napirenden szerepelt többek közt a Diáktanya Közalapítvány megszűnése, a Békéscsabai Kulturális Központ új neve, a költségvetés első félévi teljesítése, a taxiállomás költözése, a törzsház konszern beszámolója, egy korszerű hulladékkezelő építése és a CsabaPark.

Megszűnik a Diáktanya Közalapítvány
A közgyűlés napirendre tűzte a Diáktanya Közalapítvány megszüntetését, tekintettel arra, hogy a közalapítvány céljaként megfogalmazott közfeladatokat ma már elsősorban a Patent Diákiroda révén biztosítják, amely a Békéscsabai Kulturális Központ keretében, jelenleg az Andrássy Úti Társaskörben működik. A megszüntetés mellett szólt az is, hogy az Agóra-beruházáshoz kapcsolódó intézményracionalizálás miatt a Diáktanya Kinizsi utcai épületét kivonják a közművelődési ágazatból.

A közgyűlésen Szabóné Kocziha Tünde (Jobbik) megjegyezte, az Agóra-beruházás kezdete óta féltették az olyan szellemi műhelyeket, mint amilyen a Diáktanya is volt. Miklós Attila (MSZP) arról érdeklődött, volt-e egyeztetés atekintetben, hogyan működhet együtt, dolgozhat közösen a Diáktanya és az épülő multifunkciós központ. Takács Péter (LMP) kiemelte, hogy a Patent és a Diáktanya évek óta működött egymás munkáját kiegészítve a városban. Vantara Gyula leszögezte: egy szétszórt intézményrendszert nehezebb üzemeltetni, az integráció célja az is, hogy a költségeket csökkentsék, a tevékenységeket viszont továbbra is folytassák. Kiss Tibor hangsúlyozta, hogy nem szűnnek meg a kis szellemi műhelyek, az általuk képviselt értékek továbbra is megmaradnak. Mint mondta, gyakorlatilag már 2006 óta nem működik a közalapítvány, most önálló költségvetési szervként is megszűnik. Herczeg Tamás hozzátette: sok éve zajlanak az egyeztetések a közalapítvány és a Patent diákiroda között, amely a továbbiakban is a fiatalokért dolgozik. A tanácsnok elismerését és köszönetét fejezte ki a Diáktanya munkatársainak eddigi tevékenységükért.

A döntés értelmében a megszűnő közalapítvány átadja vagyonát a Békéscsabai Kulturális Központnak, amely azt a fiatalok közművelődési és kulturális programjaira használja fel.

Hivatali hivatásetika
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény értelmében, a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére a közgyűlés határozza meg a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát és az etikai eljárás szabályait.

A hivatali dolgozókkal szemben eszerint elvárás a hűség és elkötelezettség, a nemzeti érdekek előnyben részesítése, az igazságos és méltányos jogszolgáltatás, a méltóság és tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a felelősségtudat és szakszerűség, az együttműködés valamint az intézkedések arányossága és a védelem. A vezetőkkel szemben támasztott további elvárások a példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség.

Módosították az idei költségvetést – átvezették a kórház fenntartó-váltását
A közgyűlés közel 2.9 milliárd forinttal csökkentette az idei költségvetés főösszegét. A város büdzséjában átfutó tételként szerepel a Dr. Réthy Pál Kórház – Rendelőintézet költségvetése, az intézmény fenntartója azonban május 1-jétől az állam lett, ennek megfelelően a változást a város költségvetésében is átvezették.

A közgyűlésen az is kiderült, hogy az első félévben a bevételek 42,5 százalékban, a kiadások 41,1 százalékban teljesültek. A fejlesztési, felújítási feladatok forrásául főként a korábban kibocsátott kötvény 2011. évben fel nem használt összege, a pályázatokon nyert összegek, a vagyoni fejlesztési célokat szolgáló bevételek, valamint a fejlesztési célú hitel szolgál.

Vantara Gyula hangsúlyozta, hogy ebben az évben felújítási, fejlesztési célokra sokat költ a város, 10,9 milliárdot tesznek ki a fejlesztési kiadások, emellett az önkormányzat a meglévő értékeire is odafigyel, a felújítási kiadások meghaladják a négyszázmilliót. A polgármester hozzátette: az intézményekben uniós támogatással megvalósuló programok szintén százmilliós nagyságrendűek, mindemellett az intézményekre a szigorú gazdálkodás a jellemző.

Az új név: Csabagyöngye Kulturális Központ
A volt ifiház helyén napról napra jobban kirajzolódik az új multifunkciós közösségi központ, amelyről eddig főként mint Agóra-beruházásról vagy Békéscsabai Kulturális Központról beszéltünk. Az önkormányzat korábban névszavazást írt ki, a Helytörténeti Kollégium és a szavazás eredményeként a választás a Csabagyöngye Kulturális Központ névre esett.

Takács Péter a közgyűlésen kérte, hogy maradjon az intézmény neve Békéscsabai Kulturális Központ, Miklós Attila arról érdeklődött: marketing szempontból megvizsgálták-e mit jelent kimondani egy külföldinek a csabagyöngye szót. Vantara Gyula megjegyezte, hogy Békéscsabát pillanatnyilag három dolog révén lehet kifelé „eladni”, az egyik Munkácsy, a másik a csabai kolbász a harmadik pedig a csabagyöngye szőlő, ami néhány hektáron már újból nő. A polgármester bízik abban, hogy a Csabagyöngye Kulturális Központ majd úgy vonul be a köztudatba, mint a város ékessége, mint Csaba gyöngye.

A köznevelési törvény változásai miatt felülvizsgálták a térítési díjak helyi szabályozását
Szeptemberben lépett hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, amelynek alapján kormányrendelet határozta meg az oktatás finanszírozási alapelveit, és hogy melyek a térítésmentesen, illetve térítési díj vagy tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások. Lényeges változás, hogy a tanulmányok alatti vizsgák közül a független bizottság előtti vizsga a tanuló számára már nem ingyenes. A közgyűlés eszerint módosította a helyi szabályozást, annak tudatában, hogy januártól az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról, és dönt ebben a kérdésben is.

Zászlót kap a Lencsési iskola, centenáriumi elismerést az Előre
A megújult, Szabó Pál téri épületben működő Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Vida András azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az intézmény az új nevének megfelelő iskolazászlót kapjon. A kérést a közgyűlés támogatta: a zászlót az intézmény október 23-ai ünnepségének keretében adják át.

A megalakulásának századik évfordulóját ünneplő Előre szurkolói csoportja szintén a városhoz fordult kérésével, hogy egyedi módon ismerje el Békéscsaba az Előre munkáját. A képviselő-testület döntött arról, hogy egyedi kitüntetésként Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Centenáriumi Elismerése kitüntetést adományoz a Békéscsaba 1912 Előre SE számára. Az elismerést az Előre centenáriumi ünnepségén adják át.

Költözik a taxiállomás
A belváros felújítása és a Szent István tér lezárása miatta a taxiállomásnak is új helyet kellett találni. A szakhatóságokkal és taxi-társaságokkal történt egyeztetések eredményeként több alternatíva vetődött fel, amelyek közül végül kettőt választottak ki. A belváros rehabilitáció első ütemének keretében az Irányi utca Univerzál Áruház előtti szakaszán kiépült parkolóhelyeken várhatják az utasokat a taxisok. Második ütemben további öt várakozóhelyet biztosítanak az Andrássy út 20. számú épület előtt, amennyiben ez a lakókat nem zavarja.

Dr. Erhardt Nikolett fogorvos váltja dr. Kémenes Zoltánt
A Kolozsvári utcai, 10-es számú területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi körzet praxisjogának jogosultja, dr. Kémenes Zoltán fogorvos az önkormányzatnál bejelentette, hogy a praxisjogát dr. Erhard Nikolett fogorvosnak kívánja átadni. A közgyűlés a praxisjog elidegenítéséhez hozzájárult, így november 1-jétől a doktornő várja a betegeket a Kolozsvári utcai rendelőben.

Jól teljesít a törzsház konszern
Beváltotta a hozzá fűzött reményeket az idei év elején létrehozott törzsház konszern – derült ki a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. első féléves beszámolójából. Kozma János vezérigazgató szóbeli kiegészítésében is elhangzott, hogy a sikeres gazdálkodásnak köszönhetően 80 millió forint (plusz áfa) többletet tudnak a városi költségvetésbe befizetni. Mint elhangzott, a törzsház megalakulásakor a célok között szerepelt, hogy javítsanak az idetartozó egységek gazdálkodásán, növeljék a hasznot, ugyanakkor jobban, hatékonyabban működjön a tulajdonosi kontroll. Kozma János elmondta, az ellenőrzés meghozta az eredményeket.

Strifler Attila (Jobbik) hozzászólásában azon véleményének adott hangot, hogy a többletbevétel a piac üzemeltetéséből folyt be, nem a sikeres tevékenységnek köszönhető. Kozma János erre reagálva elmondta a nyereségből 58 millió forint valóban a piacüzemeltetésből folyt be, ám a további 22 millió teljes egészében a jó gazdálkodás eredménye.

Dr. Ferenczi Attila, a gazdasági bizottság elnöke zárásként kijelentette: a kezdeti félelmek ellenére bebizonyosodott, hogy a törzsház létrehozása jó döntés volt. A szervezet nagyon nagy területet fog össze, de ezen keresztül plusz beruházásokat is meg tud valósítani a város, sőt a vállalkozók munkahelyteremtő pályázatait is a törzsház gondozta. Összesen 17 vállalkozás 22 munkahelyre pályázott, ebből 20-at támogattak. A nyereségből 58 millió forint valóban a piacüzemeltetésből folyt be, ám a további 22 millió teljes egészében a jó gazdálkodás eredménye.

Korszerű hulladékkezelő épülhet Csabán
Döntöttek a képviselők arról is, hogy a Délkelet-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer által készített koncepciót elfogadják. Ennek részét képezi egy korszerű hulladékkezelő építése is. Az új koncepció szerint a csúcstechnológiás válogatómű mellett bevezetnek egy komposztálási módszert. A projekt tervezett összege 11,3-11,8 milliárd forint, melyből az önerő 790-830 millió forint, s ennek lehetséges forrása kamatmentes MFB hitel, illetve üzemeltetési előleg.

Takács Péter (LMP) kérdésére a közgyűlésen elhangzott, mintegy 404 ezer fős beszállítói területről érkezhet majd a hulladék a kezelőműbe. Strifler Attila (Jobbik) módosító indítványában azt kezdeményezte, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy miként tudná a város önállóan megoldani a hulladékgazdálkodás problémáit. Ezt az indítványt a többség elvetette.

Vantara Gyula polgármester azt hangsúlyozta: a döntésnél azt is figyelembe kell venni, hogy a városlakók számára egészséges, élhető környezetet biztosítsanak. Ennek érdekében elindult az ivóvízminőség javító program, lépések történtek a légszennyezés mérséklésre, zajlik a szennyvíz projekt, s a megfelelő és környezetvédelmi szempontból is minőségi hulladékkezelés is ide tartozik, amit bizonyos nagyságrend alatt nem lehet hatékonyan működtetni. Ugyanakkor az sem elhanyagolható tény, hogy új munkahelyeket teremthetnek a városban, s a 11-12 milliárdos beruházás nagy többsége is itt valósul meg.

Újabb lépés a CsabaPark megvalósulása felé
Második fordulójához érkezett a „Békéscsaba CsabaPark Hagyomány és Gasztronómia" című kiemelt projekt. A testület többsége megszavazta, hogy a szakemberek benyújtsák a részletes pályázati dokumentációt. A tervek szerint az ideérkező vendégeknek lehetőségük lesz arra, hogy interaktív programokon keresztül átéljék a hagyományos disznótor, a kolbászkészítés folyamatát. Egy múzeumi részben a kolbászkészítés történetét ismerhetik meg, de kóstolhatják és vásárolhatják is a városunk jelképévé lett húskészítményt.

A pályázat összköltsége 1 milliárd 60 millió forint. A kivitelezés a tervek szerint 2013 második negyedévében kezdődhet, és egy év alatt fejeződik be. A látogatók így 2014 év közepén vehetnék birtokba a létesítményt.

A napirend kapcsán Takács Péter azt kérdezte, szükség van-e egy újabb fesztiválcsarnokra Csabán, ugyanis a repülőtéri beruházást éppen ma adták át. Hanó Miklós alpolgármster kifejtette, nagy szükség van a csarnokra, de mellette sátras elhelyezést is nyújtanak majd a vásározók, kiállítók számára. Mint megtudtuk, a CsabaPark területén az erdő takarítása már megtörtént, felépült a domb és készül a tó is.

Munkácsyról nevezik el a hidat
A közgyűlésen döntés született arról, hogy a Békés Megyei Múzeumi Igazgatóság javaslata alapján a jövőben Munkácsy Mihály hídként hívjuk majd az Élővíz-csatornán, a múzeum mellett átívelő hidat.

Ugyancsak napirendre került a kulturális és közművelődési ágazatból kivont ingatlanok hasznosítása. A tervek szerint a Diáktanya színész-vendégházként működhetne tovább, az egykori Békési Úti Közösségi Házból pedig szociális bérlakásokat alakítanának ki. Ezek mellett az ágazatból kivonják a Szent István tér 9. szám alatt lévő épületrészt is.

forrás: Csabai Mérleg

2012_szeptember_kozgyules_01.jpg
2012_szeptember_kozgyules_02.jpg
2012_szeptember_kozgyules_03.jpg
2012_szeptember_kozgyules_04.jpg
2012_szeptember_kozgyules_05.jpg
2012_szeptember_kozgyules_06.jpg
2012_szeptember_kozgyules_07.jpg
2012_szeptember_kozgyules_08.jpg
2012_szeptember_kozgyules_09.jpg


2018.04.27.
3701 alkalommal olvasva
2018.04.06.
3495 alkalommal olvasva
2018.03.21.
3616 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
legtöbbet olvasott (múlt hónap):
RSS logo feliratkozás az RSS-csatornára feliratkozás
  • Vantara Gyula
    Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
    5600 Békéscsaba

    T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2022 Vantara Gyula
parse time: 0.048seconds