szöveg kicsinyítéseszöveg nagyítása
Vantara Gyulát megtalálja:
facebook
YouTube
Twitter
2015.09.24.  
2863 alkalommal olvasva
Határozat az állami tulajdonú földek értékesítéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozata A „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége kezdeményezését mérlegelve olyan intézkedéseket hoz, amelyek – a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 300 hektár mértékű földszerzési maximum alkalmazásával – lehetővé teszik a földművesek számára az állami tulajdonú földterületek megvásárlását.

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a „Földet a gazdáknak!” Program megvalósítására a következő irányelvek mentén kerüljön sor:

a) az állami földbirtok-politika irányelveivel összhangban,
b) a kellő eljárási garanciák megteremtése mellett,
c) átlátható eljárások keretében,
d) az erdők és természetvédelmi területek kivételével,
e) a három hektárnál kisebb földrészletek egyszerűsített, ajánlattételi felhívással,
f) a három hektárnál nagyobb földrészletek a 23 megyei jogú városban a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lebonyolított árverésen,
g) a helyben kialakult piaci ár feletti értéken,
h) a kikiáltási ár alatti értékesítés lehetőségének kizárásával,
i) 20 éves elidegenítési és terhelési tilalom, valamint a Magyar Állam visszavásárlási jogának kikötésével, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a vásárlásokhoz igénybe vehető földvásárlási hitelprogram meghirdetésével,
j) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti helyben lakó magyar földművesek a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek értékesítése során földtulajdont vásárolhassanak.

2. Az állami tulajdonú földterületek értékesítéséből származó bevétel kizárólag Magyarország fejlesztésére és az állami vagyon gyarapítására használható fel.

3. A Kormány az 1. pontban meghatározottak érdekében

a) felhatalmazza a földművelésügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a földrészletek értékesítésére 2015. december 31. napjáig sor kerülhessen;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: 2015. december 31. napjáig folyamatos

b) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal kösse meg az együttműködési megállapodásokat annak érdekében, hogy azok a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közreműködőjeként az árveréseket lebonyolítsák;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. december 31. napjáig folyamatos

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, gondoskodjon arról, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság az 1. pont i) alpontjában szereplő hitelprogram részletes feltételeit és szabályait dolgozza ki, a hitelprogramot hirdesse meg;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal
d) felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. pontban meghatározottak végrehajtásához szükséges valamennyi tárgyi, személyi és anyagi feltétel biztosításáról haladéktalanul intézkedjenek;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: azonnal

e) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy készítse elő a mintagazdaságként kijelölendő, tartósan állami tulajdonban maradó földekről szóló előterjesztést.
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: 2015. október 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök


2018.04.27.
3711 alkalommal olvasva
2018.04.06.
3503 alkalommal olvasva
2018.03.21.
3631 alkalommal olvasva


Békéscsaba Megyei Jogú Város
legtöbbet olvasott (múlt hónap):
RSS logo feliratkozás az RSS-csatornára feliratkozás
  • Vantara Gyula
    Szent István tér 10. I.emelet 4. ajtó.
    5600 Békéscsaba

    T (+36) 30 / 9454-698
Európai Unió
Kezdőlap Hozzáadás a kedvencekhez Nyomtatás Lap teteje
©2022 Vantara Gyula
parse time: 0.046seconds