szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2013.02.25.  
1193 alkalommal olvasva
Fórumon ismertették Békéscsaba 2013-as költségvetés tervezetét

2013. február 20-án a Városházán, Városi Érdekegyeztető Fórumot tartott Vantara Gyula, Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere. A fórum megismerte a város 2013. évi költségvetésről szóló rendelettervezetet és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Érdekegyeztető fórumra hívta meg a Békéscsabán működő érdekképviseleti szervezetek vezetőit Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. A fórumon Vantara Gyula polgármester ismertette a 2013. évi költségvetésről szóló rendelettervezet fő irányelveit, és a költségvetés összeállításának módját. A tervezésnél sok külső körülményt kellett figyelembe venni. 2013. január 1-től jelentős törvényi változások léptek életbe, amelyeket figyelembe kellett venni a város költségvetésének tervezésénél, mint például a feladatalapú városfinanszírozás és az adósságkonszolidáció.

2013. január 1-jétől jelentősen megváltozott az önkormányzatok feladat-ellátási és forrásszabályozási rendszere. Egyes államigazgatási feladatok a járásokhoz, a köznevelési intézmények pedig állami fenntartásba kerültek.
A feladatváltozások bizonyos bevételek átcsoportosításával is jártak. Az önkormányzati feladatfinanszírozási rendszer kapcsán több nevesített forrás érkezik az önkormányzatokhoz, ugyanakkor már nem számolhatnak közvetlenül személyi jövedelemadó bevétellel, valamint a feladatváltozások következtében a gépjárműadó 60 %-a is központosításra kerül.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetési rendeletét a törvényi előírások betartásával állította össze. Saját döntésű bevételeit feszítetten figyelembe véve, feladatait racionálisan szervezve, az önként vállalt feladatait szűkítve készült el a költségvetés, amelyhez jelentős pénzügyi segítségként társult a 2012. decemberében nyújtott kormányzati támogatás, valamint a meghirdetett adósságkonszolidáció is.

A költségvetés ismertetése után a jelenlévők kérdéseire Vantara Gyula és Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi ás Gazdasági Osztály osztályvezetője válaszolt. Végül, a jelen lévő érdekképviseleti szervezetek vezetői a város 2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetét 14 igen, egyhangú szavazattal Közgyűlés részére elfogadásra javasolta.


2017.12.14.
16 alkalommal olvasva
2017.12.14.
19 alkalommal olvasva
2017.12.11.
22 alkalommal olvasva