szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2013.02.25.  
3066 alkalommal olvasva
Elfogadták Békéscsaba idei költségvetését Képgaléria

Pénteken tartotta soron következő ülését a közgyűlés. A képviselő-testület hosszas vita után elfogadta Békéscsaba idei költségvetését, de tárgyaltak a közmunkaprogramról, a törzsház konszern üzleti tervéről, és egyebek mellett arról is, hogy a gerlai Marx tér neve Wenckheim térre változik.

Kiegyensúlyozott, fegyelmezett, feszes gazdálkodásra ösztönző a költségvetés
Nem emelik a helyi adókat és nem vetnek ki újakat

Hosszas tárgyalást, véleményezést követően elfogadta a közgyűlés többsége az idei évre szóló költségvetés, mely szerint 2013-ban 16 milliárd 560 millió forintból gazdálkodik a város. Vantara Gyula polgármester kiegyensúlyozott, fegyelmezett gazdálkodásra ösztönzőnek nevezte az idei büdzsét.

Mint megtudtuk, a tervezetet előzetesen véleményezte több bizottság, a Lencsési-lakótelepi részönkormányzat, s az érdekegyeztető fórum is elfogadásra javasolta. Az így megalkotott anyag szerint a főösszeg 16 milliárd 560 millió forint. A tervezett bevétel az idei évben mintegy 14 milliárd 822 millió forint, s a bevételek és a kiadások közötti különbözetként jelentkező hiányt az előző évi pénzmaradvány összege csökkentheti, ami közel 1 milliárd forint. A fennmaradó 638 millió 682 ezer forint fedezetszükségletre rendelkezésre áll 355 millió 267 ezer forint, ez az elmúlt évi fejlesztési hitelből még le nem hívott összeg. Ezek mellett fejlesztési célokra, az uniós, nyertes pályázatok 2013-as önrészének biztosítása érdekében 283 millió 415 ezer hitel felvételét tervezi a város.

Vantara Gyula polgármester előre bocsátotta, több törvényi változás befolyásolta az idei büdzsé kialakítását, így például az, hogy a központi források feladatfinanszírozásúak, valamint a kórház és az oktatási intézmények állami fenntartásba kerültek.
– A bevételek teljesítésre nagy hangsúlyt kell fektetni, ám az önkormányzat 2013-ban sem tervez új, helyi adót bevezetni, s a meglévők mértékét sem növeli – emelte ki a polgármester. A kiadásokat érintően Vantara Gyula elmondta: új intézményhálózati elemekkel bővült a város, megnyitott a Csabagyöngye központ, az önkormányzathoz került a Munkácsy múzeum és a megyei könyvtár, így immár ezek működési költségeivel is számolni kell a meglévő intézmények mellett.

Ugyanakkor tovább folytatódnak az elkezdődött beruházások, s több jelentős fejlesztés is kezdetét veszi, illetve megvalósul. Befejeződik a szennyvízprojekt, amely idén 4 milliárd forintot meghaladó összeget jelent a költségvetésben, a belváros rehabilitáció idén nyárra készül el. Ugyancsak hosszú távon jelent megtakarítást az Árpád fürdő energetikai fejlesztése, de elindul a CsabaPark projekt is, és a város két, kerékpárút építéssel összefüggő programban is részt vesz.

– Az idei költségvetésben tartalék képzésére nincs, vagy csak nagyon csekély mértékben van mód, az intézményvezetőktől és a hivataltól is feszes, és a meghatározott kereteken belül maradó gazdálkodást várunk el – hangsúlyozta a polgármester hozzátéve, hogy szinte erőn felül, de idén is 670 milliós keretből támogatja az önkormányzat a sport, kulturális, civil tevékenységeket. Vantara Gyula összegzésül elmondta: Békéscsaba 2013-ban is biztonságosan tudja működtetni intézményeit, fizetni hiteleit, s mind e mellett hosszú távra szóló, jelentős fejlesztések is zajlanak városunkban.

Órákon át elemezték a költségvetést
Az idei esztendő költségvetéséről szóló rendelet elfogadását megelőzően a képviselők közel két órán át adtak hangot véleményüknek: ki méltatta, ki pedig kritizálta a büdzsé egyes elemeit.

Takács Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy míg tavaly 29 milliárdból, addig most mindössze 16 milliárd forintból gazdálkodhat a város.

Kiss Tibor hozzászólásában kiemelte: az önkormányzat lehetőségeihez képest jelentős összeget fordít a humánszférára, így például az oktatásra, de a sportra, a kultúrára, a civil kezdeményezések támogatására is. Dr. Kerekes Attila kiválónak minősítette az idei költségvetést, köszönetet mondott a készítőknek, sőt egyenesen történelmi pillanatnak nevezte a 2013-as büdzsé elfogadását.

Strifler Attila a mellett, hogy leszögezte: a lehetőségekhez képest a városvezetés jól osztotta el a forrásokat, negatívumként említette, az önrendelkezés csorbulást, s azt, hogy pénzügyi pengeélen táncolás jellemzi a költségvetést, ami főként a kormányzati politika hibája.

Miklós Attila egyebek mellett azt tette szóvá, hogy nagyon hiányzik a személyi jövedelemadóból, a gépjárműadóból, illetve illetékbevételekből befolyt összeg. E mellett azt kérte a városvezetéstől, igyekezzenek jobban növelni a befektetői kedvet, segítsék a munkahelyteremtő beruházásokat. Erre reagálva Vantara Gyula polgármester elmondta: az önkormányzat vállalkozóbarát, ezt támasztja alá az is, hogy több az adóbevétel, s új adózók is telephelyet létesítettek a városban.

Folytatódnak a közmunkaprogramok
Kétségtelenül jó hír, hogy 2013-ban is több, közfoglalkoztatási program megvalósítására is lehetősége lesz Békéscsabán. Az erről szóló előterjesztést is a közgyűlésen fogadták el a képviselők.

Az egyik ilyen program célja a települési kulturális szervezetek által végzett közművelődési, közgyűjteményi feladatokhoz, valamint a civil közösségi munkát támogató hálózat kiépítéséhez, megerősítéshez való segítségnyújtás. Ebben a körben 38 ember találhat munkát a 2013. április 1. és 2014. március 31 közötti időszakban.

Emellett Békéscsabának idén is lehetősége lesz a Startmunka mintaprogram keretében támogatáshoz jutni. A támogatás célja elsősorban aktív korúak ellátására jogosult személyek, illetve hátrányos helyzetű álláskeresők részére átmeneti munkalehetőség megteremtése. A program során segédmunkás, szakmunkás, munkavezető és adminisztrátor napi 6-8 órás foglalkoztatása valósítható meg 5-9 hónapos időtartamban. A program keretében olyan feladatokat látnak el a résztvevők, mint például a járdalap-gyártás, természetvédelmi területek kezelése, belvíz-elvezetési projekt. Itt 300 ember kaphat lehetőséget 2013. március 1. és 2013. november 30. között.

Legfeljebb 12 hónapra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására ad módot az a program, melynek résztevevői - az előző évek gyakorlatához hasonlóan – elsősorban városüzemeltetési jellegű feladatokat látnak majd el idén március l. és november 30. között.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, várhatóan vasúttisztasági-idegenforgalmi közmunkaprogram is indul Békés megyében. Ennek keretében lehetőség nyílik a nagy forgalmú hazai és nemzetközi vasútvonalak közvetlen környezetének megtisztítására és parlagfű-mentesítésére március 1. és november 30. között.

Változnak a térítési díjak
Legutóbb 2011 decemberében határozta meg a közgyűlés az étkezési térítési díjakat, amelyek 2012. január 1-jétől voltak hatályosak. Az akkori változtatás mindössze 1,2-3,3 százalékos emelkedést jelentett, ugyanakkor a térítési díjak a nyersanyagnormára vonatkozó számításokon alapulnak.
A Gyermekélelmezési Intézménynél az infláció miatt nyersanyagköltség-emelés szükséges március 1-jétől, ami a térítési díjakra is kihat. Az ezzel kapcsolatos rendelet ide kattintva tekinthető meg.

Szervezeti átalakulás a gerlai ÁMK-nál
A közgyűlés döntött a Gerlai Általános Művelődési Központ és Szent László Óvoda szervezeti átalakításáról, ám ez a határozat nem befolyásolja az intézményekben zajló szakmai munkát, s az alkalmazottak létszámát sem.
A gerlai fiókkönyvtárat szervezetileg visszahelyezik a Békés Megyei Könyvtárhoz, az óvodát és közművelődési intézményegységet pedig a Szent László Óvodához integrálják. Az így létrejött intézmény új neve: Hajnal-Lenkey-Jazmin Utcai Általános Művelődési Központ.

Jól teljesített a törzsházkonszern
Múlt év januárjától az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egységes irányítás alá kerültek a törzsházkonszern létrehozásával, amelynek irányítója a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

A vagyonkezelő és tagvállalatai, a Békéscsaba Városfejlesztési Kft., az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft., a Békéscsaba 1912 Előre Kft. és a Békés Megyei Temetkezési Kft. törzsház szintű eredmény-kimutatását és üzleti tervét februári ülésén tárgyalta testület. Dr. Ferenczi Attila tanácsnok a közgyűlésen elmondta, hogy az összesen egymilliárdos nagyságrendű árbevétellel rendelkező cég a város költségvetésének bevételi oldalát 473 millió forinttal növeli, míg a költségekre (többek közt a fürdő, a sportlétesítmények vagy a Csabai Mérleg kiadása) 348,5 millió forintot kap, tehát közel 125 milliós aktívum mutatkozik a város javára. A tanácsnok megjegyezte azt is, hogy az Árpád fürdő energetikai fejlesztése és a sportcsarnok tervezett fejlesztése a későbbiekben megtakarítást hozhat.

Az üzleti terv készítése során, a cég arra törekedett, hogy a bevételek lehetőség szerinti emelésével, a költségek ésszerű szinten tartásával teljesíteni tudja befizetési kötelezettségeit a város felé. Ezt a törekvést a közgyűlésen több képviselő is pozitívan értékelte.

Fejlesztési koncepció
Lassan ki kell jelölni, meg kell fogalmazni, hogy a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódóan milyen fenntartható fejlesztésekben gondolkodik a város. Ennek érdekében pályázatot nyújt be Békéscsaba a településfejlesztési koncepció elkészítése és az integrált településfejlesztési stratégia teljes körű felülvizsgálata tárgyában. A maximálisan igényelhető negyvenmillió forintra pályáznak, száz százalékos támogatási intenzitás mellett, tehát önerő nélkül.

Értékőrző településkép - rendelet a városkép védelméért
Idén januárban lépett hatályba egy kormányrendelet, amely lehetőséget ad arra, hogy az egyes önkormányzatok a településkép értékeinek megőrzése, az épített és természeti értékek összhangjának biztosítása érdekében helyi rendeletet alkossanak.

Azok a települések, amelyek a városkép védelme érdekében ezt megteszik, lehetőséget kapnak – az országos normatív szabályok mellett – helyi szabályok alkalmazására, és az építési engedélyhez nem kötött építés feltételeinek előzetes meghatározására is.

A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelettervezetet első fordulóban februári ülésén tárgyalta a képviselő-testület. A rendelettervezet letölthető Békéscsaba honlapjáról.

Nemzetiségi önkormányzatok
A nemzetiségi önkormányzatok a februári közgyűlésen számoltak be előző évi munkájukról, és a 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. A szlovákok tavaly 4,4, a románok közel 2,3, a lengyelek 1,6 a romák pedig 2,5 millió forint támogatást kaptak az önkormányzattól, ezt pályázati úton további forrásokkal egészítették ki. A beszámolóból az is kiderült, hogy az egyes nemzetiségi önkormányzatok a múlt évben 10-16 alkalommal üléseztek, és 60-80 határozatot hoztak és számos programot szerveztek.

Marx helyett Wenckheim tér - több utca és tér új nevet kaphat
A múlt évben módosított egyes törvények szerint, hazánkban közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a „XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett”. Kérdéses esetekben a közterületek elnevezéséért felelős önkormányzatok kikérhetik a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.

A földrajzi névi munkacsoport megvizsgálta Békéscsaba közterület-elnevezéseit. A közgyűlés döntött arról, hogy az 1919-esek tere elnevezés Boczkó Dániel térre, a Ligeti Károly sor elnevezés Ligeti sorra változik. A gerlai Marx tér neve Wenckheim Károly tér, a Peter Jilemniczky utcáé pedig Dedinszky Gyula utca lesz. A következő utcák átnevezésével kapcsolatban a munkacsoport összegyűjti a lakosság észrevételeit, amelyek figyelembevételével előterjesztést készítenek: Asztalos János utca, Ágoston Péter utca, Hámán Kató utca, Padrach Lajos utca, Paróczay János utca, Sziklai Sándor utca, Nyisztor Nándor utca. A közgyűlésen Szabóné Kocziha Tünde kérte, hogy legyen Trianon tér az a közterület, ahol a Trianon emlékmű áll, így ez is a javaslatok közé került.

A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását pedig az alábbi közterületek átnevezésével kapcsolatban kéri a város: Lipták András utca, Rajk László utca, Somogyi Béla utca, Stromfeld Aurél utca, Úttörő utca, Botyánszki Pálné utca, Dobos István utca.

forrás: Csabai Mérleg

2013_februar_kozgyules_01.jpg
2013_februar_kozgyules_02.jpg
2013_februar_kozgyules_03.jpg
2013_februar_kozgyules_04.jpg
2013_februar_kozgyules_05.jpg
2013_februar_kozgyules_06.jpg
2013_februar_kozgyules_07.jpg
2013_februar_kozgyules_08.jpg
2013_februar_kozgyules_09.jpg
2013_februar_kozgyules_10.jpg
2013_februar_kozgyules_11.jpg
2013_februar_kozgyules_12.jpg
2013_februar_kozgyules_13.jpg
2013_februar_kozgyules_14.jpg
2013_februar_kozgyules_15.jpg
2013_februar_kozgyules_16.jpg
2013_februar_kozgyules_17.jpg
2013_februar_kozgyules_18.jpg
2013_februar_kozgyules_19.jpg


2018.04.27.
3698 alkalommal olvasva
2018.04.06.
3491 alkalommal olvasva
2018.03.21.
3615 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
legtöbbet olvasott (múlt hónap):
RSS logo feliratkozás az RSS-csatornára feliratkozás
  • Vantara Gyula
    Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
    5600 Békéscsaba

    T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2022 Vantara Gyula
parse time: 0.05seconds